Доцент Байжабағынова Гүльжахан Абжанқызының ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектер ТІЗІМІ


Еңбектің аты Еңбектің сипаты Шығарылу бойынша мәліметтер Көлеміб.б. Серіктес авторлар
1 2 3 4 5 6
1 Электр түйiстiргiш өңдеу параметрлерінің  өңделетін беттің сапасымен байланысы Бас. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Қазақстанның тау-кен- металлургиялық кешенінің өзекті мәселелері», Қарағанды, 2009ж. 0,3/0,25 Муравьев О.П., Швоев В.Ф., Сейдинова Г.А.
2 Жоғары температуралар кезіндегі 110Г13Л болаттың беріктіктік сипаттамалары Бас. Труды Университета №2, 2009ж. 0,3/0,2 Уалиев Д.Ш.
3 Қиын өңделетін болаттар мен қортпалардың кесумен өңделуі Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2009ж. 0,3/0,1 Жанузаков С.Ж., Нығыжан Е. С.
4 Машина жасау өндірісі технологиясында дәлдікті қамтамасыз ету тәсілдері Бас. Оқу құралы 4,9 л Шеров К.Т., Муравьев О.п.
5 Халықаралық бағалау стандарты Бас. Оқу құралы 3,6 Шеров К.Т.
6 “Кедендік бақылау мен тексеру” пәні бойынша лабораториялық жұмыстарға әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. ҚарМТУ баспасы , 2009ж. 1,4 . Сихимбаев М.Р.
7 “Кедендік бақылау мен тексеру” пәні бойынша студенттердің оқытушымен бірге өз бетімен жұмыс жасауына әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. ҚарМТУ баспасы, 2009ж. 3 Сихимбаев М.Р.
8 Жер астындағы сорғы тозуын және уатқыш жабдықтарының конустар тостағандарын зерттеу Бас. Ғылыми-практикалық конференция «Оқу мен өндірістегі инновациялық технологиялар», Камышин, Ресей, 2009ж. 04/0,35 Муравьев О.П.
9 Кесу процесінің өнiмдiлiгiн жоғарылату жолдары Бас. Халықаралық ғылыми конференция еңбектері «Ғылым және білім –«Қазақстан – 2030» стратегиясының жетекші факторы, 2009ж. 0,4/0,2 Муравьев О.П., Муравьева Ю.О.
10 Электртүйiстiргiш өңдеуі кезінде кесу тәртiптерiн  таңдау және талдау Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2009ж. 0,4/0,2 Жунусова А.К., Айкенова Ж.Ж.
11 Халықаралық қызметтер саудасы Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2009ж. 0,4/0,2 Чубрик В., Старых И., Элли
12 Жер астындағы сорғы тозуын және уатқыш жабдықтарының конустар тостағандарын зерттеу Бас. VI Бүкілресейлік ғылыми практикалық конференция.«Оқу мен өндірістегі инновациялық технологиялар» 15-16 желтоқсан күндері 2009ж. 0,3/0,2 Муравьев О.П.
13 Механикаландырылған бекiтпелердiң сояуыштарын тегістеу тәртiптерiн таңдау Бас. VI Бүкілресейлік ғылыми практикалық конференция.«Оқу мен өндірістегі инновациялық технологиялар» 15-16 желтоқсан күндері 2009ж. 0,3/0,07 Муравьев О.П., Швоев В.Ф., Сихимбаев М.Р.
14 Халықаралық бағалау стандарты Бас. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009. – 56б. 3,6/2,0 Шеров К.Т.
15 “Кедендік бақылау мен тексеру” пәні бойынша студенттердің оқытушымен бірге өз бетімен жұмыс жасауына әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009. – 46б. 3,0/0,9 Сихимбаев М.Р.
16 «Кедендік бақылау мен тексеру” пәні бойынша лабораториялық жұмыстарға әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009. – 22б. 1,4/0,9 Сихимбаев М.Р.
17 Кесу құалы Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009.-84б. 5,3
18 Металды электроконтактілі өндеудің тозуға төзімділікке әсерін зерттеу Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2010ж. 0,35/0,2 Жанузаков С.Ж., Нығыжан Е. С.
19 Сыртқа тепкiш сорғылардың төзімділігі және пайдалану көрсеткiштерiн жоғарылату Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2010ж. 0,35/0,2 Абдыкадыркызы А.
20 Қазақстан Республикасындағы ұялы байланыс нарығын талдау Бас. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференция «Студент және ғылыми-техникалық  прогресс», 2010ж. 0,35/0,15 Гусева А., Шахматова О.
21 Нақты жазықтықтың      теориялық жазықтықтан жағдайын анықтаудың  үш түрі Бас. С. Сейфулин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ғылым хабашысы. №1, 2010ж. 0,7/0,1 Шеров К.Т., Шеров А.К.,Аликулов Д.Е.,
22 110 Г13Л болат құрылымын электр түйiстiргiш өңдеуі кезінде өзгерту Бас. Труды Университета №1,2010ж. 0,35/0,2 Муравьев О.п., Сейдинова Г.А.
23 Микроқаттылықты тәжiрибелердi жоспарлау әдiсі арқылы анықтау Бас. Бүкілресейлік жастар ғылыми конференциясы «Жастардың ғылыми әлуеті – Ресейдің болашағы»«Молодежь России 2010», Муром қ., 2010ж. – 67-69б. 0,3/0,2 Сейдинова Г.А.
24 Машина жасау өндірісі технологиясында дәлдікті қамтамасыз ету тәсілдері Бас. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2009. – 77б. 4,9/1,5 Шеров К.Т., Муравьев Ю.О
25 Оқу процесінің тиімділігін жоғарлату мақсатында инновациялық әдістерді қолдану Бас. Халықаралық симпозиум еңбектері «Өнеркәсіптегі, оқытудағы және ғылымдағы ақпараттық –коммуника-циялық технологиялар»,  Қарағанды қ., 2010ж 28-29 қазан күндері.,32-33б. 0,3/0,2 Сейдинова Г.А.
26 «Лицензиялау және сертификаттау негіздері» практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы,2010. – 46б. 3,0/2,0 Швоев В.Ф., Ерахтина И.И.
27 Электр түйiстiргiш өңдеу кезіндегі жылу процестері Бас. Халықаралық конференция еңбектері «Инноватика – 2010», том 2,  Ульяновск қ., 191-192б. 0,3
28 Электр түйiстiргiш өңдеуінің технологиялық ерекшеліктері Бас. Халықаралық конференция еңбектері «Инноватика – 2010», том 2,  Ульяновск қ., 2010ж., 197-198б. 0,3/0,2 Муравьев О.П.
29 Дайындау жылдамдығына тоқ  шамасының тәуелдiлiгiнiң зерттеу Бас. Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция еңбектері «Әуезов оқулары – 9: жаңа онжылдықтағы ғылым, білім және мәдениеттің инновациялық даму жолдары», том 7,  Шымкент қ., 2010ж., 185-188 0,4/0,2 Шеров К.Т., Сейдинова Г.А.
30 «Лицензиялау және сертификаттау негіздері»пәні бойынша студенттердің оқытушымен бірге өз бетімен жұмыс жасауына әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. – 51б. 3,0/2,0 Муравьев О.П., Ерахтина И.И.
31 «Сапа менеджмент жүйелері»пәні бойынша курс жұмысына әдiстемелiк нұсқаулар. Бас. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. – 16б. 1,0/0,5 Швоев В.Ф., Имашева К.И..
32 Кедендіқ бақылау және тексеру Бас. Оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010. – 42б. 2,5/1,5 Швоев В.Ф., Ерахтина И.И.
33 Тау-кен машиналар жұмысының төзімділігін зерттеу Бас. Ғылыми-техникалық және өндірістік журнал  «Горный вестник Узбекистана» Ташкент қ., 2011ж., 119-120б. 0,4/0,2 Муравьев О.П., Шеров К.Т.
Без рубрики