Басты


КМ кафедрасының мақсаты: Техникалық маман студенттерінің экономикалық ойлау негіздерін қалыптастыруда жане дүниежүзілік білім кеңістігінің құрылуына ұмтылудың қазіргі заманғы стандарттарының талаптарына жауап беретін 6М051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының магистранттарын, 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару» және 5В050700 «Менеджмент» мамандыктарының бакалаврларының жоғарғы деңгейін дайындауды қамтамасыз ету.

КМ кафедрасының есебі: 5B050700 «Менеджмент» жане 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары бойынша студенттердi Жоғары квалификациялық компоненттiк бiлiм алу процесiндегi қазіргі заманғы тенденцияға сәйкес дамуымен қоса алғандағы басқару аумағындагы мамандарға дайындау.

КМ кафедрасының бағдарлаушы траекториялары: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары бойынша: «Аймақтық экономика және басқару», «Әлеуметтік – экономикалық жоспарлау», «Мемлекеттік және бизнес». 5В05071000 «Менеджмент мамандықтары бойынша»: «Басқарушылық қызмет», «Жобалық қызмет», «Кәсіпкерлік қызмет».

КМ кафедрасының бiтiрушiлердiң кәсiби қызметiнiң объекттерi: 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша қызмет ету объектілері: Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі және Аппараты; ҚР Парламенті аппараты; ҚР Үкіметінің құрылымдық бөлімшелері; экономикалық және қаржы басқармалар органдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер); жергілікті басқару органдары (облыс, қала, аудан әкімдіктері) және атқарушы органдар аппарттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар (концерн, корпорация және басқалар) болып табылады. 5В050700 «Менеджмент» мамандығы бойынша қызмет ету объектілері бизнес-құрылымдар, өнеркәсіп өнідірстері, әр түрлі меншік нысандарының фирмалары және ұйымдары,мемлекеттік басқару органдары, қаржылық ұйымдар, жобалық және ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-өндірістік, білім мекемелері болып табылады.

КМ кафедрасының артықшылықтары: КМ кафедрасының материалдық -техникалық базасы оқу барысын сапалы өткiзуi үшiн қазiргi заманғы дәрiсханалармен, компьютерлермен, стендтермен жабдықталған.

КМ кафедраның дамытуының перспективалары: Тiзгiнүздi инновациялық үйренудi енгiзу, қағида Болондық процессiнiң енгiзуi, ғылыми және педагогикалық бiлiктiлiктiң өсуi, оқу-тәрбиелiк процесстiң әбден жетiлдiруiн негiзге, ғылыми-зерттеу жұмыстардағы студенттердiң қатысуды өсуiн қамтамасыз етуге оқу барысының сапасының жоғарылатуы.

Без рубрики