ҒЫЛЫМ

Документтер:

1. Орындалған ғылыми жұмыстар

1.1 Тақырыптың атауы  Жаңа түрiндегi университеттiң механизм  дәйектемесiнің қалыптасуы

Орындаудың негізі – ғылыми қызметтің жоспары НИЛ_22 (жоғарғы мектептің мәселесі )

Ғылыми жетекші — Даненова Г.Т., Коккоз М.М.

Негізгі нәтижелер:

Техникалық жасалудың қазiргi әлемдiк даму үрдiсiнде жаңа оқиғалары анықталған және дайындықтың инновациялық бiлiм беретiн жүйесiн қалыптасудың механизмі дәлелденген және ғылыми — инженерлiк кадрларды қайта даярланды.

Зерттеуші техникалық университеттің  концептуалды, құрылымдық  және технологиялық үлгiлері  өңделінді.

Оқу процесiне нәтижелерiн енгiзу: желілік магистерлiк бағдарламасын әзiрлеу

«Информатика – қосымша құзыр» Еуропа-Ресей-Орталық  Азия ERAMIS) IT-мамаңдығына арналмаған бакалавр үшін.

15 студент программалық кешендердi әзiрлеуде  тартылды.

осы тақырып бойынша  11 дипломдық жоба — мультимедиа оқулықтарының әзiрлеуi, магистерлiк диссертациясының орындауы — «оқу орынның ақпараттық моделдiң әзiрлеуi» (магистрант ВТМ-10-1 Терешин Н.А.).

4 мақала және  8 дайындалған.

1. 2. Тақырыптың атауы – Үрдістер мен күрделі жүйелердің математикалық  модельдеуі.

Орындаудың негізі – ғылыми қызметтің жоспары НИЛ_22

Ғылыми жетекші — Климов Ю.И., Мутовина Н.В.

Негізгі нәтижелер:

Виртуалды пiшiндеудiң  инженерлiк талдау объекттердің  жобалауының әдiстемесі өңделді.

Оқу процесiне нәтижелерiн енгiзу:

«Күрделі жүйелерді модельдеу» пәнінен курстық жобалардың орындалуы, осы тақырып бойынша 6 дипломдық жобаның орындалуы, магистрлік диссертацияның орындалуы – «Байланыс кернеулерінің үш өлшемдi объектiлерi жобаласын зерттеу» (магистрант ВТМ-10-1 Махляйд А.А.).

Студенттердің тартылуы:  дипломдық жобаны орындауда – 6 студент және 3 магистрант.

1 мақала және  8 баяндама дайындалды.

1. 3. Тақырыптың атауы – Манипулятор және механизмнің  кинематиялық және динамикалық талдауы.

Орындаудың негізі – ғылыми қызметтің жоспары НИЛ_22

Ғылыми жетекші Эттель В.А., Лимарева И.Г.

Негізгі нәтижелер:

Виртуальді пішіндеу және инженерлік анализ комплексті технологияларының негізінде есептердің шешімдері қарастырылды, ADAMS және ANSYS жаңа заманды пакеттерінің көмегімен есептеу әдістері ұсынылды.

Нәтижелерді оқу процесіне енгізу:

«Компьютерлі графика» пәнінен курстық жобалар орындау,  осы тақырып бойынша дипломдық жобаларды орындау.

Қатыстқан студенттер: дипломдық жобаны орындап жатқан – 7 студент 5  баяндама дайындалды.

 

2. НИР қаржыландыру конкурстарына қатысу

ҚР ғылыми зерттеулерінің гранттық қаржыландыру конкурсына қатысу (30.05.2012).

Тақырып –Кеңістік механизмдердің кешендерінің автоматтандырлған, динамикалық және тұрақты анализдерін өңдеу әдісі.

Ғылыми жетекші – доцент, т.ғ.к. Эттель В.А.

3. Қазақстан ұйымдарымен келісілген бірлесе қызмет атқару бойынша ғылыми жұмыстардың қорытындысы

АЖЖ кафедрасы Корпоративті Университет өнеркәсіптерімен бірлесе қызмет атқарады: Пархоменко атындығы зауыт және Плюс-Микро <epam> ЖШС.

АЖЖ кафедрасының меңгерушісі Коккоз М.М. бастамасымен кафедрада «Ақпараттық жүйелер – epam» оқу лабораториясы құрылды. Қазіргі уақытта АЖЖ кафедрасында аға оқытушы  Афанасьев А.И. Плюс-Микро <epam> ЖШС мамандарының қатысуымен біліктілікті жоғарылату курстарын жүргізуде.  Қазіргі уақытта АЖЖ кафедрасының студенттері мен магистранттары Плюс-Микро <epam> ЖШС лабораториялық базасында арнайы дайындықтардан өтуде.

АЖЖ кафедрасы меңгерушісі Коккоз М. М. басқармасымен «GoldenBrain» ЖШ кәсіпорын президенті Тыщенко Н.А.-мен құны 1 000 000 теңге болатын «Кәсіпорынға арналған бағдарламалық қамтамасыздандыруды жобалау» тақырыбындағы НИР орындауға байланысты  келісімге қол қойылды.

4. Халықаралық қызметтестік келісімдері бойынша ғылыми жұмыстар қорытындысы

Еуропамен қызметтік достастық.

«Темпус» (ҚР білім және ғылым министрлігі, Білім жөніндегі дыбыстық-көру құрылғылары және мәдениет атқарушы агенттігі, , ҚР Еуропалық комиссия үкіметі)

АТ мамандығынанан басқа «Информатика» мамандығы бойынша бакалаврларға арналған жұмыстық бағдарлама өңделді, «Информатика» магистратурасына байланысты силлабустар мен жұмыс материалдарын орнатуға арналған  Moodle платформасы өңделді. Ғылыми жетекші. – доцент, т.ғ.к. Коккоз М.М., Даненова Г.Т.

5. Студенттермен және магистранттармен ғылыми жұмыс

Үйірмелік жұмыстар аумағында 82 студент пен 5 магистрант іске кірістірілген, 33 курстық жұмыс және 18 дипломдық жоба орындалды. ВТМ -10-1 магистранттары Терешин Н.А., Романов С.В., Токарев А.С. және 43 студент конференцияларға қатысты.

«Процестерді математикалық модельдеу және күрделі жүйелер» үйірмелік жұмысы аумағында жылуөткізгіштік есептерінің сызықты, тұрақты емес шешімдері қарастырылды,  НДС көпірлік крандар есебі шешілді, НДС тау жыныстары массиві зерттелді. (Жетекші: Даненова Г.Т.)

«Манипуляторлар мен механизмдердің кинематикалық және динамикалық анализі» үйірмелік жұмысы шеңберінде механикалық машина және заманауи  ADAMS, ANSYS пакеттерінің көмегімен тапсырмаларды орындау қарастырылды, механизмдердің планетарлы байланыс кернеулері зерттелді. (Жетекші: Терлецкая А.М.)

«Автоматтандырылған оқыту бағдарламалық кешендерін әзірлеу» үйірмелік жұмысы шеңберінде пәнді тереңінен оқыту жүргізіледі, «Мәліметтер базасы», «Жүйелер мен кешендерді модельдеу», «Геометрикалық модельдеу», «Машина бөліктері» пәндері бойынша ЭОС құрылды. (Жетекші: Коккоз М.М.)

«Ақпарат жүйелерінің қауіпсіздік сенімділігі» үйірмелік жұмысы шеңберінде пәнді тереңінен оқыту жүргізіледі, сенімділікті анықтаудың қолданыстағы тәсілдері зерттеледі, сенімділікті анықтаудың актуальді бағыттары айтылады. (Жетекші: Мутовина Н.В., Краснова Н.Н.)

«Компьютерлік графика және геометриялық модельдеу» үйірмелік жұмысы шеңберінде пәнді тереңінен оқыту жүргізіледі, Компас 3D v9 жүйесі зерттеледі, әр түрлi тәсiлдермен бөлшектердiң үш өлшемдi үлгiлерiн өндiру және жұмыс сызбаларының құрылысы жасалады. (Жетекші: Лимарева И.Г.)

«Экспертті және интеллектуалды жүйелер» үйірмелік жұмысы шеңберінде жасанды интеллектті дамыту үрдістері қаралады, әр түрлі пәндік облыстардың экспертті жүйелеріне арналған білім базасы құрылады. (Жетекші: Терлецкая А.М.)

 

Без рубрики