“Ақпараттық жүйелер” бакалаврының квалификациялық мінездемесі


6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалаврының квалификациялық мінездемесі

6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалавриаты түлегіне ақпараттық жүйелер бакалавры академиялық дәрежесі тағайындалады.

6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалавриаты түлектері келесі қызмет орындарын баса алады:

— жоғарғы деңгейдегі квалификацияның категориясыз маманы;

— жоғарғы деңгейдегі квалификацияның екінші категориялы маманы;

— жоғарғы деңгейдегі квалификацияның бірінші категориялы маманы.

Қызмет ету салалары

Түлектердің қызмет ету салалары: ғылым, білім беру, мәдениет, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару.

Кәсіби қызмет ету объектілері

Түлектердің кәсіби қызмет ету объектілері: ақпараттық жүйелерді өндіретін, енгізітін және пайдаланатын түрлі меншік еншісіндегі ұйымдар мен кәсіпорындар.

Кәсіби қызмет ету құралдары

Түлектердің кәсіби қызмет ету құралдары: ақпараттық жүйелерді математикалық, ақпараттық, бағдарламалық, лингвистикалық, техникалық және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету, оның ішінде: оларды жобалау, өндіру, енгізу, қолдау және пайдалану технологиялары.

Кәсіби қызмет түрлері

Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалавриаты түлектері келесі қызмет түрлерін орындай алады:

— жобалық-құрастырушылық;

— өндірушілік-технологиялық;

— ұйымдастырушылық-басқарушылық;

— пайдаланушылық

Кәсіби қызмет міндеттері

Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі міндеттері:

— жобалау;

— пайдалану;

— әкімшілдендіру;

— қолдау;

— тестілеу;

— бағдарламалық-аппараттық қорғаумен қамтамасыз ету.

Кәсіби қызметтің типтік тапсырмалары

6В06102 – Ақпараттық жүйелер мамандығының бакалавриаты түлектерінің кәсіби қызметінің типтік тапсырмалары:

— ақпараттық жүйелер мен ақпараттық жүйе компоненттерін жобалау және құрастыру;

— ақпараттық жүйелердің желілік инфрақұрылымын орнату, құрастыру және әкімшілдендіру;

— ақпараттық жүйелердің деректер қорын жобалау және әкімшілдендіру;

— ақпараттық жүйелер мен олардың элементтерін ақпараттық, бағдарламалық, техникалық және ұйымдастырушылық-құқықтық қамтамасыз ету.

Кәсіби қызмет бағыттары

Кәсіби қызмет бағыттары келесі:

— ақпараттық-іздеуші жүйелерді құру, енгізі және пайдалану;

— ақпараттық-басқарушы жүйелерді құру, енгізу және пайдалану;

— сарапшы жүйелерді құру, енгізу және пайдалану;

— ақпараттық-ұйымдастырушылықи жүйелерді құру, енгізу және пайдалану.

Без рубрики