«Байланыс жүйесінің технологиясы» кафедрасы


БЖТ кафедрасының мақсаты: 6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» білім беру бағдарламасы бойынша студенттердің жоғары деңгейін қамтамасыз ету және стандарттардың талаптарына және әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану қажеттілігіне сәйкес келетін мамандарды жан-жақты даярлау. үздіксіз жетілдіру принципін жүзеге асыратын сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуі.

БЖТ кафедрасының міндеттері: технологиялардың дамуының заманауи тенденциялары мен оқу үдерісінің парадигмасын ескере отырып, байланыс жүйелері мен телекоммуникациялар үшін 6В06201 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді даярлау.

БЖТ кафедрасы студенттерінің дағдылары: түлектердің кәсіби қызметінің объектілері технологиялық жүйелер, ақпаратты беруді және оны түрлендіруді қамтамасыз ететін техникалық құралдар, телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғау құралдарын пайдалану; телекоммуникациялық құрылғыларды басқару, пайдалану және техникалық қызмет көрсету.

БЖТ кафедрасының артықшылықтары: Оқу үдерісін сапалы жүргізу үшін БЖТ кафедрасының материалдық-техникалық базасында 6 зертхана бар, олар соңғы үлгідегі оқу-зертханалық кешендермен, стендтермен, көрнекі макеттермен және соңғы буын компьютерлерімен жабдықталған.

БЖТ кафедрасының даму перспективалары: озық инновациялық оқытуды енгізу, блоктық-модульдік жүйені енгізу, Болон процесінің принциптерін енгізу негізінде оқу үдерісінің сапасын арттыру арқылы студенттердің оқу жетістіктерін арттыру, ғылыми-педагогикалық біліктілігінің өсуін қамтамасыз ету, оқу процесін жетілдіру негізінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына, мәдени-көпшілік және спорттық-сауықтыру шараларына қатысуының өсуін қамтамасыз ету.

Без рубрики