Каратаева Айболата Дулатовича докторлық диссертация қорғау туралы


Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін Қаратаев Айболат Дулатұлынын 6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша «Көмір шақтыларынын дайындау тау-кен қазбаларында қарнақты тіреуді орнатудын қарқынды технологиялық сұлбаларын жасау» тақырыбында докторлық диссертация қорғалады.

Диссертациялық жұмыс Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Пайдалы кен орындарын қазып өндіру» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

  1. Жетесов Сантай Сүлейменұлы – ҚР-нын жаратылыстану ғылым академиясынын академигі, техника ғылымдарынын докторы, профессор, Қарағанды қ.
  2. Таханов Даулет Қуатұлы– техника ғылымдарынын кандидаты, Қарағанды қаласынын өндірістік қауіпсіздікті ғылыми-зерттеу институтындағы (ӨҚҒЗИ) «Геомеханика» зертханасынын меңгерушісі, Қарағанды қ.

Ғылыми кеңесшілер:

  1. Демин Владимир Федорович – техника ғылымдарынын докторы, Халықаралық ақпарат академиясынын академигі, Ресейдін тау-кен академиясынын шетелдік мүшесі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің профессоры, Қарағанды қ.
  2. Алиев Самат Бекетаевич – техника ғылымдарынын докторы, Ресейдін жаратылыстану ғылым академиясынын толық мүшесі, Тау-кен ғылым академиясынын академигі, Халықаралық ақпарат академиясынын академигі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің құрметті профессоры, Мәскеу мемлекеттік тау-кен университетінін профессоры, Мәскеу қ., (Ресей).

Қорғау 2015 жылғы 27 қарашада, сағат 12.00-де Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде өтеді. Мекен жайы: 100027, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56, корпус 2, 302 дәрісхана.

Сайт адресі: www.kstu.kz,  e-mail: imashev_85@mail.ru

Без рубрики