Материалды-техникалық база


 

Материалды-техникалық база

 

ММ және Н кафедрасында қазіргі заманғы техникалық құралмен жабдықталған имеются 3 дәрістік аудиториялар бар: видеопроекторлар, проекциялық теледидарлар, web – камералар, видеомагнитофондар, сонымен қатар тәжірибелік және зертханалық сабақтар жүргізілетін 7 арнайыландырылған зертханалар.

1.  «Құю өндірісінің жабдығы мен технологиясы» зертханасы.

2.  «Ұнтақ және композициялық материалдар» зертханасы.

3. «Металтану және металдарды термиялық өңдеу» зертханасы.

4.  «Металлография» зертханасы.

5. «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» зертханасы.

6. «Өнеркәсіптік роботтар және манипуляторлар» зертханасы

7. «Құю үрдістерін басқару жүйелері мен құралы» зертханасы.

8. Компьютерлік класс.

Кафедраның екі филиалы бар: Ж. Абишев ат. химия-металлургиялық институтында студенттер мына курстар бойынша зертханалық жұмыстар жүргізеді: «Рентгенография», «Электрондық микроскопия», «Рентгенография және зерттеудің арнайы әдістері», «Коррозия және  антикоррозиялық жабындар» және «КМЗ им. Пархоменко» ЖШС-де студенттер мына курстар бойынша зертханалық жұмыстар жүргізеді: «Құю өндірісінің технологиясы», «Қалып материалдары және қоспалар», «Материалдардың сапасын бақылу» және т. Б.

Кенді кешенді игеру мәселелері институтымен бірге (ИПКОН) сынауды дайындау мен сәулелі микроскоп бойынша жабдықтарды алу үшін жұмыс жүріп жатыр.

Кафедра қазіргі заманғы сараптамалық және зертханалық базамен жабдықталған және оның дамуы бойынша жұмыс жасауда.

Оқу аудиториялары көрнекті материалдармен пәндер бойынша қазіргі жабдықпен жабдықталған: «Материалдардың механикалық қасиеттері», «Физика және материалдардың физикалық қасиеттері», «Технологиялық өлшемдер мен құралдар», «Термиялық өңдеудің технологиясы мен теориясы».

2012-2014 жж. оқу үрдісін  жандандырумен қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы жабдықтар мен құралдар алынды (статикалық сынау үшін машина КСИМ – 40, РН-метр, жоғары температуралы электрлі пеш,  муфельді пеш, радиациялық термометр Raynger ST-20, портативті қаттылық өлшеуіш МЕТ-Д1, металлографиялық  микроскоптар МЕТАМР-1, қазіргі заманғы зертхана, материалтану бірегейлі жабдықпен және т.б.).

2012-2013 оқу жылында жандандырылып алынған жабдықтар:

 

1. Металда кислород белсенділігін өлшеу бойынша құрылғы  — 1 дана

2. Leica DM-5000 M зерттеу микроскобы                                    — 1 дана

3. индукциялық қондырғы УИП-16-10-0,01                       — 1 дана

4. Суытудың автономды станциясы                                     — 1 дана

5. Виккерс бойынша микроқаттылық өлшеуіш РМТ                   — 1 дана

6. Бринелль бойынша қаттылық өлшеуіш                                       — 1 дана

7. Роквелл бойынша қаттылық өлшеуіш                                         — 1 дана

8. «Құмды қалыптарға құю» оқу-техникалық кешені          — 1 дана

9. «Центрден тепкіш құйма»         оқу-техникалық кешені             — 1 дана

 

2013-2014 оқу жылында жандандырылып алынған жабдықтар:

 

1. Қаттылық өлшеуіш ТК2М (Роквелл бойынша)             — 1 дана

2. Металлографиялық микроскоп ММР-1 — 3 шт.

3. Металлографиялық микроскоп МЕТАМ-Р1 — 6 шт.

4. Қаттылық өлшеуіш ТШ 2М (Бринелль бойынша) — 1 дана

5. Қаттылық өлшеуіш ТП 7Р (Виккерс бойынша) — 1 дана

6. Тегістеуші-жылтыратушы станок — 1 данаа

 

Дипломдық жоба орындауға үлгілері бар № 317а дипломдық жобалау кабинеті болып табылады.

Кафедраға бекітілген бөлмелер, зетханалар мен аудиториялар:

 

№ р/с

Арнайыландырылған аудиториялар, кабинеттер, зертханалар, шеберханалар және т.б. (саны, кв.м.)

Жабдықтар

1

2

3

1

Жаңа материалдар

 (16 орын, 50м2)

Зертх. стенд. Қатты денелер электрлік беріктігін зерттеу.Жартылай өткізгіштерді зерттеу үшін автоматтандырылған зертхана. Сегнетоэлектриктерді зерттеу үшін автоматтандырылған зертханалық қондырғы.

Өткізгіштер қасиеттерін зерттеу үшін автоматтандырылған зертхана.

Магнитті жұмсақ материалдар қасиеттерін зерттеу үшін автоматтандырылған зертханалық қондырғы

2

Металлография

 (18 орын, 50м2)

 Металлографиялық микроскоп МЕТАМР-1МЕТ-Д1 Электронды қаттылық өлшеуіш.

ТШ-2 М қаттылық өлшеуіш.

Металлографиялық микроскоп Металлографиялық микроскоп гориз.

ТК-2 М (қатт.өлш.) құралы

Микро қаттылық өлшеуіш

3

Металтану және металдарды термиялық өңдеу

(44 орын, 114м2)

Статикалық сынаулар үшін машина КСИМ-40 Автоматтандырылған кешенБринелль бойынша қаттылықты өлшеу үшін құрал.

Роквелл бойынша қаттылықты өлшеу үшін құрал.

4

Оқу-өндірістік шеберханалар

(32 орын, 300м2)

 Механикалық өңдеу үшін фрезерлі, тегістейтін, бұрғылайтын, жонғыш білдек

5

Компьютерлік класс

(16 орын, 43,29м2)

 

Pentium-IV 12 компьютер

6

Құю өндірісінің жабдығы мен технологиясы

(20 орын, 159м2)

 018 М20 бегуны.Қоспаның газөткізгіштік анықтау үшін құрал.

Газдылық деңгейін анықтау үшін құрал.

029 құралы. Дәнді құрам

Тигельді пеш

 

Кафедра материалдық активтерінің жалпы сомасы 76 229 020 млн. тенгені құрайды.

 

 

Без рубрики