Оқу процесі

«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасы


Кафедрада студенттерді оқытуды жетілдіру мақсатында барлық мамандықтар мен оқу түрлері бойынша оқытушыларға арналаған әдістемелік кешендер дайындалып бекітілген.

Оқу процессіне заманауи инновациялық түрлерді енгізу мақсатында оқытушылар дәрістік, практикалық, зертханалық сабақтарды өткізу кезінде  оқу материалдарын экранда көрсету үшін мультимедиялық таспапроекторларын пайдаланады.
Оқу процессін өткізу үшін кафедрада: 2-дәрістік аудитория, 2- компьютерлік класстар бар және солардың базасында сабақтар өткізіледі.
Кафедра бакалаврлар дайындаудағы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз етілген. Оқу процессі магниттік тасымалдауыштардағы әдебиеттермен толықтай қамтылған.

«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының оқу процесі 

Құжаттары:

2018-2019 оқу жылына арналған академиялық күнтізбе

2018-2019 оқу жылында 5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша бакалавр түлегінің үлгісі

 ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 2018-2019 оқу жылына арналған 5В090400 «Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету» мамандығы бойынша бакалавриат, 2015 жылғы қабылдау

 ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 2018-2019 оқу жылына арналған 5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша бакалавриат, 2018 жылғы қабылдау 

 ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 2018-2019 оқу жылына арналған 5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша бакалавриат, 2015 жылғы қабылдау  
5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған элективті пәндер тізімі 
2018-2019 оқу жылында «Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының СОӨЖ жұмысын өткізу кестесі 

2018-2019 оқу жылына арналған «Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының оқу-әдістемелік Кеңесінің жұмыс жоспары 

2018-2023жж. арналған «Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының стратегиялық даму жоспары 
Кафедраның 2018-2019 оқу жылына жұмыс жоспары 

2018-2019 оқу жылында оқу процесін ұйымдастыру, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі 

Без рубрики