Білім беру бағдарламалары


«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасы

 

5B070400 ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

5B070400 − Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Біліктілігі мен лауазымдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 22.11.2002 ж. № 273-П бұйрығымен бекітілген «Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына» сәйкес анықталады.

5B070400 − Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының түлектері келесі лауазымдарда жұмыс істей алады::

— біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ маман;

— біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман;

— біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман.

Қабылдау шарттары

Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі-жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкердің білім деңгейіне сәйкес белгіленген үлгідегі аттестаты немесе дипломы болуы тиіс. Қабылдау ҚР ЖОО-на қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Оқыту деңгейлері: бакалавр, магистр

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы әртүрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады, атап айтқанда: машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация, ғылым және білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету, Әкімшілік басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару, яғни адам қызметінің барлық салаларында.

Кәсіби қызмет түрлері

050704 − Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

— жобалау-конструкторлық;

— өндірістік-технологиялық;

— Эксперименталды-зерттеу;

— ұйымдастыру-басқару;

— эксплуатациялық.

Оқу траекториялары

Жоғарғы курстарда келесі оқу траекториялары қарастырылған:

— Автоматтандырылған жобалау жүйелері;

— Ақпаратты қорғауды ұйымдастыру және технологиясы.

Оқыту тілі: орыс, қазақ.

Магистратура

ИТБ кафедрасы – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Магистратура түлегіне есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу мерзімі:

Бағыты мен алдыңғы дайындығына байланысты магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы:

— бейіндік магистратурада-1,5 жыл;

— ғылыми-педагогикалық магистратурада-2 жыл.

Магистрлік білім бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер докторантурада оқуға дайын.

6N0704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының магистрі:

бейіндік дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

— оқытушы;

— ғылыми қызметкер;

— жоғары санатты жоғары білікті маман және т. б.

Кәсіби қызмет түрлері

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

бейіндік дайындық кезінде:

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық.

Оқыту деңгейлері: бакалавр

5B100200 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ

5B100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне техника және технологиялар бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Біліктілігі мен лауазымы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 22.11.2002 ж. № 273-П бұйрығымен бекітілген «Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығына» сәйкес анықталады.

5B100200-Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығының түлектері келесі лауазымдарда жұмыс істей алады::

— біліктілігі жоғары деңгейлі санаты жоқ маман;

— біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты маман;

— біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты маман.

Қабылдау шарттары

Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі-жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкердің білім деңгейіне сәйкес белгіленген үлгідегі аттестаты немесе дипломы болуы тиіс. Қабылдау ҚР ЖОО-на қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Оқыту деңгейлері: бакалавр

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы адам қызметінің саласы болып табылады, онда сыни ақпаратпен жұмыс істейді: машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация, ғылым және білім беру, мәдениет және бұқаралық ақпарат құралдары, Денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету саласы, әкімшілік басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару.

Кәсіби қызмет түрлері

5B100200 — Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

— жобалау-конструкторлық;

— өндірістік-технологиялық;

— Эксперименталды-зерттеу;

— ұйымдастыру-басқару;

— емшара бөлмесі;

— эксплуатациялық.

Оқу мерзімі:

  1. күндізгі – толық) — 4 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақ.

5В060200 ИНФОРМАТИКА

5В060200 Информатика мамандығы бойынша бакалавриат түлегіне Информатика бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Қабылдау шарттары

Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі-жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкердің білім деңгейіне сәйкес белгіленген үлгідегі аттестаты немесе дипломы болуы тиіс. Қабылдау ҚР ЖОО-на қабылдаудың Типтік ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Оқыту деңгейлері: бакалавр

Кәсіби қызмет саласы

— информатика және қолданбалы математика әдістерін пайдаланатын салаларда өндірістік, жобалау-конструкторлық және зерттеу қызметін орындау;

— қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың даму үрдістеріне сәйкес ұйымдардың тиімді жұмыс істеуін және қызметін басқаруды қамтамасыз ету;

-жалпы орта, бастауыш және орта кәсіптік білім беру оқу орындарында, ІТ-технологиялар бойынша оқу орталықтарында педагогикалық қызмет.

 

 

Без рубрики