Ғылыми-зерттеу қызметі

«Жаңа материалдар» ғылыми-зерттеу институты

 

«Жаңа материалдар» ҒЗИ 2019 жылға арналған күнтізбелік жұмыс жоспары

 

Магистрлік диссертация тақырыбы:

  1. Ергеш Акерке  ОЗХТМ-18-1 тобы магистранты

«Бетулин және оның туындыларын биохимиялық трансформациялау әдістерін зерттеу»

  1. Жумабекова Аяна, ОЗХТМ -18-2 тобы магистранты

«Лупан туындыларының синтезі, құрылысы және биологиялық белсенділігі»

  1. Алиева М.Р. , ОЗХТМ -18-2 тобы магистранты

«Кейбір табиғи тритерпеноидтарды бөліп алу және химиялық трансформациялау әдістерін зерттеу»

  1. Ахметкалиев С.Ж., ОЗХТМ -18-2 тобы магистранты

«Коксохимиялық өндіріс қалдықтарынан композициялық материалдарды алу технологиясын зерттеу»

  1. Ойратова А, ОЗХТМ-18-2 тобы магистранты

«Тас көмір шайырынан органикалық байланыстырғыштарды алу, физика-химиялық және механикалық қасиеттерін зерттеу»

 

Дипломдық жұмыс тақырыбы:

  1. Абдижалилов А.Ш. , ОЗХТ-15-1 тобы студенті

«Кокс химия өңдірісінің қалдықтарынан композициялық материалдар алу жолдарын зерттеу»

  1. Амангелдиулы А. , ОЗХТ-15-1 тобы студенті

«Органикалық байланыстырғыштардың физика- химиялық және механикалық қасиеттерін зерттеу»

  1. Дуйсенбай Д.Ж. , ОЗХТ-15-1 тобы студенті

«Табиғи тритерпеноид бетулинді қайың қабығынан бөліп алу және химиялық өзгерту жолдарын зерттеу»

  1. Рахимбекова И.Н. , ОЗХТ-15-1 тобы студенті

«Лупанның туындыларының негізінде жаңа қосылыстар алу жолдарын зерттеу және олардың құрылысын анықтау»

 

Біліктілікті арттыру