Oқу процесі

Oқу процесі
«Кәсіптік оқыту » кафедрасының йелігінде 17 оқу аудиториясы, соның ішінде курстық және дипломдық жобалармен, лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған 1 компьютерлік класы, интерактивті тақта және LCD, DVD мультимедиялық проекторлармен жабдықталған 5 аудиториясы бар. Компьютерлік кластың негізінде біршама пәндер бойынша сабақтар өткізіліп тұрады, сонымен қатар ғылыми-ізденушілік жұмыстар жүргізіледі
2011-2016 жылы алынған жабдықтар – дербес компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер.
Кафедраның техникалық жабдықталуы жоғары білікті мамандарды дайындаудың мақсаты мен міндеті талаптарына сай келеді. әдістемелік және дипломдық жобалау кабинеттері бар.
Студенттер арасында аралық бақылау семестр бойына екі рет өткізіледі: оқу сестрінің жетінші және он төртінші апталарында. 2016-2017 оқу жылының күзгі семестрінің бірінші аттестаттау кезеңі 1.09.2016 ж. бастап 19.10.2016 ж., ал екінші аттестаттау кезеңі 20.10.2016 ж. бастап 07.12.2016 ж. аралығында өткізіледі. Осы оқу жылының көктемгі семестрінің бірінші аттестаттау кезеңі 23.01.2017 ж. бастап 10.03.2017 ж., ал екінші аттестаттау кезеңі 12.03.2017 ж. бастап 28.04.2017 ж. аралығында өткізіледі. Деректер базасына бағаларды енгізу аттестаттау аяқталған соң 3 күннен кейін оқытушылармен жүзеге асырылады.
Студенттерге кеңес беру профессорлық-оқытушылар құрамымен келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: студент-дипломниктарға кеңес беру, СОӨЖ, курстық жұмыстар бойынша кеңес беру. Барлық кеңес беру жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.
Студенттер психолого-педагогикалық, педагогикалық және диплом алды практикаларды Қарағанды қ. лицейлері мен колледждарында өтеді. Жұмыс берушілерден сұрақ алу үшін студенттермен сауалнама әзірленді, ол техникалық және еңбекпен қамтамасыз ету мамандарын кәсіби даярлау деңгейіне қойылатын талаптарды анықтауға мүмкіндік береді.
Кафедраның оқытушылары студенттермен бірге ғылыми жұмыс жүргізеді. КО  кафедрасында кәсіби педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» (жетекші – п.ғ.к. Готтинг В.В.) үйірмесі жұмыс жасауда, нәтижесі ретінде студенттік жұмыстардың келесі конкурстарға катысулары болып табылады.
Экономикалық, техникалық және әлеуметті-гуманитарлы ғылымдар бойынша үздік студенттік жұмысына республикалық конкурсқа қатысқандар.

ОӘӘбаспадан шығару жоспары (План выпуска УМЛ)

ОӘК жоспары (План УМС)

ЭОБ жоспары (План ЭУИ)

Оқу жоспары

ОП ОӘК тізімі

База материалдық

Ақыл кеңес беру графигі

СОӨЖ откізу графигі

Академиялық календарь

Дипломдық жүмыстардың тақырыптары және қорғау графигі

Студенттердің аралық аттестациясын өткізу кестесі

Етимхандар кестесі

Мемлекеттік емтиханды тапсыру кестесі (График сдачи гос.экзаменов)

Мемлекеттік емтихан бағдарламасы (Программа госэкзамена 2015 г

Без рубрики