Сәулет-құрылыс факультетінің ғылымы

Сәулет-құрылыс институтының ғылыми қызметі кафедра бейімділігі, монографиялардың басылуы, патенттер мен куәліктерді әзірлеу және алу бағыттарына сәйкес жүргізіледі.

Сәулет-құрылыс институтының кафедраларының ғылыми бағыттары:

— «Қазақстан тарихы» (ҚТ) кафедрасы «Техникалық мамандықтарды Қазақстан тарихы пәнін оқыту» бағыты бойынша жұмыс атқарады;

— «Орыс және шетел тілдері» кафедрасы (ОжШТ) кафедрасы «Техникалық жоғары оқу орындарында орыс тіліне оқытудың инновациялық әдістері» бағыты бойынша;

— «Құрылыс материалдары және технология» (ҚМжТ) кафедрасы 3 бағыт бойынша жұмыс істейді — «Құрылыс материалдарын өндірістің жанама өнімдері негізінде алу», «Ағаш және металл құрылғыларына отқа төзімді материалдарын алу», «Гидромелоративті құрылысында түрлендірілген бетон технологиясы мен қасиеттері», «Құрылымды-тұрақсыз грунтта ғимараттар мен құрылғыларды жобалау»; «Территориясы салынып біткен жерлерде ғимараттар мен құрылғылардың беріктілігін арттыру», «Іргетастың салмақ қабілетін арттыру және грунт негіздерін жобалау үшін геотехникалық қабілетін кешенді зерттеу»;

— «Дизайн, сәулет және қолданбалы механика» (ДСжҚМ)  кафедрасы 8 бағыт бойынша жұмыс атқарады –«Қалалық мекенде түстерді қабылдау ерекшеліктері», «Қалалық мекендегі кіші сәулет формалары»,  «Тұрғын үй құрылысында оңтайлы шешімдер», «Қазақстан архитектурасы ескерткіштеріндегі эпиграфикалық декор», «Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері», «Конструкция элементтерін есептеудегі ықтималдық әдістері», «Қондырғының бір шамалы дірілқорғағыш жүйесін есептеу және жобалау», «Динамика және беріктік есептерін шешудің сандық әдісі».

ҒЗЖ және СҒЗЖ басылымының нәтижелері

2014-2015 оқу жылына 4 монография бар, журналдарда 33 мақала шығарылды, студенттердің, магистранттардың және факультеттің ПОҚ конференцияларға ТМД сондай-ақ алыстағы шет елдерде қатысты – 38 конференцияда 91 баяндама. ҚМжТ, ДСжҚМ кафедраларының ПОҚ және қызметкерлерімен ғылыми лауазымдар, атақтар алынды, ғылым академиясына тағайындалып марапатталды. Өнертапқыш шығармашылығы: ҚМжТ кафедрасында интеллектуальды меншікке 2 куәлік бар. ҒЗЖ және СҒЗЖ орындау бойынша байқауларға қатысу, көрмелерде, олимпиадаларда, сондай-ақ факультеттің халықаралық шығармашылығы (келісімшарт, байланыс) факультеттің барлық кафедраларында жүзеге асырылады.

2015-2016 оқу жылына 2 монография бар, журналдарда 46 мақала шығарылды, студенттердің, магистранттардың және факультеттің ПОҚ конференцияларға ТМД сондай-ақ алыстағы шет елдерде қатысты – 29 конференцияда 83 баяндама. ҚМжТ, ОжШТ кафедраларының ПОҚ және қызметкерлерімен ғылыми лауазымдар, атақтар алынды, ғылым академиясына тағайындалып марапатталды. Өнертапқыш шығармашылығы: ҚМжТ кафедрасында интеллектуальды меншікке — 3,  ҚТ — 4, ОжШТ — 1 куәлік бар. ҒЗЖ және СҒЗЖ орындау бойынша байқауларға қатысу, көрмелерде, олимпиадаларда, сондай-ақ факультеттің халықаралық шығармашылығы (келісімшарт, байланыс) факультеттің барлық кафедраларында жүзеге асырылады. Өнертапқыш шығармашылығы: ҚМБТ кафедрасында интеллектуальды меншікке 2 куәлік бар. ҒЗЖ және СҒЗЖ орындау бойынша байқауларға қатысу, көрмелерде, олимпиадаларда, сондай-ақ факультеттің халықаралық шығармашылығы (келісімшарт, байланыс) факультеттің барлық кафедраларында жүзеге асырылады.

 

Без рубрики