Білім беру бағдарламалары


«Ақпараттық-есептеуіш жүйелер» кафедрасы (АЕЖ)» 


«ҚарТУ Әбілқас Сағынов атындағы»

STEM-подготовка IT-специалистов в области здравоох


Кафедра үш білім беру бағдарламасы аясында бакалаврларды дайындайды:Кафедра магистранттарды үш білім беру бағдарламасы аясында дайындайды:


Бакалавриат

6В06102 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»

Кафедра 6В06102 «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша бакалаврларды даярлайды.

Оқу Бағдарламасын Сипаттау 6В06102 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»

6В06103 «IT-МЕДИЦИНА»

Кафедра 6В06103 «IT-МЕДИЦИНА» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлайды

Оқу Бағдарламасын Сипаттау 6В06103 «IT-МЕДИЦИНА»

6В06104 «ЕСЕПТЕУШІ ТЕХНИКА ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ»

Кафедра 6В06104 «ЕСЕПТЕУШІ ТЕХНИКА ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ» мамандығы бойынша бакалаврларды даярлайды.

Оқу Бағдарламасын Сипаттау 6В06104 «ЕСЕПТЕУШІ ТЕХНИКА ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ»

Магистратура

7M06101 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»

Кафедрасы 7M06101 – «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Осы модульдік білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлекке «техника және технология магистрі»дәрежесі беріледі.

Оқу Бағдарламасын Сипаттау 7M06101 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»

7M06102 «ЕСЕПТЕУШІ ТЕХНИКА ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ»

Кафедрасы – 7M06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Магистратура түлегіне есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу Бағдарламасын Сипаттау «ЕСЕПТЕУШІ ТЕХНИКА ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ»

7М06103 МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ»

Кафедрасы мамандық бойынша магистрлерді дайындайды 7М06103 «Машиналық оқыту және деректерді талдау». Берілетін дәреже – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы Магистр.

Оқу Бағдарламасын Сипаттау 7М06103 МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ»

«Өзіңді жетістікке жетелейтін бағдарлама!

Без рубрики