Oқу процесі

КАФЕДРАДА  ЖАҢАЛЫҚТАР

06.04.2017 ж. № 45-ші гимназия оқытушылары И.А. Есаулова және Р.И. Иманбаевамен «Кәсіптік оқыту» каферасы базысында  ҚР орта мектептерінде білім беру мазмұнының жаңартылғаны туралы» тақырыбына коучинг өткізілі.

Коучинг өткізілу уақытында, кафедра оқытушылары ұсынылған материлдарға қызығушылық пен белсенділік танытты. Талқылауға белсенділік танытып, топтық жұмыстарға қатысты. Жағартылған оқу бағдарламасының мазмұндық айырмашылығы туралы талқылады, соның ішінде:

— пән мазмұнын жобалаудағы спиральдық принципі;

— пәндік операциялардың ең маңызды түрлерін классификациялауға және танымдық заңдылықтарға негізделген, Блум таксоманиясы бойынша оқыту мақсаттарының иерархиясым;

— бір білім беру ішінде сияқты, пәндер арасында «өтпелі тақырыптардың» болуымен;

— оқу процесін ұйымдастыруда ұзақмерзімді, ортамерзімді және қысқа мерзімді жоспарлард қолданумен;

— оқытудың тәрбиелік потениалын жоғарылату, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін қалыптастыру;

— білім беру деңгейлері бойынша педагогикалық мақсаттылық және курсты толықтай оқыту барысында, пәнаралық байланыстардан нені максималды назарға алуымыз қажеттігін;

— уақыттың сұранысымен ұсынылған тақырыптар және бөлім мазмұнының сәйкестігі, әлеуметтік дағдыларын қалыптастыруға деген екпін.

Толығырақ, оқытудағы жүйелік-қызметтік тәсілге (оқушының танымдық процечке блсенді қосылуын) тоқталдық.

Топтық жұмыс барысында, өзіміздің дидактикалық әдісімізді оқытудыі жеті модуліне қойып салыстырдық, талдау жасап, келесідей қорытындыға келдік: кафедраның ПОҚ-ы, жүйелік-қызметтік тәсілге сәйкес келетін барлық жеті модульді өзінің практикасында қолданады.

Сонымен қатар, (И.А. Есаулова и Р.И. Иманбаева) коучингінде: жоғарғы және орта мектептердегі оқытудың ортақ және айырмашылық әдістерін табуға талдау жасауға ұсыныс білдірілді. Оқытушылар топтасып, қызығушылықпен және белсенді жұмыс жасап, сапалы талдау жасады.

Рефлексия барысында, барлығы дерлік аталмыш қарым-қатынастың пайдалылығын және «Диалогтық оқыту» тақырыбына арнал,ан коучингье бас қосу тілектерін білдірӨткізілген коучинг өз мақсатына жетті.

Біз № 45 гтмназия оқытушылары Есаулова И.А. және Иманбаеваға Р.И. алғысымызды білдіреміз және келешекте тығыз ынтымақтасып жұмыс жасауға үміттенеміз.

 

 

«Кәсіптік оқыту » кафедрасының йелігінде 17 оқу аудиториясы, соның ішінде курстық және дипломдық жобалармен, лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған заманауи компьютерлік техникамен жабдықталған 1 компьютерлік класы, интерактивті тақта және LCD, DVD мультимедиялық проекторлармен жабдықталған 5 аудиториясы бар. Компьютерлік кластың негізінде біршама пәндер бойынша сабақтар өткізіліп тұрады, сонымен қатар ғылыми-ізденушілік жұмыстар жүргізіледі
2011-2016 жылы алынған жабдықтар – дербес компьютерлер, ноутбуктар, принтерлер.
Кафедраның техникалық жабдықталуы жоғары білікті мамандарды дайындаудың мақсаты мен міндеті талаптарына сай келеді. әдістемелік және дипломдық жобалау кабинеттері бар.
Студенттер арасында аралық бақылау семестр бойына екі рет өткізіледі: оқу сестрінің жетінші және он төртінші апталарында. 2016-2017 оқу жылының күзгі семестрінің бірінші аттестаттау кезеңі 1.09.2016 ж. бастап 19.10.2016 ж., ал екінші аттестаттау кезеңі 20.10.2016 ж. бастап 07.12.2016 ж. аралығында өткізіледі. Осы оқу жылының көктемгі семестрінің бірінші аттестаттау кезеңі 23.01.2017 ж. бастап 10.03.2017 ж., ал екінші аттестаттау кезеңі 12.03.2017 ж. бастап 28.04.2017 ж. аралығында өткізіледі. Деректер базасына бағаларды енгізу аттестаттау аяқталған соң 3 күннен кейін оқытушылармен жүзеге асырылады.
Студенттерге кеңес беру профессорлық-оқытушылар құрамымен келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: студент-дипломниктарға кеңес беру, СОӨЖ, курстық жұмыстар бойынша кеңес беру. Барлық кеңес беру жұмыстары бекітілген кестеге сәйкес жүргізіледі.
Студенттер психолого-педагогикалық, педагогикалық және диплом алды практикаларды Қарағанды қ. лицейлері мен колледждарында өтеді. Жұмыс берушілерден сұрақ алу үшін студенттермен сауалнама әзірленді, ол техникалық және еңбекпен қамтамасыз ету мамандарын кәсіби даярлау деңгейіне қойылатын талаптарды анықтауға мүмкіндік береді.
Кафедраның оқытушылары студенттермен бірге ғылыми жұмыс жүргізеді. КО  кафедрасында кәсіби педагогика бойынша «Педагог-зерттеуші» (жетекші – п.ғ.к. Готтинг В.В.) үйірмесі жұмыс жасауда, нәтижесі ретінде студенттік жұмыстардың келесі конкурстарға катысулары болып табылады.
Экономикалық, техникалық және әлеуметті-гуманитарлы ғылымдар бойынша үздік студенттік жұмысына республикалық конкурсқа қатысқандар.

ОӘ  Әбаспадан шығару жоспары (План выпуска УМЛ)

ОӘК жоспары (План УМС)

ЭОБ жоспары (План ЭУИ)

Оқу жоспары

ОП ОӘК тізімі

База материалдық

Ақыл кеңес беру графигі

СОӨЖ откізу графигі

Академиялық календарь

Дипломдық жүмыстардың тақырыптары және қорғау графигі

Студенттердің аралық аттестациясын өткізу кестесі

Етимхандар кестесі

Мемлекеттік емтиханды тапсыру кестесі (График сдачи гос.экзаменов)

Мемлекеттік емтихан бағдарламасы (Программа госэкзамена 2015 г

Без рубрики