2016 ж қыркүйек айындағы мерзімдік басылымдар


Высшее образование в России 2016 жыл № 6

Біліңм беруді заманауиландырудың тәжірибесі

Ғылыми- педагогикалық мамандарды дайындау, жоғарғы мектеп педагогикасы және инженерлік педагогика

Инженерлік- техникалық білім беру: аймақтар мүддесінде, мемлекет мүддесінде

Тірек техникалық ЖОО-ғы оқу- әдістемелік жұмыстың ерекшеліктері

Университеттің әлеуметтік- мәдени қызметі аймақтың даму жағдайында

Білім беруді ұлтаралықтандыру ЖОО қызметінің бір бағыты ретінде

ЖОО-ғы тәрбие жұмыстаын ұйымдастырудың құзіреттілік әдісі

Бизнес-инкубатор УГТУ-дың қызметі және ЖОО беделі

Техникалық ЖОО студенттерінің сөйлеу мәдениеті

Высшее образование сегодня 2016 жыл № 6

Білім беру ұйымдарының мониторингі: біз дұрыс жолды таңдадық па?

Білім алушы жастардың өмірлік перспективаларын қалыптастырудың теоретикалық- әдістемелік аспектілері- өмір сапасын қамтамасыз етудің факторы ретінде

Техникалық бағыттағы бакалаврларды дайындау үшін физика бойынша хабардарлық- бағытты курс жобалау

Чаадаев және чаадаевщина

Америкалық ғажайып: неге америкалық ғылым мен мәдениет әлемдегі ең үздік болып саналады?

Без рубрики