2022-2024 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


АР14869856 «Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерінің сақталуын және массивтің контур маңындағы бөлігінің төзімділігін қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын құру» ғ.ж. А.Ж. Имашев

Өзектілігі

Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерінің сақталуын, тау жыныстарының геомеханикалық жай-күйін және массивтің контур маңындағы бөлігінің жару жұмыстарымен бұзылуын ескеру арқылы қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын құру проблемасының өзектілігі тау-кен өндіру өнеркәсібінде әрқашан маңызды мәселе болды.

Бүгінгі таңда «Ақбақай», «Бескемпір», «Алтыналмас» АҚ «Жолымбет», «Kaz Minerals» ЖШС «Бозымшақ», «Восход-Oriel» ЖШС «Восход», «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС «Абыз» кеніштерінде тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде жобалық қимадан асып кету 10-нан 30%-ға дейін жетеді және ол дәстүрлі емес тәсілді қажет ететін мәселе.

Қиманың артық болуы тау-кен қазбаларын жүргізудің негізгі проблемасы болып табылатыны белгілі, бұл тасымалдау үшін тау-кен массасының көлемінің ұлғаюына, массивтің контур маңы бөлігінің көтергіштік қабілетінің төмендеуіне, ұңғыма циклінің және қазбаның қума метрінің өзіндік құнының едәуір артуына әкеледі. Ғылыми әзірлемелер болғанына қарамастан, алдыңғы зерттеулердің нәтижелері бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін оңтайландыру арқылы тау-кен қазбалары қимасының жобалық параметрлерін сақтау мәселесін әлі де шешуге мүмкіндік бермейді.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты геологиялық беріктік индексіне сәйкес тау жыныстары массивінің жарылыс жұмыстарымен бұзылуына, жарылыс күшінің сейсмикалық әсеріне және тау жыныстары массивінің контур маңы бөлігінің геомеханикалық жай-күйіне байланысты артық қима коэффициентін азайту жолымен тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерін сақтауды қамтамасыз ететін бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын құру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

Жобаны іске асыру нәтижесінде геотехникалық зерттеулер кешені, тау-кен қазбаларын жүргізудің технологиялық параметрлерін көп факторлы есепке алу және массивтің контур маңы бөлігінің геомеханикалық жай-күйін бағалау негізінде тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерін сақтауды қамтамасыз ететін бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологиялары жасалатын болады. Сондай-ақ, D коэффициенті ғылыми-практикалық негізделеді, геологиялық беріктік индексіне (GSI) байланысты артық қима коэффициентінің өзгеру заңдылығы белгіленеді және теориялық және тәжірибелік-өнеркәсіптік зерттеулер негізінде GSI-ге байланысты бұрғылау-жару жұмыстарының (БВР) конструкциялық параметрлерін анықтау бойынша номограммалар әзірленеді.

Геотехникалық зерттеулер кешені GSI-ді тау жыныстарының сапасын (RQD) зерттеу, тау жыныстарының жарықшақтылығын зерттеу, литология мен тау жыныстарының сулылығын есепке алу арқылы сенімді анықтауға мүмкіндік береді. GSI массивтің контур маңы бөлігінің геомеханикалық жай-күйін бағалаудың негізгі көрсеткіші болып табылады және кен орнының учаскелерін домендер бойынша аудандастыру артық қима коэффициентін төмендетуге бағытталған тиімді БВР паспорттарын әзірлеуге мүмкіндік береді.

Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлеріне қол жеткізу артық тау массасын, ЖВ үлестік шығынын, бекітуге арналған материалдарды тасымалдау көлемін қысқартуға, тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін тұрақтандыруға және тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

   
                                      а)                                                                          б)

1-сурет – Польша, Краков қ. Станислав Сташиц атындағы Тау-кен металлургия академиясында тағылымдама, 2023 ж

 

 

 

2-сурет — Шахта жағдайындағы зерттеулер

Зерттеу тобы

 1. Имашев Асқар Жанболатұлы – ғылыми жетекші, PhD, ПҚКҚ кафедрасының меңгерушісі.

Researcher ID – ABC-2138-2021

ORCID — 0000-0002-9799-8115

Scopus Author ID – 57204153972

 1. 2. Суимбаева Әйгерім Маратқызы, — PhD, жауапты орындаушы, ҚазКДҚИ институтының а.ғ.қ., КАжәнеЕҚ кафедрасы доцентінің м.а.

Researcher ID — AAC-8234-2022

ORCID — 0000-0001-6582-9977

 1. Adoko Amoussou Coffi – «Nazarbayev University тау-кен және жер туралы ғылымдар мектебінің» қауымдастырылған профессоры

Researcher ID – ADG-2051-2022

ORCID — 0000-0003-1396-7811

Scopus Author ID – 49361005100

 1. Матаев Азамат Қалижанұлы – PhD, ПҚКҚ кафедрасының оқытушысы

Researcher ID D-3766-2019

ORCID — 0000-0001-9033-8002

Scopus Author ID – 57219561578

 1. Мусин Айбек Абдукалыкович — PhD, ПҚКҚ кафедрасының аға оқытушысы

Researcher ID – AGD-8697-2022

ORCID — 0000-0001-6318-9056

Scopus Author ID – 57225333744

 1. Назарова Айгерим Сауранбаевна – ҒжәнеИД маманы

               2023 жылғы жарияланымдар тізімі.

— Scopus базасында индекстелетін журналға 1 мақала берілді

A.Zh. Imashev, G.Zh. Zhunusbekova, A.M. Suimbaeva, A.A. Mussin, «Assessing the mine working stability in the Layered rock massif» Applied Science журналына.

— Пайдалы модельге патент алуға 1 өтінім берілді

А.Ж. Имашев, А.М. Суимбаева, А.А. Мусин, А.Қ. Матаев «Способ контурного взрывания при проходке горизонтальных горных выработок»

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлеріне қол жеткізу артық тау массасын, ЖВ үлестік шығынын, бекітуге арналған материалдарды тасымалдау көлемін қысқартуға, тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін тұрақтандыруға және тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

 

AP14869145 «Карьерлер мен қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеудің зияткерлік талшықты-оптикалық жүйесін әзірлеу» ғ.ж. Е.Г. Нешина

Өзектілігі

Тау-кен қазбасының геотехникалық жағдайы туралы тұрақты мониторинг және сенімді ақпарат тау-кен кәсіпорындарының апатсыз жұмыс режимін қамтамасыз ете алады. Жобаның өзектілігі карьерлердің, қималардың тау-кен қазбаларының беріктігіне әсер ететін және қызметкерлерді кенеттен опырылудан қорғауды қамтамасыз ететін параметрлердің кенеттен өзгеруі туралы ескерту мәселесінің маңыздылығына байланысты. Жұмыста талшықты-оптикалық технологияларды, атап айтқанда аппараттық-бағдарламалық кешенге кіретін талшықты-оптикалық датчикті (суды) пайдалануға байланысты ғылымның жаңа жетістіктерін пайдалану арқылы еңбек қауіпсіздігін арттыру ұсынылады.

Жобаның мақсаты

Карьер мен қималардың ернеулерінің опырылуына әкеп соғатын геотехникалық параметрлердің өзгеруі туралы уақтылы хабарлау үшін нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін карьерлер мен қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеудің зияткерлік талшықты-оптикалық жүйесін құру, бұл тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігінің деңгейін арттыруға және опырылу салдарын жоюға арналған экономикалық шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.

Күтілетін нәтижелер

Ғылыми-техникалық, конструкторлық құжаттаманы әзірлеу. Техникалық құжаттама әзірленеді және карьерлер мен қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеудің зияткерлік талшықты-оптикалық жүйесінің зертханалық және тәжірибелік үлгілері әзірленеді.

а б в

 

1-сурет — Жарық дақтары бейнеленген аппараттық-бағдарламалық кешен терезесі:

а — жүйенің тыныш күйі, б, в – жүйенің бұзылған күйі

2-сурет — Аппараттық-бағдарламалық кешендегі калибрлеу терезесі

 

 
 3-сурет — ANSYS бағдарламалық пакетіндегі үш өлшемді модельдеудің механикалық кернеулерін визуализациялау

 

4-сурет — Оптикалық шығындардың ығысу шамасына тәуелділік графигі

 

5-сурет — Жарықшақтардың ашылуы (карьердің оңтүстік бөлігі)

 

Зерттеу  тобы

 1. Нешина Елена Геннадьевна – ғылыми жетекші, т.ғ.к., ЭЖ кафедрасының меңгерушісі

Scopus Author ID – 56252099900

Researcher ID – V-2303-2018

ORCID 0000-0002-8973-2958

 1. Югай Вячеслав Викторович – жауапты орындаушы, PhD, ӨПА кафедрасының меңгерушісі

Researcher ID – ABA-7820-2020,

ORCID 0000-0002-7249-2345,

Scopus Author ID – 8379849200

 1. Алькина Алия Даулетхановна – т.ғ.м., ЭЖ кафедрасының аға оқытушысы

Researcher ID R-2415-2017,

ORCID 0000-0003-4879-0593,

Scopus Author ID – 57160184600

 1. Калытка Валерий Александрович — PhD, ЭЖ кафедрасының профессоры

Researcher ID — AAR-8471-2020

ORCID 0000-0002-3232-1285,

Scopus Author ID — 15033113300

 1. Калиаскаров Нурбол Балтабаевич — PhD, ЖБТ кафедрасы меңгерушісінің м.а.

Researcher ID — ABC-2155-2020,

ORCID 0000-0003-3684-14205,

Scopus Author ID – 57201113007

 1. Тлеугабылова Махаббат Кудайбереновна –ЭС кафедрасының оқытушысы

ORCID 0000-0003-4789

 1. Мехтиев Али Джаванширович – т.ғ.к., «С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ доценті

Scopus Author ID – 5729935782,

ORCID 0000-0002-2633-3976

 1. Маликов Нурбол Муратович – т.ғ.м., ЭЖ кафедрасының оқытушысы

Scopus Author ID – 57813518900,

ORCID 0000-0002-6298-1735

 1. Фомин Илья Павлович –ЭЭМ-21-2 магистранты, ЭЖ кафедрасы
 2. Биличенко Екатерина Николаевна – т.ғ.м., ЭЖ кафедрасының аға оқытушысы

Scopus Author ID –57812733800,

ORCID 0000-0002-2132-7016

  2023 ж. жарияланымдар тізімі.

 • Нешина Е.Г., Мехтиев А.Д., Калиаскаров Н.Б., Югай В.В., Алькина А.Д. Геотехникалық жағдайды мониторингтеудің талшықты-оптикалық жүйесін құру негіздері. Труды университета, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова», №3, 2022. — С.347-352.
 • Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом № 29392 от 12.10.2022 г. Исследование дополнительных потерь в оптических волокнах при механическом воздействии. Нешина Е.Г., Алькина А.Д., Бражанова Д.К., Биличенко Е.Н.
 • Мехтиев А.Д., Ковтун А.А., Нешина Е.Г., Алькина А.Д., Югай В.В. Распределенная волоконно-оптическая система охраны периметров различных объектов. Труды университета, №1, 2023. — С.360-364
 • Нешина Е. Г., Мехтиев А. Д., Алькина А. Д., Калытка В.А. Использование волоконно-оптической системы для безопасности проведения горных работ. Материали XX международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие», София, «Бял ГРАД-БГ ОДД», vol.4,  — с.112-116.
 • G. Neshina, А.D. Mekhtiyev, V.V. Yugay, A.D. Alkina, P.Sh. Madi. Developing A Sensor For Controlling The Pit Wall Displacement. News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan. Series Of Geology And Technical Sciences, Almaty: ST «Aruna», Vol.2, Nо. 458, 2023. — Рр. 160-167.  (Scopus 47 процентиль)
 • Mekhtiyev A.D., Yurchenko A.V., Kalytka V.A., Neshina Y.G., Alkina A.D. and Madi P.Sh. Fiber-Optic Long-Base Deformometer for a System for Monitoring Rocks on the Sides of Quarries. Technical Physics Letters, Vol. 48, No. 15, 2022, pp. 30–32. (Scopus, Science Citation Index Expanded)
 • Mekhtiyev А.D., Abdikashev Y.N., Neshina Y.G., Dunayev P.A., Manbetova Z.D. Monitoring The Geotechnical Condition Of Underground Minings Using Digital Technologies. News Of The National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan. Series Of Geology And Technical Sciences, Almaty: ST «Aruna», Vol.1, Nо. 457, 2023. — Рр. 166-177. (Scopus 47 процентиль)
 • Нешина Е.Г., Алькина А.Д., Мехтиев А.Д. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом № 29392 от «12» октября 2022 года «Исследование дополнительный потерь в оптических волокнах при механическом воздействии»
 • Нешина Е.Г., Мехтиев А.Д., Калиаскаров Н.Б., Биличенко Е.Н., Алькина А.Д., Маликов Н.М. Волоконно-оптический датчик контроля устойчивости бортов карьеров. Патент на полезную модель №8004 от 09.02.2023г.
 • Нешина Е.Г., Мехтиев А.Д., Кайданович О.Ю. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №33844 от 27 марта 2023г. «Система контроля смещения горного массива кровли выработок»

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қазақстанда тау-кен өнеркәсібі дамыған және әлеуетті тұтынушылар әртүрлі пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын 80-ге жуық ірі кәсіпорын бар. Ұсынылған жүйе тау-кен қазбалары және карьерлер мен қималардың қиябеттерінің опырылуына ерте диагностика жасаудың маңызды мәселесін шешетіндіктен, әлеуетті тұтынушыларға апатты жоюға арналған материалдық шығындарды едәуір азайтуға және тау-кен жұмыстары жүргізілетін жерлерде тау жыныстарының кенеттен құлауы кезінде технологиялық жабдықтардың шығындарын, сондай-ақ өндірістік персонал арасындағы құрбандардың болмауына мүмкіндік береді. Жобаның нәтижесі карьерлердің, қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеудің талшықты-оптикалық жүйесінің тәжірибелік үлгісін әзірлеу және құжаттаманы дайындау болады.

 

AP14872003 «Тау-кен металлургия кәсіпорындарының халықаралық трендтерге сәйкестігі және цифрлық реформалау контекстінде геологиялық-экономикалық бағалауды жетілдіру» ғ.ж. Исатаева Ф.М.

Өзектілігі

Зерттеудің өзектілігі дамушы нарықтардың отын-энергетикалық кешенінің экономиканы көміртексіздендіру рөлінің артуына байланысты. Белгіленген энергетикалық ауысу контекстінде минералды шикізаттың жаһандық нарығында өсіп келе жатқан бәсекелестік жағдайында тиімділікті арттырудың аса маңызды құралы ретінде цифрлық технологияларды қолдана отырып, Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындарын трансформациялау ерекшеліктері өзектендіріледі. Авторлардың көп жылдық зерттеулері кәсіпорындардың белгіленген бағыттағы қызметін шектейтін маңызды факторларды анықтауға мүмкіндік берді. Ақпараттық қауіпсіздіктің сыртқы, асқындыратын қатерлері, геологиялық және өндірістік мәліметтердің сыртқа кетуіне жол бермеу, орнықты дамудың инвестициялық және инновациялық тәуекелдері (бәсекелестік деңгейі, технологиялар мен капиталдың қолжетімділігі, заңнаманың дамуы, экономикалық жағдайдың белгісіздігі). Ішкі — трансформацияланатын ішкі өндірістік процестерді өзгерту қиындықтары және ағымдағы процестердің цифрлық жетілуінің жеткіліксіздігінде және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін дамытудың төмен деңгейінен  көрінетін өндірістің техникалық деңгейінің төмендігі, жаңа технологияларды ішкі өндірістік және ұйымдастырушылық процестерге интеграциялаудың қиындығы, инвестициялардың төмен қайтарымы, өтімділікті шектеу. Цифрлық технологияларды игеруде, инновациялық жобаларды басқаруда, серіктестік қатынастарды құруда, халықаралық позицияларды нығайтуда жаңа құзыреттердің жетіспеушілігі байқалады. Жаңа технологиялардың енгізілуіне және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарына қарамастан, пайдалы қазбаларды өндіру кезіндегі геодинамикалық қатерлер артуда.

Жобаның мақсаты

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС кен орындарының геологиялық-экономикалық көрсеткіштері мен сипаттамалары бойынша қалыптастырылған фактографиялық деректер базасының негізінде өндірістік жағдайларды модельдеуге, басқарудың тиімділігі мен ашықтығын арттыруға мүмкіндік беретін негізгі бизнес-процестерді цифрландыру есебінен кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер және қол жеткізілген нәтижелер

2023 жылға

Ішкі және сыртқы ақпаратты іздеу, таңдау, жинау, өңдеу және түрлендіру орындалды, «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС кен орындарының фактологиялық базасы бойынша кен орнын алдын ала бағалау және олардың «GEO.KZ» ЖШС орындаған барлау жоспарын ақпараттық-талдамалық зерттеу жүргізілді. KAZRC кодексі бойынша дайындалған «Қазақмыс» корпорациясының есептері талданды; тұрақты даму саласында Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS) халықаралық стандартына сәйкес»; ESG-көрсеткіштер.

Өңделген материалдар бойынша ғылыми мақала дайындалды, ол Scopus базасының журналына 50-ден астам перцентильмен жіберілді Issatayeva F.M., Aubakirova G. M., Rudko G.I., Yessendossova A. N., Maussymbayeva A.D. «Transformation of the Mining Sector: Emerging Economies Experience» (Journal of Southwest Jiaotong University.

— Ақпараттық-талдау жүйесін құрудың негізгі алғышарттары негізделетін болады, KAZRC жүйесіне, GRI халықаралық стандарттар жинағына сәйкес кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалау үшін көрсеткіштер жүйесі әзірленетін болады.

— KAZRC жүйесіне, GRI халықаралық стандарттар жинағына сәйкес кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалау үшін көрсеткіштер жүйесін әзірлеу деректерін дайындау.

— Cash cost есептеу әдісі бойынша кәсіпорынның халықаралық бәсекеге қабілеттілігін бағалауды Қазақстан кәсіпорындарына бейімдеу.

Зерттеу тобы

 1. Исатаева Фарида Муратовна – ғылыми жетекші, PhD, ГПҚКБ кафедрасы меңгерушісінің м.а.

Researcher ID — AGO-2688-2022

Author ID — 57214246924

ORCID — 0000-0003-0337-1539 https://orcid.org/0000-0003-0337-1539

 1. Аубакирова Гульнара Муслимовна – жауапты орындаушы, проф., КЭМ кафедрасының э.ғ.д.,

Researcher ID -AAB-5682-2021

Author ID — 893146

ORCID — 0000-0003-0337-1539

 1. Маусымбаева Алия Думановна – т.ғ.к., ГПҚКБ кафедрасының PhD

ResearcherID: E-2038-2015

Author ID: 57144628100

ORCID — 0000-0002-7214-8026

 1. Байдаулетова Ирина Владимировна – т.ғ.м., ГПҚКБ кафедрасының ассистенті

ORCID — 0000-0002-8609-0531

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Зерттеу нәтижелері Қазақстанның CRIRSCO пайдалы қазбалар қорлары бойынша есептілік стандарттарының халықаралық жүйесіне көшуін ескере отырып, геологиялық-экономикалық бағалау жүргізу кезінде пайдаланылатын болады; кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалаудың «Ақпараттық-талдамалық жүйесі» бағдарламасының әзірленген алгоритмі кәсіпорынның күкіртсіздендіру стратегияларының ғылыми-техникалық негізділігін арттырады, ESG-стандарттары бойынша жобаларды іске асыруды жеделдетеді.

 

AP14869550 «Астық жүктерін теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге тиеуге арналған стационарлық көтергіштің конструкциясын әзірлеу және зерттеу» ғ.ж. Балабаев О.Т.

Өзектілігі

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы өндірістерінің элеваторларында астық жүктерін автокөлікпен тасымалданатын контейнерлерге тиеуді жылжымалы көтергіштер жүзеге асырады. Қазақстандық астық дақылдарын экспорттау үшін көліктің негізгі түрі болып табылатын теміржол көлігінде астық жүктерін тиеу элеватор бункерлері арқылы астық таситын вагондарға жүзеге асырылады. Қазақстанда астық таситын вагондардың саны олардың қымбаттығына және егіннің маусымдылығына байланысты шектелген. Жобаның негізгі идеясы стационарлық көтергіштің әзірленіп жатқан конструкциясы астық жүктерін элеваторлардың бункерлері арқылы теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге тиеуге мүмкіндік береді. Бұл жобаны іске асыру қазақстандық дәнді дақылдарды темір жол көлігімен экспорттау мүмкіндігін едәуір арттырады.

Жобаның мақсаты

Ауыл шаруашылығы өндірістерінде дәнді дақылдарды одан әрі енгізу үшін теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге астық жүктерін тиеуге арналған стационарлық көтергіштің конструкциясын әзірлеу және оның жұмысын зерттеу.

Күтілетін нәтижелер

Жұмыстың негізгі нәтижелері келесі түрде ресімделеді:

— Web of Science базасында импакт-фактор бойынша 1 (бірінші) және (немесе) 2 (екінші) квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасында CitesCore бойынша кемінде 65 (алпыс бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала;

— ҚР ҒЖБМ ҒЖБССҚК ұсынған рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала;

— Шетелдік баспадағы 1 монография;

— Қазақстандық баспадағы 1 монография;

— Қазақстандық патенттік бюрода 1 патент;

— Қазақстандық патенттік бюрода авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 1куәлік;

— ғылыми-техникалық өнімге лицензиялық келісім (әзірлеуге арналған конструкторлық құжаттама);

— ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасында эксперименттің 1 әдістемесі;

— AutoCAD қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасындағы 1 жобалау құжаттамасы.

2023 жылы орындалған жұмыстар мен қол жеткізілген нәтижелер туралы мәліметтер:

 1. ҒЖБССҚК-ның 1 мақаласы «Труды Университета» журналында жарияланған (2022 жылдың желтоқсанында жарияланған) – Балабаев О.Т., Қасымжанова А.Д., Ибатов М.К., Рожков А.В. Определение основного оборудования для гидравлической системы стационарного подъемника // Труды университета №4 (89), 2022 – 266-273 с.
 2. «Communications, Словакия» журналында 1 мақала жарияланды (2022 жылдың қазан айында жарияланған, Scopus-тағы процентиль-36%)– Kassymzhanova A.D., Ibatov M.K., Balabayev O.T., Donenbaev B.S., Ilessaliyev D.I. Experimental study of maximum stresses in the stationary hoist design in the Ansys software environment // Communications — Scientific Letters of the University of Žilina, 2022, 24(4), pp. B310–B318.
 
1-сурет — Қолданбалы бағдарламаның бағдарламалық ортасында теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге астық жүктерін тиеуге арналған стационарлық көтергіш конструкциясы

экспериментінің әдістемесі

 

 

2-сурет — Эксперимент жүргізуге арналған ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасындағы стационарлық көтергіш моделі

Зерттеу тобы

 1. Балабаев Оюм Темірғалиұлы — ғылыми жетекші, т.ғ.к., «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доценті).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6212-9350

Researcher ID: W-5951-2018.

Scopus Author ID: 57208385327

 1. Асқаров Бақтияр Шарапиденұлы — орындаушы, PhD, «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының меңгерушісі.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2621-9938

Scopus Author ID: 57210963866

 1. Михайлов Валентин Феликсович – жауапты орындаушы, т.ғ.к., «Механика» кафедрасының доценті.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2588-9438

Researcher ID: Y-2093-2018.

Scopus Author ID: 57219108246

 1. Бейсембаев Диас Мадатович – орындаушы, техника ғылымдарының магистрі, «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының оқытушысы.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6207-2021

 1. Қанат Фариза Еркебұланқызы – орындаушы, техника ғылымдарының магистрі, «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының ассистенті.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7913-6629

 1. Қасымжанова Айдана Дөненбайқызы – т.ғ.м., ӨК кафедрасының аға оқытушысы.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4623-0202

 1. Махашева Инкар Сакеновна – ОПМ-21-1 тобының магистранты, ӨК кафедрасы.
 2. Атькен Ержан – ОИМ-21-1 тобының магистранты, ӨК кафедрасы.

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласының астық дақылдарының экспортын талдау жобаның практикалық маңыздылығы күмән келтірмейтінін көрсетті, өйткені ауыл шаруашылығы өндірістері (элеваторлар) жағдайында теміржол платформалары арқылы тасымалдайтын контейнерлерге астық жүктерін тиеу үшін стационарлық көтергішті енгізудің негізгі ықтимал әсері – бұл жұмыс маусымында астық тасымалдаушы вагондардың жетіспеушілігі кезінде теміржол көлігімен астық дақылдарының экспортын арттыру. Осы жобаның күтілетін нәтижелерін коммерцияландыруға дайындық жеке серіктес тарапынан лицензиялық келісіммен расталады. Жобаны қаржыландыру кезінде қатерлер барынша азайтылады.

 

AP14869933 «Қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу» инновациялық моделін әзірлеу» ғ.ж. Абаева Н.Ф.

Өзектілігі.

Бұл жобаның идеясы қашықтықтан білім беру үшін, статистикалық талдау жүргізу және алынған зерттеу нәтижелерін өңдеу қажет болған кезде жаһандық проблемаға тап болған жас зерттеушілер үшін «Статистикалық талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін ақпаратты өңдеу» жаппай онлайн ашық курсын құру болып табылады.

Жобаның мақсаты

Қашықтықтан білім беруге арналған «Статистикалық талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін ақпаратты өңдеу» инновациялық моделін әзірлеуді жүзеге асыру.

Күтілетін нәтижелер

Ақпаратты статистикалық өңдеу тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық деңгейін арттыру.

2023 жылы орындалған жұмыстар мен қол жеткізілген нәтижелер туралы мәліметтер:

Қазақ тілінде қашықтықтан білім беруге арналған «Статистикалық талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты өңдеу» инновациялық моделін толтыру үшін оқу материалының бейнежазбасы жүргізілді.

-Ағылшын тілінде қашықтықтан білім беруге арналған «Статистикалық талдау және ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты өңдеу» инновациялық моделін толтыру үшін оқу материалының бейнежазбасы жүргізілді.

-Бейне сабақтар edu.kstu.kz. платформасында орналастырылған.

— УрФУ (Екатеринбург қ.) ғылыми зерттеулердің нәтижелерін статистикалық өңдеу мен талдауға мүмкіндік беретін пәндердің магистранттар мен докторанттар үшін оқыту тәжірибесі зерделенді.

— Орал федералдық университетінің (Екатеринбург қ.) проректоры С.Г. Тушинмен ғылыми қызмет саласындағы бірлескен жұмыс туралы халықаралық ынтымақтастық бойынша келісімге қол жеткізілді.

Күнтізбелік жоспарға сәйкес, қазіргі уақытта қашықтықтан білім беру үшін «Дипломдық және диссертациялық жұмыстарға арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу әдістері» инновациялық моделінің құрылымы құрылды. Осы кезеңде қашықтықтан білім беру үшін «Дипломдық және диссертациялық жұмыстарға арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу әдістері» ЖАОК толтыру үшін оқу-әдістемелік материал құрастыру жүргізіледі.

Қазіргі уақытта қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде «Дипломдық және диссертациялық жұмыстарға арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу әдістері» курсы бойынша практикалық және дәрістік сабақтардың бейнежазбалары жүргізілуде.

Оқу жылының басында күнтізбелік жоспарға сәйкес ЖАОК құрылып, Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқу процесіне енгізу жүзеге асырылуы тиіс болатын.

Зерттеу тобы

 1. Абаева Нелла Фуатовна – ғылыми жетекші, п.ғ.к., ЖМ каф доцентінің м.а.

ORCID ID: 0000-0002-2740-7930.

Author ID в Scopus 56646612700.

Researcher ID Web of Science: AAW-2197-2017.

Researcher ID in Publons: AAW-2197-2017

 1. Мустафина Лэззэтжан Мухамеджановна — ф-м.ғ.к., доцент, ЖМ каф.,

ORCID ID: 0000-0002-9338-5960.

Author ID в Scopus 56646336900

 1. Койчубеков Берик Кенжибаевич — б.ғ.д., профессор, «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ, «Информатика және биостатистика» кафедрасының профессоры.

ORCID ID: 0000-0002-9338-5960.

Author ID в Scopus 56507344600

 1. Мергембаева Айжан Жасулановна – ж.ғ.м., ЖМ кафедрасының оқытушысы

ORCID ID: 0000-0002-6394-678X.

 1. Яруллина Алина Рашидовна – Е.А. Букетов атындағы КеАҚ докторанты

ORCID ID: 0000-0002-6723-507X.

 1. Журов Виталий Владимирович – жауапты орындаушы, т.ғ.к., ЖМ кафедрасы доцентінің м.а.

ORCID ID: 0000-0002-4413-8584.

Author ID в Scopus 57212468207

 

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Дипломдық және диссертациялық жұмыстарды орындау кезінде алынған зерттеу нәтижелерін өңдеуге арналған ғылыми-зерттеу жұмысында.

Без рубрики