ОПҰБ НОРМАТИВТІК БАЗАСЫ

2016-2017 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі туралы

Әдістемелік нұсқама. Кедиттерді жинау мен тасымалдаудың Еуропалық жүйесі. (ECTS)

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 2015 – 2016 оқу жылына арналған Академиялық күнтізбе

Карагандинский государственный технический университет Академический календарь на 2015 – 2016 учебный год

Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования

Положение о перезачёте дисциплин

Без рубрики