Еңбектерінің тізімі


Борис Николаевич Глотовтың

2008-2011 жылдардағы

ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

 

N р/с Атауы Жұмыстың мінездемесі Баспасы, журнал (атауы, нөмері, жылы)

немесе авторлық куәліктің нөмері

Көлемі, б Авторлармен

бірге

1 2 3 4 5 6
1 ИГ-4601 гидравликалық қолмен жұмыс істейтін бетон лом жұмыс циклінің көрсеткіштеріне энергетикалық блоктардың конструктивтік параметрлерінің әсерлерінің заңдылықтарын орнату баспа Ресей халықтар достығы университетінің хабарлары. Ғылыми журнал. Серия «Инженерлік зерттеулер», №3 – М.:РУДН баспасы, 2008 7
2 Гидрожетек параметрлеріне байланысты ИГ-4601 гидравликалық қол сүйменінің тағайындалу көрсеткіштерін өзгерту заңдылықтары баспа Қазіргі заманғы маңызды мәселелер. Халықаралық ғылыми журнал. «Технология ғылымдары» сериясы №10, – Қарағанды: КУ «Болашақ Баспасы», 2008 3
3 Гидравликалық қолмен жұмыс істейтін бетон лом клапанының дұрыс конструктивтік параметрлерін анықтау баспа Мiжнародний зб. наукових праць. «Прогресивнi технологii I системи машинобудувания». Выпуск 35. – Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2008. 5
4 Гидравликалық қолмен жұмыс істейтін балғалар міндеттерінің көрсеткіштерінің  дұрыс номенклатурасын орнату баспа Академияның 80-жылдығына арналған «Білім беру, ғылыми және өнеркәсіптік қызметтерге креативті көзқарас» атты Мерейтойлық Халықаралық конгресс аясында өткен ГОУ «СибАДИ» ғылыми-техникалық конференцияның 64 материалдары. Кітап 1. – Омск: СибАДИ, 2010 баспасы. 5
5 Гидравликалық қолмен жұмыс істейтін балғаларды құрудағы теориялық және тәжірибелік алғышарттар баспа Халықаралық ғылыми журнал «Көтергіш-көлік, құрылыс, жол, коммунальдық машиналары мен жабдықтары» Қарағанды: Болашақ-Баспа баспасы, 2011 2,5
6 Отандық гидравликалық қол балғаларын жасау баспа Ғылыми-техникалық жиынтық «Қазақстан ғылымының жаңалықтары». 2 шығарылым (109), Алматы: НЦ НТИ баспасы, 2011 6
Без рубрики