Мамандықтар

5B070400 ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

5B070400 мамандығын бітірушу бакалавр түлегіне  Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету   академиялық бакалавры дәрежесі  беріледі.

5B070400 мамандығын бітірушу  − Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету келесі  қызметтерде жұмыс істей алады:

-мемлекеттік мекемелер (салық инспекциясы; қаржы полициясы);

-банк саласында;

-жасырын ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ететін мемлекеттік органдарда қауіпсіздік қызметінің маманы;

-IT-компанияларда бағдарламалаушы.

Қабылдау шарттары

Талапкердің алдыңғы білім деңгейі  — жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта.

Талапкер аттестат немесе диплом, білім тиісті деңгейін стандартты формасы болу керек. Қабылдау Қазақстанның жоғары оқу орындарына қабылдау үлгі ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Оқыту деңгейлері: Бакалавриат, магистратура

Кәсіби қызмет саласы 

Түлектердің кәсіби қызметінің саласы түрлі салалардағы компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, іске асыру және пайдалану үшін мемлекеттік және жеке компаниялар мен ұйымдар болып табылады, атап айтқанда: машина жасау, металлургия, көлік, телекоммуникация, ғылым мен білім беру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету саласы, әкімшілік басқару, экономика, бизнес, түрлі технологияларды басқару, бұл адам қызметінің барлық дерлік салаларында болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері 

050704 бакалавр — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

— дизайн және инженерлік;

— өндірістік-технологиялық;

— эксперименттік зерттеу;

— ұйымдастыру және басқару;

— эксплуатационды.

Оқыту траекториясы

Жоғары курста  оқу келесі траекториялар ұсынылады:

— автоматтандырылған жобалау жүйелері;

— ұйымдастыру және ақпараттық қауіпсіздік технологиясы.

Оқы мерзімі:

  1. күндізгі (толық) – 4 жыл
  2. күндізгі (жеделдетілген) – 2,5 жыл
  3. сырттай (жеделдетілген) – 3,5 жыл
  4. сырттай жоғары оқу негізінде  – 2,5 жыл

Оқыту тілі: орыс, қазақша.

Магистратура

«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік кафедрасы» (АТҚ)  6N0704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қаматамасыз ету»  мамандығы бойынша магистрлерді дайындайды. Магистр түлегі компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу мерзімі:

Бағыты мен алдыңғы оқыту мерзімі бойынша магистратураның білім беру бағдарламасын әзірлеу стандартты ұзақтығы:

-Профильді магистратура — 1,5 жыл:

-Ғылыми педагогикалық  магистратура — 2 жыл

Магистрлік бағдарламаны табысты игерген түлектер докторантура үшін дайындалған.

6N0704 мамандығының шебері — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету ретінде жұмыс істей алады:

Профильдік дайындық бойынша:

— инженер;

— бағдарламалық қамтамасыз ету инженері;

— инженер-электрик;

— автоматтандырылған басқару жүйелерін және олардың біліктілігі сәйкес келетін өзге лауазымдарда инженері;

Ғылыми және педагогикалық даярлау бойынша:

— инженер:

— бағдарламалық қаматамасыз ету инжері;

— инженер-электрик;

— автоматтандырылған басқару жүйелерін және олардың біліктілігі сәйкес келетін өзге лауазымдардың инженері;

— оқытушы;

— ғылыми қызметкер;

— жоғары санатты және басқа да жоғары білікті мамандар

Кәсіби қызметтің түрлері

Магистратураның түлектері 6N0704 Есептеу техникасы және баағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша келесі кәсіптік қызметтерді орындай алады:

Кәсіптік дайындық бойынша:

— жобалық:

— өндірістік технологиялық;

— ұйымдастырушылық және басқарушылық;

Ғылыми-педагогикалық дайындық бойынша:

— ғылыми-зерттеулік;

— педагогикалық;

— жобалық;

— өндірістік технологиялық;

— ұйымдастырушылық және басқарушылық.

Мамандықтар бойынша кредиттер саны:

 

Біліктілік Оқыту нысаны Кредиттер саны
Бакалавр күндізгі (толық) 164
күндізгі (жеделдетілген) 156
сырттай (жеделдетілген) 162
жоғары негіздегі сырттай 108
Магистр күндізгі (толық)

2017/2018 оқу жылының төлем-ақысы:

Біліктілік Оқыту нысаны Оқу ақысы (2017-2018 г)
Бакалавр күндізгі (толық) 346 600 теңге
күндізгі (жеделдетілген) 346 600 теңге
сырттай (жеделдетілген) 169 600 теңге
жоғары негіздегі сырттай 169 600 теңге
Магистр күндізгі (толық) 421 000 теңге


5B100200 АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕЛЕРІ 

5B100200 СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі 5B100200- мамандығының түлегіне ақпараттық қауіпсіздік жүйесі  мамандығының академиялық бакалавр дәрежесі беріледі.Біліктіктер мен лауазымдар  ҚР Еңбек және халықты қорғау 22.11.2002ж № 273-П  бұйрығымен туған сарапшылар мен мамандардың және басқа да қызметкерлердің басшыларының біліктілігіне сәйкес анықталады.

5B100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығының түлектері келесі лауазымдар бойынша жұмыс алады:

-Санаты жоқ біліктілігі  жоғары деңгейлі маман;

-Бірінші санатты біліктілігі жоғары деңгейлі маман;

-Екінші санатты біліктілігі жоғары деңгейлі маман.

Қабылдау шарттары

Түсуші білімінің алдынғы деңгейі-жалпы орта,бастапқы кәсіптік,орташа кәсіптік.Түсуші білімінің тиісті деңгейін үлгідегі аттестат немесе диплом болуы тиіс.Қабылдау ҚР-ның ЖОО қабылдаудың үлгі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Білім беру деңгейлері: бакалавр.

Кәсіби қызмет орталары

Түлектердің кәсіби қызметінің бағыттары түрлі салалардағы атап айтқанда бағдарламалық қамтамасыз ету, бизнес, экономиканы басқару және түрлі басқару қызметінде, ауыл шаруашылығында, металлургия, телекоммуникацияда, көлік саласаында, ғылым және білім, денсаулық сақтау, қызмет көрсету саласында, басқармада, түрлі технологияларды басқаруда, яғни адам қызметінің барлық дерлік салаларында.

Кәсіби қызметтің түрлері

5B100200 Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығының түлектері мынадай кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

— жоспарлау және дизайн;

— өнеркәсіптік және технологиялық;

— эксперименттік зерттеу;

— ұйымдастырушылық және басқарушылық;

— процедуралық;

— қанаушылық.

Оқыту мерзімі:

  1. күндізгі (толық) — 4жыл

Оқыту тілі:орысша, қазақша.

 

Мамандықтар бойынша кредиттер саны:

 

Біліктілік Оқыту нысаны Кредиттер саны
Бакалавр Күндізгі (толық) 147

«Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі» мамандығы ақылы негізде оқыту қамтамасыз етпейді.


5В060200 ИНФОРМАТИКА

5B060200 Информатика мамандығының түлегіне информатика мамандығының академиялық бакалавр дәрежесі беріледі.

Қабылдау шарттары

Түсуші білімінің алдынғы деңгейі-жалпы орта,бастапқы кәсіптік,орташа кәсіптік.Түсуші білімінің тиісті деңгейін үлгідегі аттестат немесе диплом болуы тиіс. Қабылдау ҚР-ның ЖОО қабылдаудың үлгі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Білім беру деңгейлері: бакалавр.

Кәсіби қызмет орталары

— информатика және қолданбалы математика әдістерін пайдаланатын салаларда ғылыми-зерттеу қызметі жобалау өндірісін іске асыру;

— қазіргі заманға ақпараттық технологияларды тенденцияға сәйкес ұйымының басқару және қызметін тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

— IT технологиялар бойынша орта бастауыш және орта кәсіптік білім беру оқу орталықтары оқу орындарында білім беру қызметі.

Кәсіби қызметтің түрлері

— ғылыми зерттеу жұмысы әдістері мен бағдарламалық қамтамасыз ету және апараттық бағдарламалар мен жүйелерді алгоритмдерін теориялық және эксперименттік зерттеулер талдайды;

— компьютерлік жүйелер мен автоматтандырылған жүйелер мен өндірістік бағдарламаларды компонеттерді құру, өнеркәсіптік және технологиялық іс шаралар, сондай-ақ тестілеу және жөнге келтіру бағдарламалық және аппараттық берілген кезеңде бағдарламалық қамтамасыз ету жүйелерінің сапасы беріледі;

— даму үрдісін ұйымдастыру және кәсіби дамыту процессі объектілерін бақылау және басқару кәсіби қызметін бағалау, дамыту процесі объектілерінің жекелеген кезеңдерін ұйымдастыру, кәсіби қызметінің объектілерін зерттеу технологиялық құралдары.

— пайдаланушы талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жеке компонеттерін жобалау,дамыту талаптарына және техникалық сипаттамаларын жобалау, домен моделі және бағдарламалық қамтамасыз ету аппарттық компонеттерерінің аппараттық сәулет жобалау мүмкіндігін сұрайды;

— адам-машина интерфейс бағдарламалық және техникалық құралдарын жобалау;

— дизайн әзірлеу және қашықтықтан білім беру электрон түрлі формаларын енгізу стандарттарына сәйкес қазіргі заманғы әдістер мен технологияларға негізделген оқу материалын даму оқу үрдісіне жаңа компьютерлік технологияларды енгізу.

Оқыту мерзімі:

  1. күндізгі (толық) – 4 жыл
  2. жоғарғы негіздегі сырттай – 2,5 жыл

Оқытыу тілі: орысша, қазақша.

Мамандық бойынша кредиттер саны:

 

Біліктілік Оқыту нысаны Кредиттер саны
Бакалавр Күндізгі (толық) 164
Жоғарғы негізіндегі сырттай 108

2017/2018 оқу жылының төлем-ақысы:

Біліктілік Оқыту нысаны Оқу ақысы  (2017-2018 ж.)
Бакалавр Күндізгі (толық) 346 600 теңге
Жоғарғы негізіндегі сырттай 169 600 теңге
Без рубрики