МОӘК бөлімі


 

РОӘК бөлімі

Өндірістік бағыт бакалавры (ӨББ)

Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің оқу-әдістемелік секциясы (РОӘК-ОӘС) № 367 ҚР БҒМ бұйрығымен 2009 ж. шілде айының 31-нен құрылды, соған байланысты Қарағанды мемлекеттік техникалық университет Бас ЖОО-мен бекітілген:

7 бакалавриат мамандықтары бойынша:
1. 5В070700-Тау-кен ісі;2. 5В071200-Машина жасау;3. 5В071600-Құрал жасау;

4. 5В072400–Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша);

5. 5В073100–Өмір қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны қорғау;

6. 5В073200–Стандарттау, сертификаттау
және метрология (сала бойынша);

7. 5В100100–Өрт қаіпсіздігі

10 магистратура мамандықтары бойынша:
1. 6М070700-Тау-кен ісі;
2. 6М071200-Машина жасау;
3. 6М071600-Құрал жасау;
4. 6М072400–Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша);
5. 6М073100–Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау;
6. 6М073200-Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша);
7. 6М074700- ПҚО барлау және зерттеудің геофизикалық әдістері;
8. 6М074900–Маркшейдерлік іс;
9. 6М075000-Метрология;
10. 6М100100–Өрт қауіпсіздігі
10 докторантура Ph.D мамандықтары бойынша:
1. 6D070700-Тау-кен ісі;
2. 6D071200-Машина жасау;
3. 6D071600-Құрал жасау;
4. 6D072400–Технологиялық машиналар мен жабдықтар (сала бойынша);
5. 6D073100–Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау ;
6. 6D073200-Стандарттау және сертификаттау;
7. 6D074700- ПҚО барлау және зерттеудің геофизикалық әдістері;
8. 6D074900–Маркшейдерлік іс;
9. 6D075000-Метрология;
10. 6D100100–Өрт қауіпсіздігі

РОӘК-ОӘС өзінің жұмысында Қазақстан республикасының Білім және Ғылым Министрімен № 14 2011 ж. 14 қаңтардан бұйрығымен бекітілген жоғары және ЖОО-дан кейінгі Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің Ережесін басшылыққа алады.

Қызметтің негізгі бағыттары:

1. ЖОО оқу-әдістемелік жұмыстарын үйлестіру және өзара әрекет жасауды жүзеге асыру;

2. Мамандық тізімі бойынша ұсыныстарды және еңбек рыногының қажеттіліктерін есепке алып оқыту бағдарламаларын даярлау;

3.Жаңа мамандықтарды ашуға қатысу;

4.Жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды құруды ұйымдастыру;

5. жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау;

6. Жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім берудің оқыту бағдарлама мазмұнын жетілдіру және жаңарту бойынша ұсыныстарын дайындау;

7. Оқыту бағдарламаларын жетілдіру мен жаңа замандағы мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарды жетілдіруде Бірлескен Университеттің өнеркәсіптік кәсіпорындарын нәтижелі қатысу жағдайларын қамтамасыз ету;

8. жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын және пәндердің үлгілік оқу жоспарларын құру;

9. ҚР ЖОО-ларын барлық мамандықтар бойынша негізгі және профильдік пәндердің үлгілік оқу бағдарламалармен қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру-практикалық жұмысы;

10. ОӘК – ҚарМТУ-ға бекітілген, бакалавриат мамандықтар разрезінде ҚР ЖОО мемлекеттік аттестациялауға пәндер тізімі бойынша тестілік материалдарды құру;

11. жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім беру мамандықтарын оқулықтар мен оқу құралдарымен қамтамасыз етуде мониторинг өткізу;

12. оқулықтар, оқу құралдарын және оқу-әдістемелік зерттемелерін басылымға ұсынуға қарастыру және шешім қабылдау;

13. жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім берудің оқу процессінде Министрлікпен рұқсат етілген оқулықтар, оқу әдебиеті, оқу-әдістемелік комплекс пен құралдар тізімін құрастыру бойынша ұсыныстар дайындау;

14. жоғары және ЖОО-дан кейінгі білім беру сұрақтары бойынша құжаттар мен жобаларды сараптау және тексеруге қатысу;

15. Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кіруді есепке алып, Болон процессінің дамуының негізгі үрдістерін талдау (мамандардың деңгейлік дайындығы, сәйкес келетін сапаны қамтамасыз ету, кредиттік-модульдік технологиялар және т.б.).

16. Оқу-әдістемелік байланыстарды әлеуметтік-кәсіби және оқыту ұйымдарымен кеңейту арқылы әлемдік білім кеңестігінде бірігуге жәрдемдесу.

РОӘК оқу-әдістемелік бөлімі ПҚКҚ, МТ, Құрал жасау, ТМ және Ж, КА және ЕҚ кафедралардың белсенді қатысуымен ГОСО-2011бойынша ОӘК ҚарМТУ-ға бекітілген бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтарының міндетті пәндерінің үлгілік оқу бағдарламаларын құрылып, ҚР БҒМ берілді:

1. 5В070700 – Тау-кен ісі:
1.1 Инженерлік графика

1.2 Химия;

1.3 Математика 1;
1.4 Математика 2;
1.5 Физика 1;
1.6 Физика 2;
1.7 Кәсіби қазақ тілі;

1.8 Кәсіби орыс тілі;

1.9 Кәсіби-бағытталған шетел тілі;

1.10 Тау-кен өнеркәсібінің негіздері;

1.11 Тау-кен өнеркәсібінің экологиясы;

2. 5В071200 – Машина жасау:
2.1 Химия;

2.2 Математика;

2.3 Физика;

2.4 Өзара алмасудың негіздері;

2.5 Кәсіби қазақ тілі;

2.6 Кәсіби орыс тілі;

2.7 Кәсіби бағытталған шетел тілі;

2.8 Машина жасау өнеркәсібінің технологиялық үдерістері;

2.9 Машина графикасы;

3. 5В071600 – Құрал жасау:

3.1 Инженерлік графика;

3.2 Химия;

3.3 Математика 1;

3.4 Математика 2;

3.5 Физика 1;

3.6 Физика 2;

3.7 Кәсіәби қазақ тілі;

3.8 Кәсіби орыс тілі;

3.9 Кәсіби бағытталған шетел тілі;

3.10 Интегралды және микропроцессорлік схемотехника;

3.11 Основы информационно-измерительных технологий;

4. 5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша):

4.1 Инженерлік графика;

4.2 Химия;

4.3 Математика 1;

4.4 Математика 2;

4.5 Физика 1;

4.6 Физика 2;

4.7 Кәсіби қазақ тілі;

4.8 Кәсіби орыс тілі;

4.9 Кәсіби бағытталған шетел тілі;

4.10 Технологиялық машиналарды монтаждау және пайдалану;

4.11 Технологиялық машиналарды жөндеу;

5. 5В073100 – Өмір қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау:

5.1 Инженерлік графика;

5.2 Химия;

5.3 Математика 1;

5.4 Математика 2;

5.5 Физика 1;

5.6 Физика 2;

5.7 Кәсіби қазақ тілі;

5.8 Кәсіби орыс тілі;

5.9 Кәсіби бағытталған шетел тілі;

5.10 Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу;

5.11 Радиациялық қауіпсіздіктің негіздері;

6. 5В100100 – Өрт қауіпсіздігі:

6.1 Инженерлік графика;

6.2 Химия;

6.3 Математика 1;

6.4 Математика 2;

6.5 Физика 1;

6.6 Физика 2;

6.7 Кәсіби қазақ тілі;

6.8 Кәсіби орыс тілі;

6.9 Кәсіби бағытталған шетел тілі;

6.10 Өрт тактикасының негіздері;

7. 6М100100 – Өрт қауіпсіздігі:

7.1 Өрт қауіпсіздігінің қазіргі аспектілері (2 кредит);

7.2 Өрт қауіпсіздігінің қазіргі аспектілері (3 кредит);

8. 6D100100 – Өрт қауіпсіздігі:

8.1 Техникалық шетел тілі;

9. Бакалавриаттың барлық мамандықтарына:

9.1 Өмір қауіпсіздігінің негіздері.

Бізбен байланысу:

Бөлім жетекшісі – Пак Юрий Николаевич, тех.ғыл.докторы, профессор,
ұялы телефон: +77013680140, жұмыс тел.: 56 52 49 (ішкі. : 1095),
e-mail: PAK_gos@mail.ru,
бас корпус, каб. 114а
Аға әдіскер – Шильникова Ирина Олеговна,
Әдіскер— Брызгина Елена Олеговна
Жұмыс телефон: ішкі.: 1058, 4 корпус, каб. 328

Без рубрики