аңдатпа


“Автоматтандырылған оқыту жүйелерінде ақпаратты қорғау үшін шифрлеу мен дешифрлеудің полиморфтық алгоритмдерін пайдалану” мақаласына аңдатпа

Айтылмыш мақала ақпараттың ығының жүйесінің құрылысының сұрақтарына монополияның рұқсат алуында пайдалан- бағдарламалық пакеттер үшін арнаулы. Ара сапа нысанның зертте- және ықтың әзірле- әдісінің қолданысы үшін араның тәлім-тәрбиесінің және білімнің тексерісінің жүйелері қызмет етеді.

Түрлі әдістер ықтың түрлі-түрлі жүйесінің жаса- үшін қолдан- қара-, оның қолданысының мүмкіндігі араның тәлім-тәрбиесінің жүйелері үшін қара-. Бұлақты жерлер сарала-, ықты сұраймын және оның жаса- нұсқалары ұсын-, оның артықшылығы және міндер белгіле-. Ықтың жүзеге асуының жаңа жолдары жүйелер үшін пайдалан- монополияның режимінде ұсын-. Егжей-тегжей бағдарламалық модулей терімі шоғырлану үшін арнаулы қорға- бағдарламалық кешенге суретте- және реализующий ықтың ішкі жүйесінің.

Шифрлеу және дешифрлеу полиморфты алгоритмының түрлендіру құрылысы қарастырылады. Осы алгоритмдар тең ылғи түрлендіреді, оның түрлендіру тетігі ең ұқсас және бір кодом жүзеге асады. Ажырым ғана, не пайдаланылатын обратные өзгерістерді жасау шығырлар ана. Басында қараймыз, сияқты дешифрлеу/шифрлеудің ортақ алгоритмы көрінеді. Тұжырым виртуальды машиналар, дешифрлеу/шифрлеудің алгоритмының жұмысын келтіру. Кейін ауызекі полиморфты код құрылысының өзінің алгоритмы суреттеу, қарамастан және бірдей алгоритмның және полиморфных алгоритмның күрделісінің көтермелеуінің жолының түрлендіру мүмкіндігі санаулы.

Без рубрики