Оқу процесі


Құжаттары:

2019-2020 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

Оқу кеңесінің жұмыс жоспарыИПМ кафедрасының 2019-2020 оқу жылына арналған жұмыс жоспары жылы

6B04105 мамандығының элективті пәндерінің каталогы

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 6В041 «Бизнес және басқару» даярлау бағыты бойынша 6В04105 «Маркетинг»

2020-2021 оқу жылына арналған жұмыс жоспары, 6B04105 Маркетинг, жұмысқа қабылдау 2020 жылы бакалавр дәрежесі

 


Кафедрада студенттерді оқытуды жетілдіру мақсатында барлық мамандықтар мен оқу түрлері бойынша оқытушыларға арналаған әдістемелік кешендер дайындалып бекітілген.

Оқу процессіне заманауи инновациялық түрлерді енгізу мақсатында оқытушылар дәрістік, практикалық, зертханалық сабақтарды өткізу кезінде  оқу материалдарын экранда көрсету үшін мультимедиялық таспапроекторларын пайдаланады.
Оқу процессін өткізу үшін кафедрада: 2-дәрістік аудитория, 2- компьютерлік класстар бар және солардың базасында сабақтар өткізіледі.
Кафедра бакалаврлар дайындаудағы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз етілген. Оқу процессі магниттік тасымалдауыштардағы әдебиеттермен толықтай қамтылған.

«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының оқу процесі 

 

 

 

Без рубрики