Басты


Басты

Жұмыс берушілер 

Галерея

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім алған оқу ордасы — Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде (ҚарМТУ) барлық бағыттағы мамандар мен ғылыми және ғылыми педагогикалық кадрларды, соның ішінде геология саласы бойынша мамандар даярланады.

Қазақстанның барлық жоғарғы оқу орындары көшкен білім берудің жаңа концепциясына сай, Тау кен институтының геология кафедрасында білім беру 5В070600 шифрі «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» бакалавриат мамандығы және 6М070600 «Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау» магистратура мамандығы бойынша жүргізіледі.

Кафедра мақсаты: тау кен өндірісіне, мемлекеттік бақылау органдарына, жер қойнауын дұрыс пайдалану және қорғау органдарына, колледждер мен жоғарғы оқу орындарының ғылыми-зерттеу және проекттік мекемелеріне геологиялық, минералды-ресурсты, мұнай-газ бөлімдеріне жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң жұмысқа дайын болатын мамандарды дайындап шығару болып табылады.

Кафедра міндеті: Жаңа технологияларды қолдана отырып, өндіріс, ғылым мен техниканың қазіргі заман талаптарына сай оқу пәндерінің берілуін қамтамасыз ету.

Геология және пайдалы қазбаларының кен орындары кафедрасы жоғары жетістіктерге халықаралық-таныту ғылыми-зерттеу және білім беру мекемесі, әр түрлі елдердегі мамандар мен студенттерді біріктірумен ұмтылады. Кафедраның тапсырмасы және міндеттері Кафедраның ең басты тапсырмасы бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады. Кафедра өзінің интеллектуалдық және кәсіби даму, қоғамдық жолмен мамандар мен техниканың жаңа дәуірде құрылуын енгізеді.

коллектив

Кафедра оқытушылар құрамы. 2017 жыл

Студенттердің ССЛ «Политехник»лагеріндегі оқу практикасы

Без рубрики