Білім беру бағдарламалары


«Ақпараттық-есептеуіш жүйелер» кафедрасы (АЕЖ)» 


ҚарТУ бас ғимарат


Кафедра үш білім беру бағдарламасы аясында бакалаврларды дайындайды:


Ⅰ.   6В06102 «Ақпараттық жүйелер»

Ⅱ.  6В06104 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

Ⅲ. 6В06103 «IT-медицина»


Кафедра магистранттарды үш білім беру бағдарламасы аясында дайындайды:


Ⅰ.  7M06101 «Ақпараттық жүйелер»

Ⅱ.  7M06102 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»

Ⅲ. 7М06103 «Машиналық оқыту және деректерді талдау»


Біздің кафедрада студенттерге сапалы білім беру мақсатымен барлық жағдай жасалуда:

 —✅ білікті  оқытушылар
 —✅ үздік аудиторлық фонд
 —✅ аппаратты-техникалық қамтамасыз етілудің жоғары дәрежесі
 —✅ жергілікті желі, Internet ғаламторы
 —✅ электронды оқу құралдарының қоры
 —✅ оқу үрдісінің үздік технологиялары
 —✅ арнайы аудиторияларда өткізілетін мультимедиа дәрістер
 —✅ арнайы компьютерлік зертханаларда студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру
 —✅ студенттерді ерте зерттеу жұмыстарына баулу       

Білім беру бағдарламаларының буклеті

Ⅰ. 6В06102 «Ақпараттық жүйелер»

Ғылыми дәрежесі:

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

Кәсіби қызмет саласы:

— ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, енгізу және пайдалану үшін бағдарламалық жасақтама инженерлері;

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

оларды өнеркәсіптік кәсіпорындарда бағдарламалық қамтамасыз ету және техникалық қызмет көрсету,

— ақпараттық жүйелер, веб-қосымшалар, мобильді қосымшалар, әртүрлі қызмет салаларындағы ұйымдар мен кәсіпорындарда ақпараттарды жинау және өңдеу;

— бағдарламалық жасақтама инженерлері, жобалау, зерттеу және білім беру мекемелерінің ғалымдары.

 

Саралау Бiлiм беретiн бағыт Оқу формасы Оқу құны (2021-2022 ж. ж.)
Бакалавр  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр

күндiзгi  (толық)
650 000  теңге
күндiзгi (тездетiлi)
650 000  теңге
сырттай(тездетiлi)
650 000  теңге
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр
күндiзгi (толық)     
  650 000 теңге
күндiзгi(тездетiлi)
 650 000  теңге
сырттай(тездетiлi)
 650 000  теңге
Магистр Ғылыми — педагогикалығы күндiзгi(толық)  465 000 теңге
Профилдi  465 000 теңге

6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалаврының квалификациялық мінездемесі

«Ақпараттық технологиялар» білім беру бағдарламасы тобы түлектерінің облыстардағы кәсіби құзыреттері:

 1. — Ақпараттық жүйелердің негіздері;
 2. — Математикалық және компьютерлік модельдеу негіздері;
 3. — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету негіздері;
 4. -Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ)жобаларын басқарудағы Бизнес-талдау;
 5. — Жүйелік талдау және АКТ архитектурасын құру;
 6. — Бағдарламалық қамтамасыз етуді, web және мультимедиалық қосымшаларды әзірлеу, тестілеу;
 7. — Деректер базасын сүйемелдеу және әкімшілендіру;
 8. — Компьютерлік желілерді жүйелік және желілік әкімшілендіру;
 9. — Ақпараттық қауіпсіздік.

Талапкерлерге қойылатын талаптар

Талапкерлердің алдыңғы білім деңгейі — жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкердің тиісті білім деңгейінің белгіленген үлгідегі аттестаты немесе дипломы болуы тиіс. Қабылдау ҚР жоғары оқу орындарына қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

 

Ⅰ. 7M06101 «Ақпараттық жүйелер»

Магистратура

АЕЖ кафедрасы 7M06101 – «Ақпараттық жүйелер»мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Осы модульдік білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлекке «техника және технология магистрі»дәрежесі беріледі.

Кәсіби қызмет саласы

Түлектердің кәсіби қызмет саласы өнеркәсіп, ғылым, білім, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару және т. б. болып табылады.

Кәсіби қызмет объектілері

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и организации различных форм собственности, разраба-тывающие, внедряющие и эксплуатирующие информационные системы и технологии в различных областях человеческой деятельности.

Предмет профессиональной деятельности

Предметами профессиональной деятельности выпускников являются математическое, информационное, программное, лингвистическое, техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем и технологий, включая технологии проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и их эксплуатации.

Кәсіби қызмет түрлері

7M06101 – «Ақпараттық жүйелер» ББ бойынша «техника және технология магистрі» мынадай кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

өндірістік-технологиялық қызмет:-қазіргі заманғы ұйымдарда бизнес-үдерістердің тиімділігін арттыру үшін жаңа ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу;-ақпараттық жүйелердің компоненттерін құру, бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді өндіру; – ақпараттық жүйелердің бағдарламалық кешендерін тестілеу және жөндеу; – есептеу желілерінің желілік қызметтерін инсталляциялау, конфигурациялау және әкімшілендіру;-кәсіби қызмет объектілерін сертификаттау;

ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет: — ақпараттық жүйелер мен технологияларды құру, енгізу және сүйемелдеу процестерін ұйымдастыру және басқару; — кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу және енгізу процесін ұйымдастыру кезінде технологияларды, аспаптық құралдарды таңдау; — белгіленген мерзімде берілген сапамен кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу процесінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру; — кәсіптік қызмет объектілерін әзірлеу процесін қабылданған ұйымдастыру шеңберінде персоналды оқыту;

жобалау-конструкторлық қызмет: — жобалау стратегиясын әзірлеу, жобалау мақсатын айқындау, тиімділік критерийлері, Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың қолданылуын шектеу; – пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік сала модельдерін және техникалық құралдардың мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу; — Ақпараттық жүйелер компоненттерінің архитектурасын жобалау;-аппараттық — бағдарламалық кешендердің адам-машина интерфейсін жобалау; — жобалаудың қазіргі заманғы әдістері, құралдары мен технологиялары негізінде, оның ішінде жобалаудың автоматтандырылған;

ғылыми-зерттеу қызметі: — Ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеудің ғылыми, әдіснамалық және технологиялық тәсілдері мен процестерін жетілдіру; ақпараттық технологиялар мен жүйелердің теориясы мен практикасы саласында жаңа бәсекеге қабілетті идеяларды қалыптастыру; — стандартты емес міндеттерді шешу әдістерін және дәстүрлі міндеттерді шешудің жаңа әдістерін әзірлеу; үлкен деректерді жасау мен қызмет көрсетудің қазіргі заманғы технологияларын пайдалана отырып, қолдану салалары бойынша процестерді дамыту болжамдарын жасайды;

оқу-педагогикалық қызмет: психологиялық-педагогикалық қағидаттар негізінде жоғары және мамандандырылған кәсіптік оқу орындарында білім беру қызметін жүзеге асыру.

Кәсіби қызметтің функциялары

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары: — жобалау; – пайдалану; – әкімшілік ету; – сүйемелдеу; – тестілеу;-Ақпараттық жүйелер мен технологияларды бағдарламалық-аппараттық қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіби қызметтің бағыттары

Кәсіби қызметтің бағыттары: қолдану салалары бойынша ақпараттық жүйелер мен технологияларды әзірлеу, енгізу және пайдалану; үлкен деректермен жұмыс істеу; – оқу-әдістемелік қызмет.

 

Ⅱ. 6В06104 «Есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»

Ғылыми дәрежесі:

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

Кәсіби қызмет саласы:

— Инженера-проектировщи в конструкторских бюро, проектных организаций, отделах автоматизации и информатизации предприятий по разработке и сопровождению информационных и компьютерных систем;

— Инженера-программисты на промышленных предприятиях, на предприятиях и организациях всех сфер деятельности,

в органах управления, департаментах информационных технологий, финансовых организациях, бизнес-структурах;

— инженера-системотехники на предприятиях, внедряющих и использующих средства вычислительной техники и программирования;

— web –разработчики, научные сотрудники в проектных и научно-исследовательских организациях.

 

Саралау  Бiлiм беретiн бағыт  Оқу формасы  Оқу құны (2021-2022 ж. ж.)
Бакалавр Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында бакалавр  күндiзгi (толық) 650 000 тенге
 күндiзгi (тездетiлi) 650 000 тенге
 сырттай(тездетiлi) 650 000 тенге
Магистр Ғылыми-педагогикалық  күндiзгi  (толық) 465 000 тенге
 Бейінді 465 000 тенге

 

Ⅱ. 7M06102  «Есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру»

Магистратура

АЕЖ кафедрасы – 7M06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Магистратура түлегіне есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу мерзімі:

Бағыты мен алдыңғы дайындығына байланысты магистратураның білім беру бағдарламасын меңгерудің нормативтік ұзақтығы:

— бейіндік магистратурада-1,5 жыл;

— ғылыми-педагогикалық магистратурада-2 жыл.

Магистрлік білім бағдарламаларын табысты меңгерген түлектер докторантурада оқуға дайын.

7M06102 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының магистрі:

бейіндік дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— инженер;

— инженер-бағдарламашы;

— инженер-электроншы;

— автоматтандырылған басқару жүйелері жөніндегі инженер және оның біліктілігіне сәйкес келетін басқа да лауазымдар;

— оқытушы;

— ғылыми қызметкер;

— жоғары санатты жоғары білікті маман және т. б.

Кәсіби қызмет түрлері:

6M070400 білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері –  «Есептеуші техника және бағдарламалық қамсыздандыру» кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

бейінді дайындық кезінде:

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде:

— ғылыми-зерттеу;

— педагогикалық;

— жобалық;

— өндірістік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық.

 

 

Ⅲ. 6B06103 «IT-медицина»

Білім беру бағдарламасының (ОП) мақсаты: денсаулық сақтау жүйесінде ақпараттық технологияны енгізу және қолдау үшін мамандар даярлау

Дәреже берілген: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар бакалавры

ЭП-нің ерекшелігі:  қос диплом, SOP — бірлескен білім беру бағдарламасы

SOP бойынша серіктес университет: Қарағанды ​​медициналық университеті

Кәсіби қызмет саласы:

— Республикалық электрондық денсаулық сақтау орталығы, оның Қазақстан қалаларында орналасқан филиалдары;

— Денсаулық сақтау мекемелері (ауруханалар, емханалар, денсаулық орталықтары, мамандандырылған орталықтар)

-Денсаулық сақтау мекемелері үшін ақпараттық жүйелерді жобалау, әзірлеу, енгізу және пайдалану, оларға бағдарламалық және техникалық қызмет көрсету жөніндегі инженер-бағдарламашылар;

-Денсаулық сақтау мекемелері үшін web-қосымшаларды, Мобильді қосымшаларды әзірлеу, ақпаратты жинау және өңдеу бойынша мамандар.

Біліктілік Направление подготовки  

ББ тобы

Оқыту түрі  

Оқу құны, оқу жылдары бойынша

Бакалавр 6B061 Информационно-коммуникационные технологии B057 Очная (полная) 2021-2022 уч.г 650 000 тг
2022-2023 уч.г 650 000 тг
2023-2024 уч.г 650 000 тг
2024-2025 уч.г

650 000 тг

Ⅲ. 7М06103  «Машиналық оқыту және деректерді талдау»

Магистратура

АЕЖ кафедрасы мамандық бойынша магистрлерді дайындайды 7М06103 «Машиналық оқыту және деректерді талдау».

Берілетін дәреже – ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы Магистр

 • Data scientist (DS) и Machine learning (ML) — қазіргі уақытта акт — цифрландыру саласындағы ең сұранысқа ие және перспективалы бағыттардың бірі. ​
 • Data Science маманы машиналық оқытуды қолдана отырып, деректердің үлкен көлемін құрылымдау және талдау(Machine learning ), шешім қабылдауға, бизнесте өнімді құруға және жақсартуға көмектеседі, өнеркәсіп және ғылым.​
 • Осы саладағы мамандар бүгінде іргелі ғылымдарға сұранысқа ие, өндірісте, ғылыми-зерттеу қызметінде және IT саласында.​
 • Әрбір IT-компанияның өз штатында деректерді талдаушылар бар. ​
 • Кадрларды іріктеу бойынша мамандандырылған сайттар арқылы осы бағыттағы мамандарға деген қажеттілікке жүргізілген талдау мынаны көрсетті, 2015 жылдан бастап Data Scientist-ке сұраныс 20-ға өсті (!) рет. ​
 • Ірі отандық және Батыс корпорациялары мұндай мамандардың жетіспеушілігі туралы ашық мәлімдейді, олардың ішінде Mail.ru Group, Home credit Bank, Nvidia, Beeline және т. б​
 • Бүгін hh.kz (ҚР Бос орындар сайты) осы дайындық бағыты бойынша 40-қа жуық бос орын ашылды!

Оқыту нәтижелері: білім мен білік ​

 • жасанды интеллекттің заманауи әдістері саласында, ​
 • өзекті міндеттердің кең ауқымына қатысты ,
 • деректерді ұсыну мен өңдеуді талдау және тау-кен.​

Деректерді өндіру (Data mining) — бұл автоматтандырылған деректерді іздеу, ақпараттың үлкен көлемін талдауға негізделген .

Оқытудың негізгі бағыттары

 • Жасанды интеллект (Artificial Intelligent) және зияткерлік жүйелерді дамыту  (Intelligent Systems Development).​
 • «Үлкен деректерді» талдау әдістері (Big Data Analysis), тау-кен деректер(Data Mining) және деректерді визуализациялау (Data Visualization).​
 • Машиналық оқыту (Machine Learning).​
 • Ресми ұғымдарды талдау  (Formal Concept Analysis).​
 • Желіні талдау  (Network Analysis) және графиктердің қолданбалы теориясы (Applied Graph Theory).​
 • Онтологиялық модельдеу (Ontology Engineering) және семантикалық технологиялар (Semantic Technologies).​
 • Мультимодальды кластерлеу  (Multi-Modal Clustering) және ұсыныс жүйелері (Recommender Systems).​
 • Мәтінді автоматты түрде өңдеу (Natural Language Processing) және үлгіні тану (Pattern Recognition).​

Кәсіби қызмет объектілері​

 • Кәсіпорындар мен ұйымдар сандық түрде деректердің үлкен көлемін пайдаланатын әртүрлі меншік нысандары, өндірістік міндеттер мен басқару міндеттерін шешу үшін оларды құрылымдау мен талдауды талап ететін; ​
 • Ғылыми институттар мен ұйымдар жаңа нәтижелерді болжаудың және ұсынымдар жасаудың Зияткерлік жүйелерін әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын, әр түрлі процестер мен өндірісті оңтайландыруға мүмкіндік береді. ​
​Кәсіби қызмет пәні

Математикалық, ақпараттық, бағдарламалық,  лингвистикалық, техникалық және ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету

 • үлкен деректерді өңдеудің бағдарламалық құралдары, ​
 • зияткерлік жүйелерді стратегиялық бағалау, ​
 • өндірістік міндеттер мен басқару міндеттерін шешу кезінде деректерді басқару,​
 • жобалау, әзірлеу, енгізу, сүйемелдеу және оларды пайдалану технологияларын қоса алғанда​

«Өзіңді жетістікке жетелейтін бағдарлама!»

Без рубрики