Кафедра тарихы


«Геофизикалық әдіспен барлау» кафедрасы 1962ж. құрылған болатын Казақ политехникалық институты Кендік филиалында, Караганды политехникалық институт, «Геофизикалық әдіспен іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша тау-кен инженерлер-геофизиктерді дайындау 1969ж. басталған.

«Геофизикалық әдіспен барлау» кафедрасын құруда объективті Қазақстанның орталықтан шалғай ірі мұнайы бар жеріне үлкен көлемде іздеу-барлау жұмыстарын жүргізу, қатты пайдалы қазбаларды іздеу-барлау жұмыстарының көлемін ұлғайту, геофизикалық әдіспен зерттеп бұрғылау бойынша мамандардың жетіспеуі.

1994ж. бастап «Геологиялық съемка, іздеу және пайдалы қазбалар кен орнын барлау» мамандығы бойынша күндізгі оқу түрінде тау-кен инженерлер-геологтарды дайындаған.    1954 ж. кафедрада  4 оқытушы, в т.ч. бір доцент, 1965 ж. — 9 оқытушы , олардың ішінде – 6 доценттер геологтар жұмыс істеді. Контингентке байланысты оқитындардың профессорлар-оқытушылар ұжымы құрамының сапасын және санын өзгертті.

Кафедра құрылған жылдары оқытушылар сабақты  «Пайдалы қазбалардың жер асты өндірісі» мамандығы студенттеріне «Жалпы геология» пәні бойынша, «Геология пайдалы кен орындары және оларды  барлау» және «Тарихи геология». Қазіргі уақытта геофизикалық пәндері тау-кен мамандығы студенттері үшін оқытылады, геофизиктер және геологтар бойынша дайындау (20 пәнннен аса) сабақ жүргізіледі .

Газы бар қабатты ғылыми негізде бағытталған әдістер бойынша оқиды және Қарағанды бассейніндегі газымол көмірқабаттағы қалдықтар болады  НАН РК корр. мүшесі, геология-минералдық ғылыми докторы, профессор Ермеков М.А., ғылыми жетекшілікпен 9 кандидат ғылымы дайындалған болатын, олардың ішінде Билялов Б.Д., Хидурели Р.С., Байбатчаев А.Б.

Ғылыми-зерттеулер, оқытушылармен шаруашылық келісім жұмысы және  кафедраның қызметкерлері Қазақстанда әртүрлі объектерде тау-кен өнеркәсіптерінің бірнеше бағыттарда жүргізілді және оның шегінен тысқары, бұл Қараганды және Майкөбен көмір бассейны, Соколовтік-Сарбайлық, Дондық және Лисаковтік ТКБКтары, және басқада.

Қазақстанда (Жалын, Каражыра) әртүрлі кен орындары үшін генетикалық нақтысынан көмірдің құрамындағы технологиялық байланыстарын орнату қиындықтарымен проф. Думлер Л.Ф.шұғылданды, зерттеу қортындылары және  геология-экономикалық бағалау кезінде қолданған және өнеркәсіпте ұғынып кен орындарына тарату.

Караганды бассейнінің шахт даласында тектоникалық бұзылу болжамы әдістерін өндіру, шатырдың тұрақтылығы, Орталық Қазақстанда терригенді жыныстарының кен орындары инженерлік-геологиялық жағдайда пайда болу заңмөлшерін орнатумен Байбатчаев А.Б. (1975-88  шұғылданды, қортынды бойынша 32 ғылыми сатья шығарылды.

Кеннің заттық құрамын оқимыз және Соколовтік-Сарбайлық кен орнындары геологиялық құрылымдары аудандарымен доц. Москаленко А.И шұғылданды.

Кафедраның өркендеуі және құрылуына үлкен үлес қосқандар (1969-1979жж.), Ермеков М.А. (1970-1989 жж.), Борисенко Ю.Н.(1979-1984жж.), Портнов В.С.(1984-1989жж.), Пак Ю.Н.(1989-1991жж.), Билялов  Б.Д. (1991-1997 жж.), Борисенко Г.Т.(1997-2003жж.), Боченин Ю.В. (2003-2009 жж.).

Қазіргі уақытта кафедра меңгеруші қызметін (2009 жылдан) ғылыми техникалық кандидаты , доцент Пономарева М.В. атқарады.

27.08.2011 жылғы №574-шi бұйрығымен кафедра «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» және «Геофизикалық әдіспен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау» екі кафедраға бөлінді.

Без рубрики