Оқу процесі

Кафедрада студенттерді оқытуды жетілдіру мақсатында барлық мамандықтар мен оқу түрлері бойынша оқытушыларға арналаған әдістемелік кешендер дайындалып бекітілген.

Оқу процессіне заманауи инновациялық түрлерді енгізу мақсатында оқытушылар дәрістік, практикалық, зертханалық сабақтарды өткізу кезінде  оқу материалдарын экранда көрсету үшін мультимедиялық таспапроекторларын пайдаланады.
Оқу процессін өткізу үшін кафедрада: 2-дәрістік аудитория, 2- компьютерлік класстар бар және солардың базасында сабақтар өткізіледі.
Кафедра бакалаврлар дайындаудағы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі оқу-әдістемелік нұсқаулықтармен қамтамасыз етілген. Оқу процессі магниттік тасымалдауыштардағы әдебиеттермен толықтай қамтылған.

2016-17 оқу жылының академиялық күнтізбесі 

5В051100 «Маркетинг» мамандығы бойынша бакалавр түлегінің үлгісі

5B090400 «Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету» мамандығы «Әлеуметтік салада және ТКШ-да сервисті басқару» білім беру бағдарламасы

 5B090400 «Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету» мамандығы  «Консалтингтік қызметтер» білім беру бағдарламасы

5B051100 – «Маркетинг» мамандығының элективті пәндер каталогы 2016-2017 оқу жылына «Қызмет көрсету саласындағы» 2 траекториясы 

5B051100 – «Маркетинг» мамандығының элективті пәндер каталогы 2016-2017 оқу жылына «Қызмет көрсету саласындағы» 1 траекториясы 

«Инженерлік кәсіпкерлік және маркетинг» кафедрасының 2016-2017 оқу жылының көктемгі семестрінде  оқытушының сабақ кестесі

Мамандықтар бойынша пәнінің атауларынан тұратын ОП ОЭК тізімі

Дипломдық жобаның экономикалық бөлігіне  техникалық мамандықтың студенттеріне «Өндірістің ұйымының» кафедрасы оқытушыларның кеңестерінің кестесі

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА КАФЕДРАНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖОСПАРЫ

ЖОО (ЖОО аталымы) БСҚА сыртқы сарапшыларының мамандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу бойынша ұсынымдарын жүзеге асыру мен ескертулерін жою жөніндегі жоспары 5В090400-«Әлеуметтік-мәдени қызмет

Кафедраның  2016-2017 оқу жылының жоспары

ӘМҚҚ мамандығы туралы

 Маркетинг мамандығы туралы

Без рубрики