«Сәулет және дизайн» кафедрасының мамандықтары


«Сәулет және дизайн» кафедрасы


«Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасы келесі бағыттар бойынша бакалаврды дайындауды жузеге асырады:

6В07301 – «Сәулет»
Бағыттары: «Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар сәулеті»

Осы мамандық бойынша сәулетшілер мәдениет орталығы, тұрғын аудан, сауда және ойын-сауық комплексі, аз тұрғын орнын қалыптастыруға бағытталған  азаматтық сәулет аймағында жұмыс жасайды.

Бағыттары:«Ландшафт сәулеті»

6В02101 – «Дизайн»
Бағыттары: «Сәулет дизайны»

Бағыттары:«Өнеркәсіптік дизайн»

Оқу түрі және мерзімі:

6В07301 «Сәулет», 6В02101 «Дизайн» мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындау оқу түрі күндізгі – 5 жыл
Оқу бюджетті және келісім шарт негізінде жүргізіледі
Оқуға түсу ҰБТ нәтижесі (қазақ тілі/орыс тілі, Қазақстан тілі) және шығармашылық емтихан (сурет, композиция) негізінде жүзеге асырылады.

6В07301 «Сәулет» мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындау сырттай-қатысушылық оқу түрі:
– 4,5 жыл (қысқартылған, орташа –арнайы білім негізінде);
– 3,5 жыл (жоғарғы білім негізінде).
Оқуға түсу мамандық бойынша әңгiмелесудiң нәтижелерi негізінде жүргізіледі.
Студенттердi қабылдауы тек қана шартты негiзде iске асады.
Сабақ сенбi күндері болады, 10 қыркүйектен басталады.

6В02101 «Дизайн» мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындау сырттай-қатысушылық оқу түрі:
– 3,5 жыл (қысқартылған, орташа –арнайы білім негізінде);
Оқуға түсу мамандық бойынша әңгiмелесудiң нәтижелерi негізінде жүргізіледі.
Студенттердi қабылдауы тек қана шартты негiзде iске асады.
Сабақ сенбi күндері болады,  қыркүйектің екі аптасынан басталады.

Талапкерлердің көркемдік дайындығы: мiндеттi түрде.
Сурет және композиция бойынша қалалық олимпиядалардың жеңiмпаздарына, лауреаттарына және творчестволық емтихан тапсырған талапкерлерге жоғары бағалау конкурстық таңдауда берiледi.

Кәсiби қызмет ету облыстары және жұмысқа орналасу
Сәулетшiнiң кәсiби қызметiнiң түрлерi:

— тұрғын және қоғамдық ғимараттар мен кешендердi жобалау;
— ғимараттарды және үймереттерді қайта құралымдау;
— қала құрылыс жұмыстары және аумақтың көркейту жобаларын орындау:
— ландшафтық сәулет, көрiнiс дизайны;
— тұрғын және қоғамдық ғимараттардың интерьерлерiнiң өңдеуi.

Дизайнердiң кәсiби қызметiнiң түрлерi:
— сәулет объектілерін жобалау;
— көрiнiс дизайны;
— тұрғын және қоғамдық ғимараттардың интерьерлерiнiң дизайны;
— сыртқы жарнаманың дизайны;
— көркейту элементтерi және кіші сәулеттiк формаларды өңдеуi;

Жұмыс орындары:
— ғылыми-зерттеу мекемелері және институттары;
— жобалау институттары;
— сәулетшiлiк — дизайнер шеберханалары;
— жарнамалық фирмалар;
— сәулетшiлiк — құрылыс бөлiмшелерi iрi ұйымдар және өнеркәсiптiк кәсiпорындары.

Оқу ерекшеліктері
6В07301 — «Сәулет»
6В07301 «Сәулет» мамандығының студенттері көркем-эстетикалық пәндер, инженерлiк профиль және тұрғын және қоғамдық ғимараттар және кешендердiң сәулеттiк жобалаудың төңiрегiдегi негiздi бiлiмдерiнiң алуының пәндерiнiң терең зерттеуiн негiзде сәулеттiк жобалау төңiрегiдегi қазiргi кешендi бiлiмдер алады.

Оқылатын пәндер
— жалпы білім беретін пәндер (Қазақстан тарихы, информатика, экология және тұрақты даму, саясаттану, әлеуметтану, экономикалық теорияның негiздерi, құқық негiзi, шет тiлi, қазақ/орыс тілдері, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері);
— базалық және бейінді пәндер (Инженерлік графика I-III, Инженерлік механика, геодезия, Сәулет I,II, сәулеттік композиция, Сәулеттік графика және макеттеу, Сәулет тарихы, қалақұрылыс негіздері, Бүкіләлемдік сәулет тарихы I,II, Қазақстан сәулеті тарихы, Инженерлік жайғастыру және көлік, Инженерлік жүйелер, Сурет, Кескіндеме, Сәулеттік физика, Құрылыс конструкциясы, Құрылыс материалдары, Құрылыс өндірісінің технологиясы, Сәулеттік жобалау I-XII, Үймереттер мен ғимараттардың сәулеттік типологиясы, Интерьер, Ландшафт сәулеті, Орта объектілерін көркемдік жобалау, Сәулет-дизайнерлік жобалау, Макеттеу, Диплом алдындағы талдау.

Тәжірибе өту орындары
Өндiрiстiк және диплом алдындағы тәжiрибе Қарағанды қалаласының сәулетшiлiк — дизайнер жобалау ұйымдарында жүргiзiледi.

6В02101 — «Дизайн»
6В02101 «Дизайн» мамандығының студенттері көркем-эстетикалық пәндердiң терең зерттеуi негiзде сәулетшiлiк — дизайнер жобалау, және де сәулеттiк және өнеркәсiптiк дизайнның объекттерiнiң дизайнерлік жобалау төңiрегiде кешендi бiлiм алады.

Оқылатын пәндер
— жалпы білім беретін пәндер (Қазақстан тарихы, информатика, экология және тұрақты даму, саясаттану, әлеуметтану, экономикалық теорияның негiздерi, құқық негiзi, шет тiлi, қазақ/орыс тілдері, тіршілік қауіпсіздігінің негіздері);
— базалық және бейінді пәндер (Дизайн тарихы мен теориясы, Өнер тарихы, Сурет I-III, Кескiндеме I-III, Инженерлік графика I-III, Композиция, Түр түс тану, Сәулет дизайны объектілерін құрылымдау, сәулеттiк орта типологиясы, Ландшафты дизайн, Интерьер, Құрылыс материалдары, Сәулет дизайнының элементтері және үрдістері I-IV, Сәулет дизайны нысындарын жобалау I-V, Сәулет-дизайнерлік жобалау.

Тәжірибе өту орындары
Өндiрiстiк және диплом алдындағы тәжiрибе Қарағанды қалаласының сәулетшiлiк — дизайнер жобалау ұйымдарында жүргiзiледi.

Техникалық жабдықталу

Оқу процессінде студенттер ҚарТУ қазiргi инфрақұрылымдары, жақсы жабдықталған дәрiсханалары, сурет және кескіндеме студиялары, макетті шеберханалар, компьютерлік сыныптары, мамандандырылған лабораториялар, видео проекторлармен жабдықталған дәрiс оқу аудиториялары және интернетпен қолдану электронды залддарды және т.б. қолданыла алады.

Информациялық — әдiстемелiк қамтамасыз ету

— ҚарТУ кiтапханасы, абонемент және оқу залы арқылы iске асады;
— ҚарТУ электрондық кiтапханасы, ҚарТУ сайт арқылы iске асады;
— «Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» кафедрасының әдiстемелiк кабинетi;
— Интернет желiсінiң ақпараттық қорлары, ҚарТУ электрондық кiтапханасы және компьютерлік сыныптар, студенттің ДК арқылы iске асырылады;

Без рубрики