Oқу процесі

«Кәсіби білім беру жене педагогика» кафедрасы

 


ЖОО арасындағы ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасы

Кәсіптік білім және педагогика кафедрасының 2018-2019 оқу жылына арналған күндізгі оқу бөлімі студенттеріне арналған дипломдық жұмыстардың тақырыптар тізімі

Оқу- әдістемелік әдебиеттерді шығаруды жоспарлау (План выпуска УМЛ каф ПОиП на 2019 год )

База материалдық

Жұмыс берушілер

Магистрлік деңгейдегі кәсіптік оқыту

Кешенді емтихландар бағдарламасы

Жұмыс тәртібі

Түлектерді бөлуге өзгерістер енгізу

Студенттердің тәжірибе базасы

Магистратура

2018-2022 жж. Білім беру бағдарламаларын дамыту жоспары

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу жоспары  БӘД 2018-2022 жж

2015-2018 жж.Білім беру бағдарламаларын дамыту жоспары

«Кәсіптік білім беру және педагогика» кафедрасында 17 оқу аудиториясы, соның ішінде лабораториялық жұмыстарды, курстық және дипломдық жобаларды орындауға арналған заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған 1 компьютерлік сынып, интерактивті тақта және LCD, DVD мультимедиялық проекторлармен жабдықталған 5 аудитория бар. Компьютерлік сыныптың  негізінде пәндер бойынша сабақтар өткізіліп тұрады, сонымен қатар ғылыми-ізденушілік жұмыстар жүргізіледі
2011-2018 жылы – дербес компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер сатып алынды.
Кафедраның техникалық жабдықталуы жоғары білікті мамандарды дайындаудың мақсаты мен міндеттерінің талаптарына сай келеді. Әдістемелік және дипломдық жобалау кабинеттері бар.
Студенттерге кеңес беру профессорлық-оқытушылар құрамымен келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: студент-дипломниктерге  кеңес беру, СОӨЖ, курстық жұмыстар бойынша кеңес беру. Барлық кеңес беру жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.
Студенттер психолого-педагогикалық, педагогикалық және диплом алды практикаларды Қарағанды қ. лицейлері мен технологиялық  және политехникалық  колледждарында өтеді. Жұмыс берушілерден сұрақ алу үшін студенттермен сауалнама әзірленді, ол техникалық және еңбекпен қамтамасыз ету мамандарын кәсіби даярлау деңгейіне қойылатын талаптарды анықтауға мүмкіндік береді.
Кафедраның оқытушылары студенттермен бірге ғылыми жұмыс жүргізеді. КО  кафедрасында кәсіби педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» (жетекші – п.ғ.к. Готтинг В.В.) үйірмесі жұмыс жасауда, нәтижесі ретінде студенттік жұмыстардың келесі конкурстарға катысулары болып табылады.

Жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік –гуманитарлық ғылымдар бойынша үздік студенттік жұмысына Республикалық сайысы. 5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандығының  3 және 4 курс студенттері 23.01.2019 -17.03.2019 аралығында келесі траекториялар бойынша педагогикалық тәжірибеден өтеді: Шаруашылық субьектілер экономикасы, Машина жасау өнідірісі, Автокөлік құралдарын жөндеу және қолдану, Байланыс және телекоммуникация, Ақпараттық технологиялар, Құрылыс.Тәжірибе  базалары болып Қарағанды қаласының кәсіптік лицейлері мен колледждері:КЛ № 1, КЛ № 2, КЛ № 15, КЛ № 26, Қарағанды политехникалық колледжі, ҚарМТУ технологиялық колледжі, Қарағанды коммерциялық колледжі, Қарағанды банк колледжі, сонымен қатар  № 101 орта мектеп. 2018 жылы мемлекеттік білім беру гранты,ауыл квотасы, коммерциялық негізде оқыған  51 студент «Кәсіптік оқыту» және «Алғашқы әскери дайындық»  мамандықтарының түлектері  біздің университетті аяқтағаны жөнінде диплом алды.

 

Без рубрики