Кафедра меңгерушісінің түйіндемесі


«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


Калиаскаров Нурбол Балтабаевич

Туған күні: 08.12.1990 ж

Еңбек өтілі: 11 жыл

Лауазымы – «Байланыс жүйелерінің технологиялары» кафедрасының меңгерушісі.»

Базалық білімі – 2012 жылы «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша ҚарМТУ бакалавриатын, 2014 жылы «Болашақ» ҚҰ магистратурасын «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша, 2021 жылы Қозыбаев атындағы СҚУ-дің докторантурасын бітіріп, «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» мамандығы бойынша PhD диссертациясын қорғады.

2012 жылдан бастап әр уақытта ҚарТУ-дың «Байланыс жүйелері және технологиялары» кафедрасында инженер, ассистент, оқытушы және аға оқытушы қызметтерін атқарды. 2013-2015 жылдары деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болды. Мемлекеттік тілде «Ақпаратты тасымалдау теориясы», «Схемалар және электроника негіздері», «Электр байланысының теориясы», «Электроника, аналогтық құрылғылардың схемасы» және «Электрондық және өлшеу техникасы негіздері» пәндері бойынша дәріс береді.

Бірқатар конференциялар мен журналдарда мақалалары бар, патенттер мен авторлық құқықтар бойынша бірлескен автор болып табылады, оқытылатын пәндер бойынша мемлекеттік тілде бірнеше оқулықтар шығарды.

Хирш индексі: Scopus – 3, WoS — 1. Scopus-тағы автордың идентификаторы: 57201113007.

Зерттеуші ID Web of Science ABC-2155-2020.

ORCID идентификаторы 0000-0003-3684-14205.

Publons ABC-2155-2020 жүйесіндегі зерттеуші идентификаторы.

Негізгі басылымдар:

1) Kaliaskarov N.B., Ivel V.P., Yugay V.V., Gerasimova Y.V., Moldakhmetov S.S. Development of a distributed wireless Wi-Fi system for monitoring the technical condition of remote objects // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. –  2020, Vol.5 №9 (107). – P. 36–48. Scopus Q3, процентиль 43. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.212301

2) КОКСОН: Калиаскаров Н.Б., Ивель В.П., Герасимова Ю.В., Петров П.А., Югай В.В. Использование технологии WI-FI для сбора и передачи данных температуры и влажности. // Вестник ПГУ. Серия Энергетика, Павлодар, 2020. – №4, – С.215-227.

3)КОКСОН: Ивель В.П., Разинкин В.П., Калиаскаров Н.Б. Разработка беспроводного устройства мониторинга состояния трещин и стыков зданий и сооружений, и его преимущества. // Вестник КазАТК, Алматы, 2019. – №2, – С.10-17.

4) КОКСОН: Калиаскаров Н.Б., Ивель В.П., Югай В.В., Петров П.А. Измерение температуры и влажности на основе двухпроцессорной Wi-Fi системы. // Вестник АУЭС, Алматы, 2020. – №4 (51), – С.60-69.

5) Пат. 3860 РК, МПК E04G 23/00, G01B 11/00. Беспроводное устройство мониторинга состояния трещин и стыков зданий и сооружений / Калиаскаров Н.Б., Герасимова Ю.В., Ивель В.П., Есенжолов У.С., Югай В.В., Мехтиев А.Д.; опубл.08.04.2019, Бюл.№15. – 4 с.

6) КОКСОН: Югай В.В., Калиаскаров Н.Б. Исследование взрывобезопасных волоконно-оптических датчиков давления с использованием метода контроля дополнительных потерь. //Вестник НИА РК, Алматы, 2022.- №1 (83), — С.91-102.

  • Жеке сұрақтар бойынша қабылдау уақыты: Жұма 15.00-ден 17.00-ге дейін. 4-корпус,404-кабинет.
  • телефон: 8 (7212) 56-75-94 қосымша 2060
  • e-mail: 90nurbol@mail.ru
Без рубрики