Оқу бағдарламалары


Проф. А.Н.Данияров атындағы «Өнеркәсіптік көлік» (өк) кафедрасы


6В1131 «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы бакалавры материалдық өндіріс саласында, трафикті ұйымдастырумен байланысты күрделі мәселелерді шешуге бағытталған адам құралдарының жиынтығын, әдістерін және тәсілдерін қамтиды.

Түлектердің кәсіптік қызмет пәндері:

көлік кәсіпорындарының техникалық құрылғылары мен құрылымдары, оларды пайдаланудың технологиялық процестері;
өнеркәсіптік кәсіпорындар мен ұйымдар — көлік қызметтерін пайдаланушылар;
көліктік менеджмент жүйесін қайта құрылымдауды ескере отырып, тасымалдау процесінің логистикалық сұлбалары.
Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектілері кәсіпорындар мен көлік бөлімдері, облыстық көлік және мемлекеттік көлік инспекциясы, көлік-экспедиторлық кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады.


Мамандық мына траекторияға бөлінеді:

— «Өнеркәсіптік көлік ұйымдастыру»

«Өнеркәсіптік көлік» саласындағы мамандар көлік кәсіпорындары мен тасымалдау мекемелерімен айналысатын мекемелерде жұмыс істей алады, көлік кәсіпорындарында, ауыр және жеңіл өнеркәсіптерде қауіпсіз трафикті ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

— «Теміржол көлігін ұйымдастыру»

 


«Теміржол көлігі» саласындағы мамандар теміржол магистральдық кәсіпорындарында қауіпсіз трафикті ұйымдастыруды қамтамасыз ететін ірі теміржол кәсіпорындарында, өнеркәсіп кәсіпорындарында және тасымалдауды жүзеге асыратын мекемелерде жұмыс істей алады.

 

 

Без рубрики