Назар аударыңыз!


ҚР Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті шәкіртақы және бағдарламалық- мақсатты қаржыландыру шеңберінде 2015 жылдың нәтижесі бойынша орындалған ғылыми- зерттеу жұмыстары туралы есептерді қабылдайтындығын хабарлайды.

ГОСТ 7.32-2001 бойынша жасалған ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша (қорытынды 2013- 2015 ж.ж. ҒЗЖ үшін; аралық- 2015- 2017 ж.ж. ҒЗЖ үшін) есеп тапсыру қажет.

Есеп беру мерзімі 2015 ж. 20 қазан 226 б. (ішкі 2226)

Өтініш

Қосымша 1

Қосымша 2

Қосымша 7 орысша

Қосымша 7 қазақша

ГОСТ 7.32-2001 басылым қазан 2006

Без рубрики