Oқу процесі

«Кәсіптік білім беру және педагогика» кафедрасының йелігінде 17 оқу аудиториясы, соның ішінде курстық және дипломдық жобалармен, лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған 1 компьютерлік класы, интерактивті тақта және LCD, DVD мультимедиялық проекторлармен жабдықталған 5 аудиториясы бар. Компьютерлік кластың негізінде біршама пәндер бойынша сабақтар өткізіліп тұрады, сонымен қатар ғылыми-ізденушілік жұмыстар жүргізіледі
2011-2016 жылы алынған жабдықтар – дербес компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер.
Кафедраның техникалық жабдықталуы жоғары білікті мамандарды дайындаудың мақсаты мен міндеті талаптарына сай келеді. әдістемелік және дипломдық жобалау кабинеттері бар.
Студенттерге кеңес беру профессорлық-оқытушылар құрамымен келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: студент-дипломниктарға кеңес беру, СОӨЖ, курстық жұмыстар бойынша кеңес беру. Барлық кеңес беру жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.
Студенттер психолого-педагогикалық, педагогикалық және диплом алды практикаларды Қарағанды қ. лицейлері мен колледждарында өтеді. Жұмыс берушілерден сұрақ алу үшін студенттермен сауалнама әзірленді, ол техникалық және еңбекпен қамтамасыз ету мамандарын кәсіби даярлау деңгейіне қойылатын талаптарды анықтауға мүмкіндік береді.
Кафедраның оқытушылары студенттермен бірге ғылыми жұмыс жүргізеді. КО  кафедрасында кәсіби педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» (жетекші – п.ғ.к. Готтинг В.В.) үйірмесі жұмыс жасауда, нәтижесі ретінде студенттік жұмыстардың келесі конкурстарға катысулары болып табылады.
Экономикалық, техникалық және әлеуметті-гуманитарлы ғылымдар бойынша үздік студенттік жұмысына республикалық конкурсқа қатысқандар.

 

Кафедра студенттерінің академиялық мобильділігі

ОӘ Әбаспадан шығару жоспары (План выпуска УМЛ на 2018 уч.год)

Ақыл қенес беру графигі (О проведении консультаций по дисциплинамВОУД)

ЭОБ жоспары (ПЛАН ЭУИ на 2017-2018 уг год)

ОӘК жоспары (План УМС на 2017-2018 уч год)

База материалдық

Академиялық календарь

Дипломдық жүмыстардың тақырыптары және қорғау графигі

Студенттердің аралық аттестациясын өткізу кестесі

Емтихан кестесі  (Расписание экзаменов)

РУП ПО

Магистратураның тәжірибесі туралы ереже (Положение о практике по магистратуре)

Бакалавриатта тәжірибе ұйымдастыру туралы ереже ( Положение об организации практик по бакалавриату)

Магистрлік деңгейдегі кәсіптік оқыту

Кешенді емтихландар бағдарламасы

Внесение изменений в Распределение молодых специалистов

Правила направления на рабрту

 

Без рубрики