Мақалалар ақпан 2014


Білім сапасы: гранттар мен кепілдер

Жария білім корпорациясына үш қадам

Инновациялардың генетикалық коды

Ресейлік ЖОО-ларға бес сұрақ

Ресейлік жоғары мектептегі бірігу: себептер, шығын, мүмкіндіктер

Болашаққа жеделсаты

Табысты дамудың кезеңдері

Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларының тиімділігі мен кедергілері

Білімдегі аккредиттеу:

Жаңалықтар

Сапа кепілі

Ғалами бәсекелестік жолында

Реформалар мәнмәтініндегі ЖОО-лардың коммерциялауы

Қазақстандық жоғары мектеп сәулеті нақты анықталған

Ғылым болашағы – тәртіпаралық зерттеу үшін

«Молекулярлық елекпен» инновациялық саты бойынша

Экспресс — форум

Басымдық ғылымға беріледі

«Green Metallurgy» бағдарламасы

Классикалық университеттің жаңа моделі

ЖОО жұмысының көлемі

Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын жобалау және іске асыру

Білім: екі парадигманың призмасы арқылы

Рухтандырушылықтың байырғы атмосферасына

Барлық жақсының жалғасы бар

Педагогика

Өмір сұрақтары немсесе білім және дайындық

Жанұядағы және білім мекемесінде этномәдениеттік тәрбиелеудің бірізділігі

Жас ұрпақты тәрбиелеу және дамытудағы тұратын ортасының рөлі

ЖОО-дағы кәсіби дамыған оқыту технологиясының классификациясы

Без рубрики