Ғылым


Ұсынылатын білім қызметтерін әлем стандарттарының деңгейіне қатарлас сапаны жоғарлату Университетте Ғылым Департаменті, Қазақстан қайта құру және дамыту көп салалы институттың, «Минералдық шикізат ресурстарын кешенді игеру» инженерлік бейінді зертхананың, «Өндірістің метрологиялық қамтамасыз ету» зертханасының, 34 кафедралық ҒЗЗ, 3 оқу-ғылыми-өндірістік орталықтар мен 2 студенттік құрылымдаулық бюро шеңберінде жасалатын ғылыми жұмыспен байланысты.

Оқу процесін жетілдіру мен ғылыми-зерттеу жұмысын орындау бойынша жұмыста «Минералдық шикізат ресурстарын кешенді игеру» инженерлік бейінді зертхананасы ерекше орын алады-ол Мемлекет басшысының бұйрығын орындауға конкурстық негізде құрылған Қазақстанда ең алғашқыларының бірі болып табылады. 200 млн. теңге көлеміндегі грантқа зертхана геологиялық-геофизикалық, геомеханикалық, маркшейдерлік-геодезиялық, тау-кен-металлургиялық бейінді бірегей құрылғылар мен жабдықпен, сонымен қатар әлем өндірушілердің ақпараттық жүйелер мен автоматтау құралдарымен жабдықталған (Швейцария, Германия, Англия, АҚШ, Чехия, Дания, Швеция, Туркия, Ресей), бұл минералды шикізат көздерін игеру саласында бірегей зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Университет ғылымдарының ғылыми зерттеулері энергетика, машина жасау, көлік, акқпараттық-коммуникациялық технологиялар, жаңа материалдар, құрылыс, инженерлік педаггика, көмір химия, құю өндірісі мен металлургиясы, құрылғы жасау және тау-кен ісінің өзекті мәселелерін шешуге бағытталған.

Университет ғылыми қызметінің тиімді дамуының негізі қаржыландырылатын ғылыми жұмыстар болып табылады. Университет дамуының кешенді бағдарламасын қабылдаумен 2009 ж.шаруашылық келісімдер мен мемлекеттік бюджет жұмыстары 2 есес көбейіп, 412 млн.теңге көлмеіне дейін жетті.