2022-2024 жылдарға арналған мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


АР14869856 «Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерінің сақталуын және массивтің контур маңындағы бөлігінің тұрақтылығын қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын жасау» ғ. ж. Имашев А.Ж.

Өзектілігі

Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерінің сақталуын қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын жасау проблемасының өзектілігі геомеханикалық жай-күйін және массивтің контур маңындағы бөлігін жару жұмыстары арқылы тау жыныстарының бұзылуын ескерумен қатар тау-кен өндіру өнеркәсібінде әрқашан маңызды мәселе болды.

Бүгінгі таңда «Ақбақай», «Бескемпір», «Жолымбет» кеніштерінде «Алтыналмас» АҚ, «Бозымшақ» ЖШС «Kaz Minerals», «Восход» ЖШС «Восход-Oriel», «Абыз» ЖШС «Қазақмыс корпорациясы» кеніштерінде тау-кен қазбаларын жүргізу кезінде жобалық қимадан асып кету 10-нан 30%-ға дейін жетеді  және дәстүрлі емес тәсілді қажет ететін мәселе.

Қиманың артық болуы тау-кен қазбаларын жүргізудің негізгі проблемасы болып табылатыны белгілі, бұл тасымалдау үшін тау-кен массасының көлемінің ұлғаюына, массивтің контур маңы бөлігінің көтергіштік қабілетінің төмендеуіне, ұңғыма циклінің және қазбаның қума метрінің өзіндік құнының едәуір артуына әкеледі. Ғылыми әзірлемелер болғанына қарамастан, алдыңғы зерттеулерден алынған нәтижелер бұрғылап-жару жұмыстарының параметрлерін оңтайландыру арқылы тау-кен қазбалары қимасының жобалық параметрлерін сақтау мәселесін әлі де шешуге мүмкіндік бермейді.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты тау жыныстары массивінің жарылыс жұмыстарымен бұзылуына, жарылыс күшінің сейсмикалық әсеріне және геологиялық беріктік индексіне сәйкес тау жыныстары массивінің контур маңындағы бөлігінің геомеханикалық жай-күйіне байланысты артық қима коэффициентін азайту жолымен тау-кен қазбаларының жобалық параметрлерін сақтауды қамтамасыз ететін бұрғылап-жару жұмыстарын жүргізудің жаңа технологияларын жасау болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

Жарылыс параметрлерін зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, кез-келген заряд диаметрінде заряд тығыздығының жоғарылауы детонация жылдамдығының едәуір артуына әкелетіні анықталды. Алайда тығыздықтың одан әрі жоғарылауы кезінде (1,45-тен 1,7 г/см3-ке дейін) жылдамдықтың жоғарылау қарқындылығы төмендейді. ВВ-ның детонациялық қабілеті туралы көптеген зерттеулерге сүйене отырып, детонациялық сипаттамалар зарядталатын шпурлардың диаметрімен және ВВ тығыздығымен байланысты екендігі анықталды.

Әр түрлі тау-кен геологиялық жағдайларында жүргізілген тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар барысында беріктіктің геологиялық индексі мен тау жыныстарының бұзылу коэффициенті (D) арасындағы логарифмдік байланыс анықталды. Қиманың артықтық коэффициенті GSI тұрақтылық рейтингіне тікелей байланысты екендігі анықталды.

Кен орнының учаскелерін геологиялық беріктік индексі негізінде тау жыныстарының тұрақтылық рейтингі бойынша аудандастыру орындалды және бұрғылап-жару жұмыстарының негізгі параметрлерінің тәуелділігі анықталды. Қазбалардың қабырғаларын геотехникалық картаға түсіру және геологиялық ұңғымалардың керндерін сипаттау барысында тау жыныстарының тұрақтылық рейтингі анықталды. GSI рейтингі негізінде GSI рейтингі бойынша мәліметтер базасы жиналып, кен орнының үш өлшемді геомеханикалық моделі салынды. Геомеханикалық модель негізінде тау жыныстары массиві GSI рейтингі бойынша домендерге бөлінеді, бұл жарылыс күшінің контурдан тыс массивке әсерін анықтауға және БВР паспорттарын түзетуге мүмкіндік берді.

Зерттеу тобы

 1. Имашев Асқар Жанболатұлы — ғылыми жетекші, PhD, ПҚКӨ кафедрасының меңгерушісі.

Researcher ID – ABC-2138-2021

ORCID — 0000-0002-9799-8115

Scopus Author ID – 57204153972

 1. Суимбаева Айгерим Маратовна — PhD, жауапты орындаушы, ҚазКҚДИ институтының а.ғ.қ., КАжЕҚ кафедрасы доцентінің м.а.

Researcher ID — AAC-8234-2022

ORCID — 0000-0001-6582-9977

 1. Adoko Amoussou Coffi – «Nazarbayev University тау-кен ісі және жер туралы ғылымдар мектебінің» қауымдастырылған профессоры

Researcher ID – ADG-2051-2022

ORCID — 0000-0003-1396-7811

Scopus Author ID – 49361005100

 1. Матаев Азамат Қалижанұлы – PhD, ПҚКӨ кафедрасының оқытушысы.

Researcher ID D-3766-2019

ORCID — 0000-0001-9033-8002

Scopus Author ID – 57219561578

 1. Мусин Айбек Абдукалыкович — PhD, ПҚКӨ кафедрасының аға оқытушысы.

Researcher ID – AGD-8697-2022

ORCID — 0000-0001-6318-9056

Scopus Author ID – 57225333744

 1. Назарова Айгерим Сауранбаевна – ҒжИД маманы.

  2023ж. жарияланымдар тізімі

№ 8527 пайдалы модельге ҚР 1 патенті алынды Имашев А.Ж., Мусин А.А., Суимбаева А.М., Матаев А.Қ. «Ұңғыма кезінде контурлық жару әдісі»

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Тау-кен қазбаларының жобалық параметрлеріне қол жеткізу артық тау массасын, ЖВ үлестік шығынын, бекітуге арналған материалдарды тасымалдау көлемін қысқартуға, тау жыныстары массивінің геомеханикалық жай-күйін тұрақтандыруға және тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

 

AP14869145 «Карьерлер мен қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйі мониторингінің зияткерлік талшықты-оптикалық жүйесін әзірлеу», т.ғ.к. Нешина Е.Г.

Өзектілігі

Жобаның өзектілігі карьерлердің, қималардың тау-кен өндірісінің беріктігіне әсер ететін және қызметкерлерді кенеттен опырылудан қорғауды қамтамасыз ететін параметрлердің кенеттен өзгеруі туралы ескерту мәселесінің маңыздылығына байланысты. Жұмыста талшықты-оптикалық технологияларды, атап айтқанда аппараттық-бағдарламалық кешенге кіретін талшықты-оптикалық қадағаны (ТОҚ) пайдалануға байланысты ғылымның жаңа жетістіктерін пайдалану арқылы еңбек қауіпсіздігін арттыру ұсынылады.

Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты: карьерлер мен қима беткейінің опырылуына әкелетін геотехникалық параметрлердің өзгеруі туралы уақтылы хабарлау үшін нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін карьерлер мен қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйі мониторингінің зияткерлік талшықты-оптикалық жүйесін құру, бұл тау-кен жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігінің деңгейін арттыруға және опырылу салдарын жоюға арналған экономикалық шығындарды қысқартуға мүмкіндік береді.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

2023 жылы зерттеу нәтижелері 5 мақалада: біреуі — ҒЖБССҚК  ұсынған отандық басылымда, 4-еуі Scopus базасына кіретін рейтингтік журналдарда жарияланды. Авторлық құқық объектісіне (ғылыми туындыға) құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2 куәлік, 1 патент алынды. Зерттеу жүргізу үшін қажетті жабдықты сатып алуға шарттар жасалды. Тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеу жүйесінің процестеріне математикалық модельдеу жүргізілді. Мониторинг жүйесінің аппараттық-бағдарламалық кешені әзірленді.

3-сурет — Қалыпты және ығысқан күйдегі қадаға:

1 — оптоталшық, 2 — бекітілген ажыратқыш, 3 — жылжымалы ажыратқыш, 4 — ұшы, 5 -серіппе, 6 — негіз, 7 – жылжымайтын бағдар, 8 — жылжымалы бағдар, 9 — жарықшақ, 10 — топырақ

Зерттеу тобы

 1. Нешина Елена Геннадьевна – ғылыми жетекшісі, т.ғ.к., ЭЖ кафедрасының меңгерушісі, Scopus Author ID – 56252099900, Researcher ID – V-2303-2018, ORCID 0000-0002-8973-2958.
 2. Югай Вячеслав Викторович – жауапты орындаушы, PhD, ӨПА кафедрасының меңгерушісі, Researcher ID – ABA-7820-2020, ORCID 0000-0002-7249-2345, Scopus Author ID – 8379849200.
 3. Алькина Алия Даулетхановна — орындаушы, ЭЖ кафедрасының аға оқытушысы, Researcher ID R-2415-2017, ORCID 0000-0003-4879-0593, Scopus Author ID – 57160184600

С.360-364.

 1. Калытка Валерий Александрович — орындаушы, PhD, ЭЖ кафедрасының профессоры, Researcher ID — AAR-8471-2020, ORCID 0000-0002-3232-1285, Scopus Author ID – 15033113300.
 2. Калиаскаров Нурбол Балтабаевич — орындаушы, PhD, ЖБТ кафедрасының меңгерушісі

Researcher ID — ABC-2155-2020, ORCID 0000-0003-3684-14205, Scopus Author ID – 57201113007.

 1. Тлеугабылова Махаббат Кудайбереновна — орындаушы, ЭЖ кафедрасының оқытушысы, ORCID 0000-0003-4789.
 2. Мехтиев Али Джаванширович – орындаушы, т.ғ.к., «С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» КеАҚ доценті, Scopus Author ID – 5729935782, ORCID 0000-0002-2633-3976.
 3. Маликов Нурбол Муратович — орындаушы, ЭЖ кафедрасының оқытушысы, Scopus Author ID – 57813518900, ORCID 0000-0002-6298-1735.
 4. Биличенко Екатерина Николаевна — орындаушы, ЭЖ кафедрасының аға оқытушысы, Scopus Author ID –57812733800, ORCID 0000-0002-2132-7016.
 5. Фомин Илья Павлович – орындаушы, ЭЖ кафедрасы ЭЭМ-21 тобының магистранты

Жарияланымдар тізімі

 • А. Mekhtiyev , Y. Neshina, A. Аlkina, V. Yugai, V. Kalytka , Y. Sarsikeyev and L. Kirichenko. Developing an Intelligent Fiber-optic System for Monitoring Reinforced Concrete Foundation Structure Damage, Applied Sciences (Switzerland), Appl. Sci. 2023, 13(21), 11987; https://doi.org/10.3390/app132111987 (Scopus, 62 процентиль)

Әлеуметті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Қазақстанда тау-кен өнеркәсібі дамыған және әлеуетті тұтынушылар әртүрлі пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын 80-ге жуық ірі кәсіпорын бола алады. Себебі ұсынылған жүйе тау-кен қазбалары мен карьерлер мен қималардың беткейлерінің опырылуын ерте диагностикалаудың маңызды мәселесін шешеді, ол әлеуетті тұтынушыларға апатты жоюға кететін материалдық шығындарды едәуір азайтуға және тау-кен жұмыстары жүргізілетін жерлерде тау жыныстарының кенеттен опырылуы кезінде технологиялық жабдықтардың шығындарын, сондай-ақ өндірістік персонал арасындағы құрбандарды болдырмауға мүмкіндік береді.  Жобаның нәтижесі карьерлердің, қималардың тау-кен қазбаларының геотехникалық жай-күйін мониторингтеудің талшықты-оптикалық жүйесінің тәжірибелік үлгісін әзірлеу және құжаттаманы дайындау болады.

Қолдану саласы

Әр түрлі пайдалы қазбаларды өндірумен айналысатын кәсіпорындар

 

AP14872003 «Тау-кен металлургия кәсіпорындарының халықаралық трендтерге сәйкестігі және цифрлық реформалау контекстінде геологиялық-экономикалық бағалауды жетілдіру» ғ.ж. Исатаева Ф.М.

 Өзектілігі

Зерттеудің өзектілігі дамушы нарықтардың отын-энергетикалық кешенінің экономиканы көміртексіздендіру рөлінің артуына байланысты. Белгіленген энергетикалық ауысу контекстінде минералдық шикізаттың жаһандық нарығында өсіп келе жатқан бәсекелестік жағдайында тиімділікті арттырудың аса маңызды құралы ретінде цифрлық технологияларды қолдана отырып, Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпорындарын трансформациялау ерекшеліктері өзектендіріледі. Авторлардың көп жылдық зерттеулері кәсіпорындардың белгіленген бағыттағы қызметін шектейтін маңызды факторларды анықтауға мүмкіндік берді. Ақпараттық қауіпсіздіктің сыртқы, шиеленіскен қатерлері, геологиялық және өндірістік мәліметтердің сыртқа кетуіне жол бермеу, орнықты дамудың инвестициялық және инновациялық тәуекелдері (бәсекелестік деңгейі, технологиялар мен капиталдың қолжетімділігі, заңнаманың дамуы, экономикалық жағдайдың белгісіздігі). Ішкі -трансформацияланатын ішкі өндірістік процестерді өзгертудің қиындықтары және ағымдағы процестердің цифрлық жетілуінің жеткіліксіздігінде және технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің дамуының төмен деңгейінде көрсетілген өндірістің техникалық деңгейінің төмендігі, жаңа технологияларды ішкі өндірістік және ұйымдастырушылық процестерге интеграциялаудың қиындығы, инвестициялардың төмен қайтарымы, өтімділікті шектеу. Цифрлық технологияларды игеруде, инновациялық жобаларды басқаруда, серіктестік қатынастарды құруда, халықаралық позицияларды нығайтуда жаңа құзыреттердің жетіспеушілігі байқалады. Жаңа технологиялардың енгізілуіне және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету құралдарына қарамастан, тау-кен өндірісіндегі геодинамикалық тәуекелдер артып келеді.

Жобаның мақсаты

«Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС кен орындарының геологиялық-экономикалық көрсеткіштері мен сипаттамалары бойынша қалыптастырылған фактографиялық деректер базасының негізінде өндірістік жағдайларды модельдеуге, басқарудың тиімділігі мен ашықтығын арттыруға мүмкіндік беретін негізгі бизнес-процестерді цифрландыру есебінен кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалаудың ақпараттық-талдамалық жүйесін әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер және қол жеткізілген нәтижелер

2023 жылға

Ақпараттық-аналитикалық жүйені құрудың негізгі алғышарттары негізделген. KAZRC жүйесіне, GRI халықаралық стандарттар жиынтығына сәйкес кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалау үшін көрсеткіштер жүйесі әзірленді. Cash cost есептеу әдісі бойынша «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС халықаралық бәсекеге қабілеттілігін бағалау.

Ақпараттық-талдау жүйесін құру кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалау қажеттілігімен негізделген, ол үшін KAZRC стандарттарына және GRI халықаралық стандарттар жиынтығына сәйкес келетін көрсеткіштер жүйесі оның қызметінің тиімділігін, орнықтылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында әзірленген.

2023 жылы зерттеу нәтижелері ҒЖБССҚК ұсынған 3 мақалада жарияланды:

1) Isatayeva F.M., Aubakirova G.M. The role of investment attractive-ness of the geological exploration industry in achieving sustainable development of the state, Журнал «Нефть и газа», 2023.-№4.-С.26-39;

2) Есендосова А.Н., Маусымбаева А.Д, Исатаева Ф.М., Каскатаева К.Б. Эндогенные рудные формации месторождения Алайгыр, Горный журнал Казахстана, 2023.-№1.-С.16-23 https://doi.org/10.48498/minmag.2023.213.1.001;

3) Issatayeva F., Aubakirova G., Rudko G., Mausymbaeva A., Madysheva R. Transformation of industrial enter-prises in the countries with transi-tional economies: the digital aspect, «Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук», 2023.-1(457). -С.72-91 http://www.geolog-technical.kz/assets/2023-1/6.%2072-91.pdf;

Авторлық құқық объектісіне (ғылыми туындыға) құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 1 куәлік алынды: Ф.М. Исатаева «Транзиттік экономикасы бар елдердің тұрақтылығына қол жеткізу: Қазақстан тәжірибесі» 16.06.2023 ж. №37236.

Конференцияға 2 баяндама жарияланды: Г.М. Әубәкірова, Ф.М. Исатаева «Қазақстанның тау-кен металлургия кешенінің цифрлық трансформациясы», экономика факультетінің 60 жылдығына арналған «Жаңа шындық жағдайындағы экономика және қоғам» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Астана: С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ баспасы, 2023.-1Б. С. 369-374.

Әубәкірова Г.М., Исатаева Ф.М. «Тау-кен металлургия кәсіпорындарында геологиялық-экономикалық бағалауды ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету», «Экономикалық жүйелердің қазіргі жағдайы: басқару, даму, қауіпсіздік» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Тверь: Тверь мемлекеттік техникалық университеті баспасы, 2023.-С. 15-19

Ұжымдық 1 монография жарияланды: Issatayeva F., Aubakirova G., Mausymbaeva A.: « Transformation of the mining complex of Kazakhstan: international aspect», Der Stand der Entwicklung von Wissenschaft und Technik im XXI Jahrhunderts: Innovative Technik, Architektur, Medizin, Biologie, Geologie.

Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 14. Teil 1. 2022.

The level of development of science and technology in the XXI century: Innovative technology, Architecture, Medicine, Biology,

Geology. Monographic series «European Science». Book 14. Part 1., 2022., DOI: 10.30890/2709-2313.2022-14-02-001.

  1-сурет. Ғылыми жетекші Ф.М. Исатаева 2023 жылдың есептік кезеңінде геологиялық-экономикалық бағалауға талдау жүргізуде

Зерттеу тобы

 • Исатаева Фарида Муратовна – ғылыми жетекші, PhD, ГПҚКБ кафедрасының меңгерушісі.

Хирш индексі — 1

Researcher ID — AGO-2688-2022

Author ID — 57214246924

ORCID — 0000-0003-0337-1539 https://orcid.org/0000-0003-0337-1539

 • Аубакирова Гульнара Муслимовна – жауапты орындаушы, э.ғ.д., КЭжМ кафедрасының профессоры

Хирш индексі — 1

Researcher ID —AAB-5682-2021

Author ID — 893146

ORCID — 0000-0003-0337-1539

 • Маусымбаева Алия Думановна – т.ғ.к., ГПҚКБ кафедрасының PhD

Хирш индексі — 2

ResearcherID: E-2038-2015

Author ID: 57144628100

ORCID — 0000-0002-7214-8026

 • Байдаулетова Ирина Владимировна – т.ғ.м., ГПҚКБ кафедрасының ассистенті

ORCID — 0000-0002-8609-0531

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Зерттеу нәтижелері Қазақстанның CRIRSCO пайдалы қазбалар қорлары бойынша есептілік стандарттарының халықаралық жүйесіне көшуін ескере отырып, геологиялық-экономикалық бағалау жүргізу кезінде пайдаланылатын болады; кәсіпорынды геологиялық-экономикалық бағалаудың «Ақпараттық-талдамалық жүйесі бағдарламасының әзірленген алгоритмі кәсіпорынның көміртексіздендіру стратегияларының ғылыми-техникалық негізділігін арттырады, ESG-стандарттары бойынша жобаларды іске асыруды жеделдетеді.

 

AP14869550 «Теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге астық жүктерін тиеуге арналған стационарлық көтергіштің конструкциясын әзірлеу және зерттеу» – ғ.ж. Балабаев О.Т.

Жобаның өзектілігі

Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы өндірістерінің элеваторларында астық жүктерін автокөлікпен тасымалданатын контейнерлерге тиеуді жылжымалы көтергіштер жүзеге асырады. Қазақстандық астық дақылдарын экспорттау үшін көліктің негізгі түрі болып табылатын теміржол көлігінде астық жүктерін тиеу элеватор бункерлері арқылы астық таситын вагондарға жүзеге асырылады. Қазақстанда астық таситын вагондардың саны олардың қымбаттығына және егіннің маусымдылығына байланысты шектелген. Жобаның негізгі идеясы стационарлық көтергіштің әзірленіп жатқан конструкциясы астық жүктерін элеваторлардың бункерлері арқылы теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге тиеуге мүмкіндік береді. Бұл жобаны іске асыру қазақстандық дәнді дақылдарды темір жол көлігімен экспорттау мүмкіндігін едәуір арттырады.

Жобаның мақсаты

Ауыл шаруашылығы өндірістерінде дәнді дақылдарды одан әрі енгізу үшін теміржол платформаларымен тасымалданатын контейнерлерге астық жүктерін тиеуге арналған стационарлық көтергіштің конструкциясын әзірлеу және оның жұмысын зерттеу.

Күтілетін нәтижелер

Зерттеу жүргізу кезінде жобада күтілетін нәтижелерді алу үшін мынадай ретпен ғылыми-техникалық жұмыстар жүргізіледі:

— патенттік іздеуді, зерттеудің математикалық әдістерін қамтитын стационарлық көтергіш жұмысының теориялық зерттеулері;

— ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасындағы стационарлық көтергіштің жұмысын эксперименттік зерттеу, соның ішінде эксперименттерді жоспарлау және өңдеу әдістері;

– теориялық және эксперименттік зерттеулерді жүзеге асыру — орындалған теориялық және эксперименттік зерттеулер негізінде конструкциялық-техникалық құжаттаманы әзірлеу.

Жұмыстың негізгі нәтижелері келесі түрде ресімделеді:

— Web of Science базасында импакт-фактор бойынша 1 (бірінші) және (немесе) 2 (екінші) квартильге кіретін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 65 (алпыс бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала;

— ҒЖБССҚК ұсынған рецензияланатын ғылыми басылымдарда 2 мақала;

— Шетелдік баспадағы 1 монография;

— Қазақстандық баспадағы 1 монография;

— Қазақстандық патенттік бюрода 1 патент;

— Қазақстандық патенттік бюрода авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 1 куәлік;

— ғылыми-техникалық өнімге лицензиялық келісім (әзірлеуге арналған конструкторлық құжаттама);

— ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасында эксперименттің 1 әдістемесі;

— AutoCAD қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасындағы 1 жобалау құжаттамасы.

2023 жылғы 2 жарты жылдықта орындалған жұмыстар және қол жеткізілген нәтижелер туралы мәліметтер:

 1. Эксперимент жүргізу үшін ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасында стационарлық көтергіш Моделі жасалды.
 2. ANSYS қолданбалы бағдарламасының бағдарламалық ортасында эксперимент жүргізілді. Эксперименттік зерттеулер негізінде стационарлық көтергіштің негізгі конструкциялық параметрлерін таңдау жүзеге асырылды.
 3. «Труды Университета» журналында ҒЖБССҚК 1 мақала жарияланды (2023 ж. қазан айында жарияланды) – Балабаев О.Т., Ибатов М.К., Михайлов В.Ф., Қасымжанова А.Д., Аскаров Б.Ш. Определение статических напряжений в конструкции грузозахватной рамы стационарного подъемника // Труды университета №3(92), 2023 – 251-257 с.

 

Зерттеу тобы

 1. Балабаев Оюм Темиргалиевич – ғылыми жетекші, т.ғ.к., «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доценті).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6212-9350

Researcher ID: W-5951-2018.

Scopus Author ID: 57208385327

 1. Аскаров Бахтияр Шарапиденович – жауапты орындаушы, PhD, «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының меңгерушісі.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2621-9938

Scopus Author ID: 57210963866

 1. Михайлов Валентин Феликсович – орындаушы, т.ғ.к., «Механика» кафедрасының доценті.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2588-9438

Researcher ID: Y-2093-2018.

Scopus Author ID: 57219108246

 1. Бейсембаев Диас Мадатович – орындаушы, т.ғ.м., «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының оқытушысы.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6207-2021

 1. Қанат Фариза Еркебұланқызы – орындаушы, т.ғ.м., «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасының ассистенті.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7913-6629

 1. Қасымжанова Айдана Дөненбайқызы – орындаушы, PhD, «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасы доцентінің м.а.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4623-0202

 1. Махашева Инкар Сакеновна – орындаушы, ӨК каф. ОПМ-21-1 тобының магистранты.
 2. Атькен Ержан – орындаушы, ӨК каф. ОПМ-21-1 тобының магистранты.

 

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат.

Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласының астық дақылдарының экспортын талдау жобаның практикалық маңыздылығына күмән келтірмейтінін көрсетті, өйткені ауыл шаруашылығы өндірістері (элеваторлар) жағдайында теміржол платформалары тасымалдайтын контейнерлерге астық жүктерін тиеу үшін стационарлық көтергішті енгізудің негізгі ықтимал әсері жұмыс маусымында астық тасымалдаушы вагондардың жетіспеушілігі кезінде теміржол көлігімен астық дақылдарының экспортын арттыру болып табылады. Осы жобаның күтілетін нәтижелерін коммерцияландыруға дайындық жеке серіктес тарапынан лицензиялық келісіммен расталады. Жобаны қаржыландыру кезінде қатерлер барынша азайтылады.

Қолдану саласы.

Жобаның алынған нәтижелерінің нысаналы тұтынушылары дәнді дақылдар экспортын жүзеге асыратын ауыл шаруашылығы өндірістерінің элеваторлары болуы мүмкін. Жобаны орындау кезінде теміржол көлігінде көтергіш-көлік жабдықтарын қолдану саласындағы ғылым мен технологиялардың дамуына елеулі әсер ететін серпінді нәтиже болуы мүмкін.

 

AP14869933 «Қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу» инновациялық моделін әзірлеу» ғ.ж. Абаева Н.Ф.

Өзектілігі. Бұл жобаның идеясы қашықтықтан білім беру үшін, статистикалық талдау жүргізу және алынған зерттеу нәтижелерін өңдеу қажет болған кезде жаһандық проблемаға тап болған жас зерттеушілер үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты  статистикалық талдау және өңдеу» жаппай ашық онлайн курсын құру болып табылады.

Жобаның мақсаты. Қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу» инновациялық моделін әзірлеуді жүзеге асыру.

       Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер. Күтілетін нәтижелер — ақпаратты статистикалық өңдеу тұрғысынан ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапалық деңгейін арттыру. Қол жеткізілген нәтижелер – «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ платформасында қашықтықтан білім беру үшін «Ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған ақпаратты статистикалық талдау және өңдеу» ЖАОК құрылды, 04.09.2023 жылғы № 9021 куәлік, 04.09.2023 жылғы № 9022 куәлік.

Зерттеу тобы

 1. Абаева Нелла Фуатовна – ғылыми жетекші, педагогика ғылымдарының кандидаты, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ КеАҚ «Жоғары математика» кафедрасы доцентінің м.а. Хирш индексі — 1. ORCID ID: 0000-0002-2740-7930. Author ID в Scopus 56646612700. Researcher ID Web of Science: AAW-2197-2017. Researcher ID in Publons: AAW-2197-2017

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646612700

 1. Журов Виталий Владимирович – жауапты орындаушы, техника ғылымдарының кандидаты, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ КеАҚ «Жоғары математика» кафедрасы доцентінің м.а. Хирш индексі — 1. ORCID ID: 0000-0002-4413-8584. Author ID в Scopus 57212468207

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212468207

 1. Мустафина Лэззэтжан Мухамеджановна — физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ КеАҚ «Жоғары математика» кафедрасының доценті. Хирш индексі — 1. ORCID ID: 0000-0002-9338-5960. Author ID в Scopus 56646336900

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56646336900

 1. Койчубеков Берик Кенжибаевич — биология ғылымдарының докторы, профессор, «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ, «Информатика және биостатистика» кафедрасының профессоры. Хирш индексі — 5. ORCID ID: 0000-0002-9338-5960. Author ID в Scopus 56507344600

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56507344600

 1. Яруллина Алина Рашидовна — жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ КеАҚ, ДМат-72 тобының докторанты «Т.Ғ. Мұстафин атындағы Алгебра, геометрия және математикалық логика» кафедрасы ORCID ID: 0000-0002-6723-507X.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58296480100

 1. Мергембаева Айжан Жасулановна — жаратылыстану ғылымдарының магистрі, Әбілқас Сағынов атындағы ҚарТУ КеАҚ «Жоғары математика» кафедрасының аға оқытушысы.

https://orcid.org/0000-0001-6271-8913

Жарияланымдар тізімі

 1. Abayeva Nella, Zhurov Vitaliy, Abaev Rafkat «Theoretical and Methodological Foundations for the Professional Orientation of Mathematics», «Труды университета», №3(92), 2023, с.298-303. DOI 10.52209/1609-1825_2023_3_298.
 2. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 2023 жылғы «9» қарашадағы № 40349 куәлік, Абаева Н.Ф. «МООК «Статистический анализ и обработка информации для научно-исследовательских работ»: возможности, внедрение».

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат.

ЖАОК орналастырылған: edu.kstu.kz.

Қолдану саласы. Дипломдық және диссертациялық жұмыстарды орындау кезінде алынған зерттеу нәтижелерін өңдеуге арналған ғылыми-зерттеу жұмысында.

Ақпаратты жаңарту күні 24.01.2024 ж.

Без рубрики