Басты


“Ақпараттық есептеу жүйелер” кафедрасы 2014 жылы “Ақпараттық жүйелер» және  “Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедраларының бірігу нәтижесінде пайда болды. Кафедрада студенттермен дайындық және дипломдық жобаларды әзiрлеуге, көкейкестi өндiрiстiк шешiмі бағдарланған, әлеуметтiк-экономикалық және ғылыми есептердiң қорғауы бойынша студенттерi бар жұмысы қаралады.

Кафедра ұжымы бiлiмде, жаңа ақпараттық технологиялар бойынша курстардың сабақ беруiнiң әдiстемелерiн әбден жетiлдiруi бойынша оқу-әдiстемелiк конференциялардағы кафедраның профильсi, ұйым студенттердiң өзiндiк жұмысы, кәсiби – әдiстемелiк ұстаз деңгейiнiң жоғарылатуына белсендi қатысуын қабылдайды. Ақпараттық технологиялардың саласында арнайы пәндер бойынша «оқу әдебиетiнiң өңдеуi тақырыпта орындаудың нәтижесiнде мемлекеттiк бюджет жұмыс және электрондық техника» арнайы бойынша орташа оқу орындардың жүйесi үшiн 62 оқулық жасалып және дайындық бағыттарға арналған ОӘБ пiкiр беруге ұсынылған.

Кафедра өз алдына инновациялық тапсырмалар қояды:

— Ресейдің және алыс шетелдің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарымен екідипломды білім алуды жүзеге асыру:
— PhD докторантурасын ашу;
— Студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильділігі;
— Кафедра оқытушыларының кандидаттық және докторлық диссертацияларын (Ресей), PhD докторлық диссертацияларын (Қазақстан) дайындау және қорғау;
— Пән бойынша қазақ тілінде жүз пайызды оқу кешенімен және кітаптармен қамтамасыз ету;
— Ақпараттық жүйелер облысында білімді шыңдаудың үздіксіз «Бар өмір білімі!» жүйесін құру
— Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар облысындағы заманауи жетістіктерді қолдана отырып студенттердің білім деңгейін арттырып, оқу үрдісінің өнімділігін арттыру;
— Үштілді білім жүйесіне толығымен өту;
— Кафедра оқытушыларының алдыңғы деңгейлі шет елдерінде машықтау курстарын өтуді ұйымдастыру;
— Жаңа ақпараттық технология облысындағы мамандарды қайта дайындау;
— Мәртебелі ғылыми-техникалық бағыттар бойынша бастапқы, іздеуге арналған және қоымша зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыру;
— Ғылыми, ғылыми-әдістемелік баспалар мен оқу, оқу-әдістемелік кешендерді дайындап, шығару;
— Қазақстан, Ресей, Польша, Германия кәсіпорындарының ғылыми және өндірістік байланысты дамыту;
— Дүние жүзілік білім жүйесіне шығу мақсатында Ресей, Польша, Германия және АҚШ фирмалары мен жоғары оқу орындарымен халықаралық ғылыми-техникалық серіктестікті кеңейту.

Без рубрики