Оқу жоспарлары


Оқу жоспарлар

Жұмыс оқу жоспары (ЖОЖ)
Элективтық пәндерiнiң тiзбесi (ЭПТ)
Модульдық білім беру бағдарлама (МББ)
Индивидуалдық оқу жоспары (ИОЖ)

Без рубрики