Мамандықтар


МАМАНДЫҚТАР

Дайындық маман телекоммуникацияның институтында, энергетикалар және автоматтар ша үш деңгейге: шегінде несие технологияның жүзеге асады

-Бакалавриат;

-Магистратура;

-Доктарантура PhD.

Бакалавров дайындығы: ша келесі мамандықтарға жүзеге асады

«Автоматтандыру және басқарма»;

» Теплоэнергетика»;

» Электроэнергетика»;

» Радиотехника, электроника және телекоммуникацияның».

» Приборлар жасау»

Магистров дайындығы: ша келесі мамандықтарға жүзеге асады

«Автоматтандыру және басқарма»;

» Теплоэнергетика»;

» Электроэнергетика».

Без рубрики