2012-2013 оқу жылының күзгі семестрiне арналған СРСПтың өткiзуiн графигі


 

 

Апта күні Уақыты  

Корпус ауд.

Пән ИнститутТоп 

 

Оқытушының аты-жөні 

(Ғылыми дәрежесі, лауазымы)

1 Дүйсенбі 

(үсті)

9:00-10:55 Iк.-228 Информатика ГИ 

ГИК-12-2

Жолмагамбетова Б.Р. 

оқытушы

Дүйсенбі 17:00-18:45 Iк.-181
2 Жұма 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-179 Информатика ГИ 

БЖД-12-2

Жолмагамбетова Б.Р. оқытушы
Сенбі 9:00-10:45 Iк.-173
3 Сенбі 10:55-12:40 Iк.-173 Информатика ГИ 

БТ-12-2

Жолмагамбетова Б.Р. оқытушы
Сенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-173
4 Сенбі 15:05-16:50 Iк.-173 Информатика ИАС 

ПСК-12-1

Жолмагамбетова Б.Р. оқытушы
Сенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-173
5 Сейсенбі 15:05-16:50 Iк.-167 Информатика ВТИ 

НВП-12-1

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

15:05-16:50 Iк.-175
6 Сәрсенбі 17:00-18:45 Iк.-173 Информатика ВТИ 

НВП-12-2

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-175
7 Жұма 15:05-16:50 Iк.-120 Информатика ИМ 

МЕТ-12-1

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-175
8 Жұма 17:00-18:45 Iк.-177 Информатика ИМ 

МЕТ-12-2

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

10:55-12:40 Iк.-175
9 Сенбі 9:00-10:45 Iк.-175 Информатика ИМ 

МЕТ-12-3

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-175
10 Сенбі 17:00-18:45 Iк.-175 Информатика ИМ 

МАШ-12-2

Жаксыбаева С.Р. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-175
11 Бейсенбі 9:00-10:45 Iк.-167 Информатика ИМ 

МЕТ-12-4

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Сенбі 14:05-14:55 Iк.-120
12 Сейсенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-120 Информатика ИМ 

МЕТ-12-5

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Жұма 15:05-16:50 Iк.-228
13 Жұма 13:10-14:55 Iк.-236 Информатика ИМ 

МАШ-12-4

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Сенбі 15:05-15:55 Iк.-120
14 Сейсенбі 

(үсті)

13:10-14:00 Iк.-120 Информатика ИМ 

МАШ-12-5

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Дүйсенбі 9:00-10:45 Iк.-417
15 Сейсенбі 

(үсті)

9:00-10:45 Iк.-167 Информатика ГИ 

ГД-12-4

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Жұма 17:55-18:45 Iк.-120
16 Сейсенбі 17:00-18:45 Iк.-167 Информатика ГИ 

ГД-12-5

Горбатова Л.В. 

аға оқытушы

Сенбі 16:00-16:50 Iк.-183
17 Сейсенбі 17:00-18:45 Iк.-120 Информатика ИМ 

МАШ-12-3

Кадырова Л.Б. 

ассистент

Жұма 

(үсті)

17:00-18:45 Iк.-120
18 Бейсенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-120 Информатика ИЭ 

ГМУ-12-1

Кадырова Л.Б. 

ассистент

Сенбі 9:00-10:55 Iк.-177
19 Жұма 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-120 Информатика ИЭ 

СКС-12-1

Кадырова Л.Б. 

ассистент

Сенбі 17:00-18:45 Iк.-177
20 Сенбі 10:55-12:40 Iк.-177 Информатика ИКТС 

ВТ-12-1

Кадырова Л.Б. 

ассистент

Сенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-177
21 Сенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-177 Информатика ИКТС 

СИБ-12-1

Кадырова Л.Б. 

ассистент

Сенбі 15:05-16:50 Iк.-179
22 Сенбі 17:00-18:45 Iк.-179 Информатика ГИ 

ГПР-12-1

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

10:55-12:40 Iк.-179
23 Сенбі 13:10-14:55 Iк.-179 Информатика ГИ 

ГПР-12-2

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Дүйсенбі 

(асты)

9:00-10:45 Iк.-120
24 Бейсенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-423 Информатика ГИ 

ГД-12-1

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Сәрсенбі 17:00-18:45 Iк.-120
25 Бейсенбі 

(асты)

10:55-12:40 Iк.-601 Информатика ГИ 

ГД-12-2

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Сейсенбі 15:05-16:50 Iк.-228
26 Бейсенбі 17:00-18:45 Iк.-173 Информатика ГИ 

ГД-12-3

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-179
27 Дүйсенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-229 Информатика ГИ 

ГИК-12-1

Кадирова Ж.Б. 

аға оқытушы

Дүйсенбі 17:00-18:45 Iк.-120
28 Сенбі 9:00-10:45 Iк.-171 Информатика ГИ 

БЖД-12-1

Сулеймен А.Е. 

оқытушы

Жұма 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-203
29 Сенбі 

(асты)

13:10-14:55 Iк.-171 Информатика ГИ 

БТ-12-1

Сулеймен А.Е. 

оқытушы

Сенбі 15:05-16:50 Iк.-171
30 Сенбі 10:55-12:40 Iк.-171 Информатика ГИ 

ГМ-12-1

Сулеймен А.Е. 

оқытушы

Сенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Iк.-171
31 Жұма 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-203 Информатика ИАС 

С-12-1

Сулеймен А.Е. 

оқытушы

Сенбі 17:00-18:45 Iк.-171
32 Сейсенбі 10:55-12:40 Iк.-601 Информатика ТДИ 

ОП-12-2

Баржаксынова А.И. 

аға оқытушы

Сейсенбі 

(үсті)

17:00-18:45 Iк.-183
33 Сейсенбі 15:05-16:50 Iк.-229 Информатика ТДИ 

ТТ-12-2

Баржаксынова А.И. 

аға оқытушы

Сейсенбі 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-229
34 Дүйсенбі 17:00-18:45 гл-200а Информатика ИАС 

ДИЗ-12-2

Баймагамбетова Д.Ж. оқытушы
Сәрсенбі 

(үсті)

17:00-18:45 гл-200а
35 Дүйсенбі 15:05-16:50 гл-200д Информатика ТДИ 

ПСК-12-2

Баймагамбетова Д.Ж. оқытушы
Сейсенбі 

(үсті)

15:05-16:50 Iк.-423
36 Сейсенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-423 Информатика ИТЭА 

ЭЭ-12-1п

Баймагамбетова Д.Ж. оқытушы
Сейсенбі 17:00-18:45 гл-200д
37 Бейсенбі 17:00-18:45 Iк.-173 Информатика ИЭ 

СКС-12-2

Баймагамбетова Д.Ж. оқытушы
Жұма 

(үсті)

17:00-18:45 Гл.-200д
38 Жұма 

(асты)

17:00-18:45 Гл.-200д Информатика ИАС 

АРХ-12-2

Баймагамбетова Д.Ж. оқытушы
Жұма 15:05-16:50 гл-200д
39 Бейсенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-419 Информатика ВТИ 

ПО-12-2

Мухамедиева Л.С. 

ассистент

Бейсенбі 17:00-18:45 Iк.-120
40 Сенбі 9:00-10:45 Iк.-169 Информатика ИМ 

МВ-12-1

Мухамедиева Л.С. 

ассистент

Сенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-169
41 Сенбі 

(асты)

10:55-12:40 Iк.-169 Информатика ВТИ 

ПО-12-1

Мухамедиева Л.С. 

ассистент

Сенбі 13:10-14:55 Iк.-169
42 Сенбі 15:05-16:50 Iк.-169 Информатика ИМ 

МВ-12-1

Мухамедиева Л.С. 

ассистент

Сенбі 

(үсті)

17:00-18:45 Iк.-169
43 Дүйсенбі 10:55-12:40 Iк.-607 Информатика ИТЭА 

ЭЭ-12-3

Лихачев В.В. 

т.ғ.к., доцент

Сәрсенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-228
44 Дүйсенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-236 Информатика ИТЭА 

АиУ-12-2

Лихачев В.В. 

т.ғ.к., доцент

Сейсенбі 15:05-16:50 Iк.-200
45 Сейсенбі 

(асты)

9:00-10:55 Iк.-167 Информатика МВ-12-3 Лихачев В.В. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 9:00-10:55 Iк.-179
46 Жұма 14:05-14:55 Iк.-423 Информатика ИТЭА 

ТЭ-12-2

Лихачев В.В. 

т.ғ.к., доцент

Жұма 15:05-16:50 Iк.-423
47 Сенбі 10:55-12:40 Iк.-167 Информатика ИАС 

С-12-2

Лихачев В.В. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 13:10-14:55 Iк.-167
48 Сейсенбі 15:05-16:50 Iк.-417 Информатика ИЭ 

Э-12-2

Сулейменова Л.К. 

аға оқытушы

Бейсенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-229
49 Сәрсенбі 15:05-16:50 Iк.-229 Информатика ИЭ 

УиА12-2

Сулейменова Л.К. 

аға оқытушы

Бейсенбі 

(асты)

10:55-12:40 Гл.-401
50 Дүйсенбі 17:00-18:45 гл-200д Информатика ИТЭА 

ЭЭ-12-2

Жаркимбекова А.Т. 

аға оқытушы

Сәрсенбі 

(үсті)

17:00-18:45 гл-200б
51 Сейсенбі 17:00-18:45 Iк.-181 Информатика ТДИ 

ТТ-12-1

Жаркимбекова А.Т. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

10:55-12:40 Iк.-181
52 Сәрсенбі 

(асты)

17:00-18:45 Гл-200б Информатика ИТЭА 

ТЭ-12-1

Жаркимбекова А.Т. 

аға оқытушы

Бейсенбі 17:00-18:45 Iк.-181
53 Жұма 17:00-18:45 Iк.-181 Информатика ТДИ 

ОП-12-1

Жаркимбекова А.Т. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

10:55-12:40 Iк.-181
54 Сенбі 13:10-14:55 Iк.-181 Информатика ИАС 

АРХ-12-1

Жаркимбекова А.Т. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-181
55 Сейсенбі 

(асты)

17:00-18:45 гл-200а Информатика ИТЭА 

АиУ-12-1

Мажитова Д.С. 

аға оқытушы

Сенбі 15:05-16:50 Iк.-179
56 Сенбі 13:10-14:45 гл-200а Информатика ИКТС 

ПС-12-1

Мажитова Д.С. 

аға оқытушы

Сейсенбі 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-203
57 Бейсенбі 17:00-18:45 Iк.-203 Информатика ВТИ 

НВП-12-3

Мажитова Д.С. 

аға оқытушы

Жұма 

(үсті)

17:00-18:45 Iк.-171
58 Жұма 15:05-16:50 Iк.-203 Информатика ВТИ 

НВП-12-4

Мажитова Д.С. 

аға оқытушы

Жұма 

(асты)

17:00-18:45 Iк.-171
59 Жұма 17:00-18:45 Гл.-200д Информатика ВТИ 

ПО-12-3

Султанова Т.Н. 

аға оқытушы

Сенбі 

(үсті)

9:00-10:45 Iк.-167
60 Сенбі 10:55-12:40 Iк.-183 Информатика ГИ 

ГМ-12-2

Султанова Т.Н. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

9:00-10:45 Iк.-167
61 Сенбі 13:10-14:55 Iк.-183 Информатика ГИ 

ГПР-12-3

Султанова Т.Н. 

аға оқытушы

Сенбі 

(асты)

15:05-16:50 Iк.-167
62 Сенбі 

(үсті)

15:05-16:50 Iк.-167 Информатика ИКТС 

ПС-12-2

Султанова Т.Н. 

аға оқытушы

Сенбі 17:00-18:45 Iк.-167
63 Бейсенбі 17:00-18:45 Гл.-410 Информатика ИМ 

МАШ-12-1п

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(асты)

9:-00-10:45 Гл.-410
64 Дүйсенбі 9:00-10:45 Гл-410 Информатика ИМ 

СТ-12-1п

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(үсті)

9:00-10:45 Гл.-410
65 Сейсенбі 9:00-10:45 Гл.-410 Информатика ИКТС 

ИС-12-1п

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(үсті)

13:10-14:55 Гл.-410
66 Сенбі 10:55-12:40 Гл.-410 Информатика ИКТС 

ИС-12-2

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(асты)

13:10-14:55 Гл.-410
67 Жұма 17:00-18:45 1к.-175 Информатика ИКТС 

ВТ-12-2

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(үсті)

15:05-16:50 Гл-410
68 Сәрсенбі 9:00-10:55 Гл.-300 Информатика ИКТС 

СИБ-12-2

Кан О.А. 

т.ғ.к., доцент

Сенбі 

(асты)

15:05-16:50 Гл.-410
Без рубрики