Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінде «Ғылыми-техникалық аударма» қосымша білім беру бағдарламасы жүзеге асырылуда


Жұмыс процесіне жаңа технологияларды енгізуге байланысты қызметкерлердің біліктілігі мәселесі бұрынғыдан да өзекті болып отыр. Цифрландыру дәуірінде жылдам технологиялық өзгерістер орын алуда, бұл қызметкерлерге қойылатын жоғары талаптарға әкеледі. Сондықтан Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды ​​техникалық университетінің стратегиялық даму жоспары еңбек нарығында білімді қажет ететін салаларда біліктілігі бар, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған.

Мәселен, әртүрлі курстармен қатар «Шет тілдері» кафедрасында қос дипломды білім берудің аналогы болып табылатын «Ғылыми-техникалық аударма» қосымша білім беру бағдарламасы іске асырылуда, өйткені курстың пәндерін сәтті игерген жағдайда тыңдаушы сертификат емес, «Ғылыми-техникалық аудармашы» біліктілігі берілген куәлік алады. Оқу кезеңінде (3,5 жыл – 7 семестр) студенттер ағылшын тілінен және ағылшын тіліне жазбаша да, ауызша да еркін аударма жасау мүмкіндігіне ие болады, бірақ ең бастысы, техникалық аударма және ауызша ілеспе аударма дағдыларын дамытады.

Мамандандырылған факультеттерде мамандандырылған білім алу жағдайында да аудармашыларды даярлау күрделі процесс және оқытудың тиімді әдістерін қажет етеді. Біздің ЖОО геймификация әдістері, Team-based learning және CLIL интеграцияланған оқыту әдісі сәтті қолданылады.

Қазіргі жағдайда ағылшын тіліндегі техникалық әдебиеттерді аудару дағдылары болашақ маманның табысты мансабына көмектеседі.

Без рубрики