Білім беру бағдарламалары


«Ақпараттық есептеу жүйелері» кафедрасы (АЕЖ)


Кафедра бакалаврлар дайындайды шеңберінде мамандық:

Ⅰ.   6В06102 «Ақпараттық жүйелер»

Ⅱ.  6В06104 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

Ⅲ. 6В06103 «IT-медицина»

Кафедра мамандықтар аясында магистранттарды дайындайды:

Ⅰ.   6M070300 «Ақпараттық жүйелер»

Ⅱ.  6M070400  «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

Ⅲ. 6М06103  «Машиналық оқыту және деректерді талдау»

Біздің кафедрада студенттерге сапалы білім беру мақсатымен барлық жағдай жасалуда:

 —✅ білікті  оқытушылар
 —✅ үздік аудиторлық фонд
 —✅ аппаратты-техникалық қамтамасыз етілудің жоғары дәрежесі
 —✅ жергілікті желі, Internet ғаламторы
 —✅ электронды оқу құралдарының қоры
 —✅ оқу үрдісінің үздік технологиялары
 —✅ арнайы аудиторияларда өткізілетін мультимедиа дәрістер
 —✅ арнайы компьютерлік зертханаларда студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру
 —✅ студенттерді ерте зерттеу жұмыстарына баулу         

Ⅰ. 6В06102 «Ақпараттық жүйелер»

Ғылыми дәрежесі:

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

Кәсіби қызмет саласы:

— ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, енгізу және пайдалану үшін бағдарламалық жасақтама инженерлері;

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

оларды өнеркәсіптік кәсіпорындарда бағдарламалық қамтамасыз ету және техникалық қызмет көрсету,

— ақпараттық жүйелер, веб-қосымшалар, мобильді қосымшалар, әртүрлі қызмет салаларындағы ұйымдар мен кәсіпорындарда ақпараттарды жинау және өңдеу;

— бағдарламалық жасақтама инженерлері, жобалау, зерттеу және білім беру мекемелерінің ғалымдары.

 

Саралау Бiлiм беретiн бағыт Оқу формасы Оқу құны (2021-2022 ж. ж.)
Бакалавр  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр

күндiзгi  (толық)
650 000  теңге
күндiзгi (тездетiлi)
650 000  теңге
сырттай(тездетiлi)
650 000  теңге
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр
күндiзгi (толық)     
  650 000 теңге
күндiзгi(тездетiлi)
 650 000  теңге
сырттай(тездетiлi)
 650 000  теңге
Магистр Ғылыми — педагогикалығы күндiзгi(толық)  465 000 теңге
Профилдi  465 000 теңге

6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалаврының квалификациялық мінездемесі

«Ақпараттық технологиялар» білім беру бағдарламасы тобы түлектерінің облыстардағы кәсіби құзыреттері:

 1. — Ақпараттық жүйелердің негіздері;
 2. — Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері;
 3. — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету негіздері;
 4. -Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)жобаларын басқарудағы Бизнес-талдау;
 5. — Жүйелік талдау және АКТ архитектурасын құру;
 6. — Бағдарламалық қамтамасыз етуді, web және мультимедиалық қосымшаларды әзірлеу, тестілеу;
 7. — Деректер базасын сүйемелдеу және әкімшілендіру;
 8. — Компьютерлік желілерді жүйелік және желілік әкімшілендіру;
 9. — Ақпараттық қауіпсіздік.

Талапкерлерге қойылатын талаптар

Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі — жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкердің тиісті білім деңгейінің белгіленген үлгідегі аттестаты немесе дипломы болуы тиіс. Қабылдау ҚР жоғары оқу орындарына қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

 

Ⅰ.  6M070300 «Ақпараттық жүйелер»

Магистратура

АЕЖ кафедрасы 6м070300– «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Осы модульдік білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлекке «техника және технология магистрі»дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару және т. б. болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и организации различных форм собственности, разраба-тывающие, внедряющие и эксплуатирующие информационные системы и технологии в различных областях человеческой деятельности.

Предмет профессиональной деятельности

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются математическое, информационное, программное, лингвистическое, техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем и технологий, включая технологии проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и их эксплуатации.

Кәсіби қызмет түрлері

 6M070300 – «Ақпараттық жүйелер» ББ бойынша «техника және технология магистрі» мынадай кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

өндірістік-технологиялық қызмет:-қазіргі заманғы ұйымдарда бизнес-үдерістердің тиімділігін арттыру үшін жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу;-ақпараттық жүйелердің компоненттерін құру, бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді өндіру; – ақпараттық жүйелердің бағдарламалық кешендерін тестілеу және жөндеу; – есептеу желілерінің желілік қызметтерін инсталляциялау, конфигурациялау және әкімшілендіру;-кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау;

ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет: — ақпараттық жүйелер мен технологияларды құру, енгізу және сүйемелдеу процестерін ұйымдастыру және басқару; — кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу және енгізу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, аспаптық құралдарды таңдау; — белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу процесінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру; — кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде персоналды оқыту;

жобалау-конструкторлық қызмет: — жобалау стратегиясын әзірлеу, жобалау мақсатын айқындау, тиімділік критерийлері, Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың қолданылуын шектеу; – пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік сала модельдерін және техникалық құралдардың мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу; — Ақпараттық жүйелер компоненттерінің архитектурасын жобалау;-аппараттық — бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау; — жобалаудың қазіргі заманғы әдістері, құралдары мен технологиялары негізінде, оның ішінде жобалаудың автоматтандырылған;

ғылыми-зерттеу қызметі: — Ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеудің ғылыми, әдіснамалық және технологиялық тәсілдері мен процестерін жетілдіру; ақпараттық технологиялар мен жүйелердің теориясы мен практикасы саласында жаңа бәсекеге қабілетті идеяларды қалыптастыру; — стандартты емес міндеттерді шешу әдістерін және дәстүрлі міндеттерді шешудің жаңа әдістерін әзірлеу; үлкен деректерді жасау мен қызмет көрсетудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, қолдану салалары бойынша процестерді дамыту болжамдарын жасайды;

оқу-педагогикалық қызмет: психологиялық-педагогикалық қағидаттар негізінде жоғары және мамандандырылған кәсіптік оқу орындарында білім беру қызметін жүзеге асыру.

Кәсіби қызметтің функциялары

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары: — жобалау; – пайдалану; – әкімшілік ету; – сүйемелдеу; – тестілеу;-Ақпараттық жүйелер мен технологияларды бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіби қызметтің бағыттары

Кәсіби қызметтің бағыттары: қолдану салалары бойынша ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу, енгізу және пайдалану; үлкен деректермен жұмыс істеу; – оқу-әдістемелік қызмет.

 

Ⅱ. 6В06104 «Есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»

Ғылыми дәрежесі:

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

Кәсіби қызмет саласы:

— Инженера-проектировщи в конструкторских бюро, проектных организаций, отделах автоматизации и информатизации предприятий по разработке и сопровождению информационных и компьютерных систем;

— Инженера-программисты на промышленных предприятиях, на предприятиях и организациях всех сфер деятельности,

в органах управления, департаментах информационных технологий, финансовых организациях, бизнес-структурах;

— инженера-системотехники на предприятиях, внедряющих и использующих средства вычислительной техники и программирования;

— web –разработчики, научные сотрудники в проектных и научно-исследовательских организациях.

 

Саралау  Бiлiм беретiн бағыт  Оқу формасы  Оқу құны (2021-2022 ж. ж.)
Бакалавр Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр  күндiзгi (толық) 650 000 тенге
 күндiзгi (тездетiлi) 650 000 тенге
 сырттай(тездетiлi) 650 000 тенге
Магистр Ғылыми-педагогикалық  күндiзгi  (толық) 465 000 тенге
 Бейінді 465 000 тенге

 

Ⅱ. 6M070400  «Есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»

Магистратура

АЕЖ кафедрасы – 6M070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Магистратура түлегіне есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу мерзімі:

Бағыты мен алдыңғы дайындығына байланысты магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы:

— бейіндік магистратурада-1,5 жыл;

— ғылыми-педагогикалық магистратурада-2 жыл.

Магистрлік білім бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер докторантурада оқуға дайын.

 6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының магистрі:

бейіндік дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

— оқытушы;

— ғылыми қызметкер;

— жоғары санатты жоғары білікті маман және т. б.

Кәсіби қызмет түрлері:

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистратура түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

бейіндік дайындық кезінде:

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық.

Оқыту деңгейлері: бакалавр

 

 

Ⅲ. 6B06103 «IT-медицина»

Білім беру бағдарламасының (ОП) мақсаты: денсаулық сақтау жүйесінде ақпараттық технологияны енгізу және қолдау үшін мамандар даярлау

Дәреже берілген: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

ЭП-нің ерекшелігі:  қос диплом, SOP — бірлескен білім беру бағдарламасы

SOP бойынша серіктес университет: Қарағанды ​​медициналық университеті

Кәсіби қызмет саласы:

— Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы, оның Қазақстан қалаларында орналасқан филиалдары;

— Денсаулық сақтау мекемелері (ауруханалар, емханалар, денсаулық орталықтары, мамандандырылған орталықтар)

-Денсаулық сақтау мекемелері үшін ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, енгізу және пайдалану, оларға бағдарламалық және техникалық қызмет көрсету жөніндегі инженер-бағдарламашылар;

-Денсаулық сақтау мекемелері үшін web-қосымшаларды, Мобильді қосымшаларды әзірлеу, ақпаратты жинау және өңдеу бойынша мамандар.

Саралау Бiлiм беретiн бағыт Оқу формасы Оқу құны (2021-2022 ж. ж.)
Бакалавр Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр
күндiзгi  (толық)
650 000 теңге
күндiзгi (тездетiлi)
650 000 теңге
сырттай(тездетiлi)
650 000 теңге
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр
күндiзгi (толық)
650 000 теңге
күндiзгi(тездетiлi)
650 000 теңге
сырттай(тездетiлi)
650 000 теңге
Магистр Ғылыми — педагогикалығы күндiзгi(толық) 465 000 теңге
Профилдi 465 000 теңге

Біліктілік Направление подготовки  

ББ тобы

Оқыту түрі  

Оқу құны, оқу жылдары бойынша

Бакалавр 6B061 Информационно-коммуникационные технологии B057 Очная (полная) 2021-2022 уч.г 650 000 тг
2022-2023 уч.г 650 000 тг
2023-2024 уч.г 650 000 тг
2024-2025 уч.г

650 000 тг

 

 

Ⅲ. 6М06103  «Машинное обучение и анализ данных»

Магистратура

Кафедра ИВС ведет подготовку магистров по специальности 6М06103 «Машинное обучение и анализ данных».

Присуждаемая степень – Магистр в области информационно-коммуникационных технологий

 • Data scientist (DS) и Machine learning (ML) — в настоящее время одно из самых востребованных и перспективных направлений в области ИКТ- цифровизации. ​
 • Специалист по Data Science структурируя и анализируя большие объёмы данных, применяя машинное обучение (Machine learning ),  помогает принимать решения,  создавать и улучшать продукты в бизнесе, промышленности и науке. ​
 • Специалисты  данного профиля сегодня востребованы в фундаментальных науках,  на производстве, научно-исследовательской деятельности и в самой сфере IT.​
 • Каждая  IT – компания имеет в своем со штате аналитиков​
 •  данных. ​
 • Проведенный анализ потребности в специалистах данного направления посредством специализированных сайтов по подбору кадров показал, что С 2015 года спрос на Data Scientist вырос в 20(!) раз. ​
 • Об острой нехватке таких специалистов открыто заявляют крупнейшие отечественные и западные корпорации, среди которых Mail.ru Group, Home credit Bank, Nvidia, Beeline и др​
 • Сегодня на hh.kz (сайт Вакансии РК) открыто порядка 40 вакансий по данному направлению подготовки!

Результаты обучения:  знания и умения ​

 • в области современных методов искусственного интеллекта, ​
 • применительно к широкому кругу актуальных задач ​
 • анализа и майнинга данных представления и обработки знаний.​

Майнинг данных (Data mining) — это автоматизированный поиск данных, основанный на анализе огромных массивов информации . 

Основные направления обучения

 • Искусственный интеллект (Artificial Intelligent)  и разработка интеллектуальных систем (Intelligent Systems Development).​
 • Методы анализа «больших данных» (Big Data Analysis), майнинг данных (Data Mining) и визуализация данных (Data Visualization).​
 • Машинное обучение (Machine Learning).​
 • Анализ формальных понятий (Formal Concept Analysis).​
 • Анализ сетей (Network Analysis) и прикладная теория графов (Applied Graph Theory).​
 • Онтологическое моделирование (Ontology Engineering) и семантические технологии (Semantic Technologies).​
 • Мультимодальная кластеризация (Multi-Modal Clustering) и рекомендательные системы (Recommender Systems).​
 • Автоматическая обработка текста (Natural Language Processing) и распознавание образов (Pattern Recognition).​

Объекты профессиональной деятельности

 • Предприятия и организации различных форм собственности, использующие большие объемы данных в цифровом виде, требующих их структуризации и анализа для решения производственных задач и задач управления; ​
 • Научные институты и организации разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие интеллектуальные системы прогнозирования новых результатов и делающих рекомендации, позволяющие оптимизировать различные процессы и производства. ​

Предмет профессиональной деятельности

Математическое, информационное, программное, лингвистическое, техническое и организационно-правое обеспечение ​

 • программных средств обработки больших данных, ​
 • интеллектуальных систем стратегической оценки, ​
 • управления данными при решении производственных задач и задач управления,​
 • включая технологии проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и их эксплуатации​

«Өзіңді жетістікке жетелейтін бағдарлама!»

Без рубрики