2022-2024 жылдарға арналған «Жас ғалым» — 3 жобасы бойынша жас ғалымдарды мемлекеттік бюджеттік қаржыландыру жобалары бойынша ақпарат


AP15473335 «Көлік техникасының ішкі жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газын тазартудың ультрадыбыстық әдісін әзірлеу және зерттеу» ғ.ж. Сарсембеков Б. К.

Өзектілігі

Зерттеу гипотезасы – автомобиль дыбыс бәсеңдеткішінде орналасқан ультрадыбыстық сәулелендіргіштің әсерінен пайдаланылған газдарды тазарту мүмкіндігі және автомобильдің ІЖҚ пайдаланылған газдардың гидродинамикалық коагуляциясының жоғарылауы.

Зерттеу өзектілігі оларды зерттеудің мұндай конструкциясы мен әдістемесінің жоқтығымен анықталады.

Жобаның мақсаты

Зерттеудің мақсаты ультрадыбыстық автомобиль дыбыс бәсеңдеткішін есептеуге, конструкциялауға және оның тәжірибелік үлгісін жасауға мүмкіндік беретін нәтижелер алу болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Күтілетін нәтижелер ішкі жану қозғалтқышының жұмыс режимін (иінді біліктің айналу саны, жану камераларының сыйымдылығы және т. б.) және ультрадыбыстық генератордың жұмыс режимін (қуат, жиілік) байланыстыратын теориялық және эксперименттік тәуелділіктер, ультрадыбыстық дыбыс бәсеңдеткіштің математикалық жұмыс моделі, эксперименттік ультрадыбыстық автомобиль дыбыс бәсеңдеткіштерінің стендтері мен конструкциялары, пайдалы модельге патент және  авторлық құқық туралы куәліктер болып табылады.

Алынған нәтижелер осындай жабдықты дайындау және енгізу үшін конструкциялық және өндірістік базаны құру бойынша ғылыми-техникалық бағыт жасауға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, осы бағытты дамыту кезінде біздің ұйымның ғылыми-техникалық және кадрлық әлеуеті кеңейтілетін болады. Әзірленген жобалар машина жасау зауыттары мен автопарктерге (Қарағанды қ. «№1 Машзавод», Қарағанды қ. «№3 автобус паркі» ЖШС) ультрадыбыстық автомобиль дыбыс бәсеңдеткіштерін дайындау және іске асыру үшін берілетін болады.

Коммерцияландыруға дайындық дәрежесі конструкцияның қарапайымдылығымен, жаңа дыбыс бәсеңдеткішті жасау қажеттілігінің болмауымен, ал қолданыстағы автомобиль дыбыс бәсеңдеткіштерін жаңартумен анықталады.

Зерттеу тобы

  1. Сәрсембеков Бауыржан Қобланұлы – ғылыми жетекші, т. ғ. м., инновациялық технологиялар колледжінің оқытушысы.

Хирш индексі — 1. Scopus-та Author ID: 57247269800

ORCID ID: 0000-0002-4815-1823

  1. Қадыров Әділ Сұратұлы – ғылыми кеңесші, т. ғ. д., «КТжәнеЛЖ» кафедрасының профессоры.

Хирш индексі-5.

Researcher ID: W-4738-2018

Scopus-та Author ID: 57194507769

http://orcid.org/0000-0001-7071-2300

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат

Автомобильдердің ішкі жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газын тазартуға арналған толық көлемді ультрадыбыстық стенд дайындалады, пайдаланушының есебі мен нұсқаулығы, көлік техникасының ішкі жану қозғалтқыштарының пайдаланылған газдарын тазартуға арналған ультрадыбыстық автомобиль дыбыс бәсеңдеткішін конструкциялауға арналған техникалық тапсырма құрастырылады.

 

ИРН АР15473207 «Газдандырылатын модельдер бойынша ақаусыз гомогенді құймаларды дайындау технологиясын әзірлеу» ғ.ж. Ковалева Т. В.

Өзектілігі: Біздің елімізде құюдың бірқатар әдістері қолданылады: құм-сазды қалыптарға құю, балқытылатын қалыптарға құю, қысыммен құю. Ең кең таралған және перспективалы тәсілдердің бірі газдандырылатын модельдер бойынша құю (ГМҚ) болып табылады. Өнеркәсіптік өнімді өндіруге құймалардың үлестік шығынын азайтуға ұмтылу керек. Газдандырылатын модельдер бойынша құюды қолдану құймалардың геометриялық және өлшемдік дәлдігінің артуына әкеледі, металл сыйымдылығы төмендейді, металл шығындары мен өзіндік құны төмендейді. ГМҚ пайдалану арқылы құймаларды жасау кезінде механикалық өңдеу шығындары ішкі беттерді күрделі өңдеуді қоспағанда, шамамен 25% немесе одан да көп төмендейді; көптеген жағдайларда құймаларды механикалық өңдеу толығымен жойылуы немесе азайтылуы мүмкін, сондықтан құймаларды тазарту жеңілдетіліп, тезірек орындалады. Жобаны іске асыру өндірісте, мысалы, «Қазақмыс» корпорациясы» ЖШС, «Пархоменко атындағы ҚМЗ» ЖШС және т. б. кәсіпорындарында алынған нәтижелерді одан әрі коммерцияландыруға мүмкіндік береді.

Жобаның мақсаты: әрі қарай коммерцияландыру перспективалары бар өзіндік құны төмен құрамы мен құрылымы бойынша тығыз және біртекті құймаларды алу.

Күтілетін нәтижелер:

— өзіндік құны төмен көбікполистиролды газдандырылатын көбік моделінің жаңа құрамы;

— газдандырылатын модельдер бойынша құюдың жаңа технологиялық режимдерін пайдалана отырып, тығыз, біртекті құрылымы бар ақаусыз құймаларды дайындау технологиясы;

— өндіріс өкілдерімен әзірленген және келісілген құймалардың тәжірибелік партиясын алу, процестің технологиялық картасы, өнеркәсіптік жағдайларда технологияны сынау актісі.

— ГМҚ кезінде құймаларды балқыту режимдерін оңтайлы таңдау негіздемесі жүргізіледі; ГМҚ тәсілімен құрылымы бойынша тығыз біртекті құймаларды дайындау шарттары мен режимдері таңдалады; эксперименттер матрицасы құрастырылады.

Зерттеу тобы

  1. Ковалева Татьяна Викторовна – ғылыми жетекші, магистр, НТМ кафедрасының оқытушысы.

ORCID 0000-0002-1186-1805

Researcher ID A-2567-2017

Scopus ID 57211297553

SPIN коды: 6151-2800

  1. Исағұлов Аристотель Зейнуллинаұлы — ғылыми кеңесші, т.ғ.д., проф., «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» КеАҚ атқарушы директоры.

ORCID 0000-0003-2174-9072

Researcher ID C-7415-2016

Scopus ID 57211295299

SPIN коды: 3643-2646

Әлеуетті пайдаланушыларға арналған ақпарат:

Алынған нәтижелер машина жасау өндірісінің дайындау цехтарында іске асырылуы мүмкін, бұл жұмыстың теориялық және практикалық нәтижелері құю өндірісінде, сондай-ақ оқу мақсаттарында пайдаланылуы мүмкін.

Без рубрики