Crist жобасы


Жоба туралы

Білім бағдарламасы ішінде косметикалық технология Қазақстан Республикасында, Ресей,Украйнада ұйымдастырылады. Жоба ТЕМПУС 4- 2008
Ресейдің, Украйнаның және Қазақстанның мамандары жаңа халықаралық « Білім бағдарламасы ішінде косметикалық технологияны ұйымдастыру» ТЕМПУС жобасын іске асыруға кірісті, оның мақсаты: бірігіп қайта өңдеу және жаңа модернациялық
Оқыту бағдарламасының жоғарғы білімнің ішінде косметикалық технологияны еңгізу.
Жоспардың ішінде қарастырылғандар:
1. Қайта өңдеу және Лиссабаның стартегиясы және Баланскінің қағидалар жаңа білім беру бағдарлама жүйесі бойынша бакалавр маманын сәйкестендіріп еңгізеді:
• Жобалау және аз косметикалық ақпараттарды қолдану;
• Менеджмент аэрокосетикалық аумағы
2. Қайта өңдеу және білім моделін еңгізу студенттерді оқыту үшін және жұмыскерлердің біліктілгін арттыру аэрокосметикалық аумағын еңгізу.
• Шағын спутниктерді координациялық жүйе станциялардың көмегімен қадағалау

• САД/ САМ /САТ шағын спутниктерді жобалау
• Халықаралық кәсіп және басқару
• Халықаралық маркетинг. Глобалация. Ойлау менеджмент
3. Білім беру жүйесін еңгізу және құру;
• Білім беру станциясы аз спутниктерді жаңа біріккен білім беру құралымен қадағалау.
• Жобалау және құрастыру жұмыстарындағы компьютерлі кластар мен микроспутниктердің оқу зертханалары (САД /САМ/ САТ)
• Ақпараттық технологиялардың жаңа компьютерлік кластарындағы жобалау және құрастыру жұмыстары.
4. Аймақтық координаттық-технологиялық бюро жүйесін дайындау және енгізу.
5. Жаңартылған оқу курстары мен модульдерінде еуропалық жүйе несиесін (ЕЖКЕ) енгізу.
6. Оқытушылар мен студенттердің қарым-қатынасы, оқытушылардың біліктілігін жетілдіру, ақпараттық айырбасты ұйымдастыру негізінде және екі жақты озық тәжірбиелі қарым-қатынасты дамыту.
7. Озық тәжірбиені үйрену мен тарату үшін административті қызметкерлердің қарым-қатынасы болуы.
Жоба 3 жылға саналған.
Жобаның ресми сайты www.crist-kru.eu

Бірінші координттық кеңес Франция(02.2010);
Екінші координаттық кеңес, Ресей, Саратов қ.(06.2010);
Үшінші координаттық кеңес, Қазақстан, Алматы қ. (10.2010)

Без рубрики