2018-2019 оқу жылына арналған ЭАТФ ПОҚ ашық сабақ өткізу күнтізбелік жоспары


п/п

Оқытушының аты-жөні, атақ дәрежесі, шені Кафед-ра Пән, тақырыптың атауы Өткізу түрі (дәріс, тәжіриб., семин., зертх.) Ұлт жоспары — Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам Курс, топ Күні, уақыты, аудитория,
1 2 3 4 5 6 7 8
Факультет энергетики, автоматики и телекоммуникаций
 

Алькина А.Д.

ст,препод.

 

 

ИТПС

 

Қолданбалы метрология

Метрологияның маңызы және мазмұны

 

дәріс

(казакша)

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

 

4 курс

ПС-13-1,ПС-14-1с

 

26.09.2016

418 ауд.

Гл  корпус

13.10.-14.00

 

Маймурынова А.А.

ассистент

ТСС Қолданбалы бағдарлама пакеттері және статистикалық радиоөлшемді өңдеу:

MatchCAD-тағы кездейсоқ шамалар

Зертханалық жұмыс 79 қадам: Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау ІІ курс

РЭТ-15-2

12.09.2016

900-1045

4-422

Ануарбеков К.Б.

преподаватель

ТСС Радиокомпоненттер және аналогты құрылғылардың электроникасы мен схемотехникасы:

Динистор. Тиристор. ВАС зерттеу

Зертханалық жұмыс 79 қадам: Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау ІІ курс

РЭТ-15-2

05.10.2016

1505-1650

4-420

Есенжолов У.С.

ассистент

ТСС Байланыс жүйесінің құрылымы және модельдеу негізі: GVRP хаттамасының күйін өзгерту Зертханалық жұмыс 79 қадам: Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау ІІ курс

РЭТ-15ск

09.11.16

1310-1455

4-420

Калиаскаров Н.Б.

преподаватель

ТСС Теория электрической связи: Модуляция сигналов. Виды модуляций. Зертханалық жұмыс 79 қадам: Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау ІІІ курс

РЭТ-14-3

07.12.2016

1505-1650

4-408б

 

Кузнецова Ю.А.

ст,препод.

 

 

Физика

 

Физика колебаний и волн.  Колебательные процессы

 

дәріс

(орыс)

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

 

1 курс

РЭТ-16ср

 

8.11.2016

521 ауд.

1 корпус

13.10.-14.00

 

 

Бимбетова Г.М.,

ст,препод.

 

 

Физика

 

Статистикалық термодинамика.

Термодинамика негіздері

 

дәріс

(орыс)

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

 

1 курс

ТС, ИС-16-1,2

 

31.10.2016

430 ауд.

1 корпус

10.55-11.45

 

 

Туребаева Г.Б.

препод.

 

 

 

Физика

 

Жарық дифракциясы

 

зертханалық жұмыс

(казакша)

 

79 қадам: Коммерциялық емес ұйымдардағы жекеменшік ЖОО-ларын халықаралық тәжірибеге сәйкес трансформациялау  

2 курс

Маш-15-4

 

7.10.2016

403 ауд.

1 корпус

15.05-15.55

 

Телбаева Ш.З.,

ст .преп.

АПП Объектілік-бағдарланған  программалау әдіснамасы (Методология ООП) зертханалық жұмыс Объектілі-бағытталған программалаудың концепциялық негіздері

(Концептуальные положения объектно-ориентированного программирования)

3 курс

АиУ-14-1

06.09.2016

9.00-10.45

108-4к.

Потёмкина Е.Б.,

ст. преп.

АПП Промышленная электроника дәріс Основные задачи курса. Характеристики электронных приборов 2 курс

АиУ-14-3 ЭЭ-14-3

09.09.2016

10.55-12.40

136 гл.

Шошымбекова Г.Т.,

ст. преп.

АПП Цифрлық және микропроцессорлық схемотехника (Цифровая и микропроцессорная схемотехника) зертханалық жұмыс Дешифраторды жобалау

(Проектирование дешифраторов)

3 курс

ПС-14-1

ПС-15-1ск

23.09.2016

13.10-14.55

204 гл.

Тохметова К.М.,

преп.

АПП Цифрлық техника

(Цифровая техника)

зертханалық жұмыс Дешифраторды жобалау

(Проектирование дешифраторов)

2 курс

ЭЭ-15ск

03.10.2016

13.10-14.55

108-4к.

Эм Г.А.,

ст. преп.

 

АПП

Автоматизация технологических комплексов дәріс АТК конвейерного транспорта 4 курс

АиУ-13-3,4

01.11.2016

9.00-10.45

136 гл.

 

Есимсеитов М.С.

Ст. преподаватель

 

ЭС

 

Электроэнергетика;

Релелік қорғаныстың элементтік базасы

 

дәріс

(казакша)

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

ЭЭ-14-2

ЭЭ-14-1п

 

10.11.2016

407 ауд.

гл корпус

10.55-12.40

 

 

Мади П.Ш.

Ст. преподаватель

 

ЭС

 

Электротехника және электроника негіздері;

Күрделі электрлік тізбектерді есептеу тәсілдері

 

практикалық жұмыс

(казакша)

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

2 курс

ТТ-15-1

 

12.10.2016

107 ауд.

гл корпус

15.05-16.50

 

 

 

Шайгараева Т.Н.

Ст. преподаватель

 

 

ЭС

 

Электротехника и основы электроники; Исследование электрического состояния цепей с линейными пассивными элементами при постоянном напряжении

 

 

 

зертханалық жұмыс

(Орыс)

 

77 қадам: Экономиканың алты негізгі саласы үшін ОН АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ КОЛЛЕДЖ БЕН ОН ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА білікті кадрларды әзірлеу, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің басқа оқу орындарына тарату  

2 курс

ОП-15-4

 

 

26.09.2016

200а.

Гл корпус

9:00-10:45

 

 

 

 

Без рубрики