«Құю цехтарының пештері» пәні бойынша


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСТИТЕТІ

Машина жасау институты

Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар кафедрасы

5В070900«Металлургия» мамандығының студенттері үшін

«Коррозия және металдарды қорғау»пәні бойынша

емтихан билеттерге арналған

СҰРАҚТАР ТІЗІМІ

1. Тот басу металлдың басты себептердің пайда болуы.

2.Металдық тозаңдату және қаптау.

3. Техникада металлдың тот басуынан қорғау әдістері.

4. Анодтық және катодтық поляризациясы. Деполяризация.

5. Металлдың және қорытпаның тот басу пайда болуының себептері.

6.Электрохимиялық тот басудың кинетикалық үрдісі.

7.Тот басу үрдістердің классификациясы.

8.Түсті металлдардың тот басу беріктігі.

9. Электрохимиялық тот басудың теориясы.

10. Анодтық және катодтық поляризациясы. Деполяризация.

11. Металлдың және қорытпаның тот басу пайда болуының себептері.

12.Электрохимиялық тот басудың кинетикалық үрдісі және термодинамикасы.

13. Химиялықтот басу. Тот басудың көрсеткіштері.

14. Сутектік және қышқылдық деполяризациясы.

15.Тот басудың  ингибиторлары.

16.Газдық тот басудың теориясы.

17. Электрохимиялық тот басудың механизмі.

18. Тот басудан қорғау әдістері.

19. Металл бұйымды консервациялау. 

20. Пурбэ диаграммасы

21. Ингибирлендіру, тот басу жылдамдықтың төмендетілу тәсілі.  Катодтық, анодтықжәне органикалық ингибиторлар.

22. Металл бұйымды консервациялау. 

23. Электрохимиялық тот басудың термодинамикасы.

24. Ингибирлендіру, тот басу жылдамдықтың төмендетілу тәсілі.  Катодтық, анодтықжәне органикалық ингибиторлар.

25. Көміртекті болаттың,  легірленген болаттардың және  шойындардың тот басу беріктігі.

26.Тот басу диаграммасын құру (). Поляризациялық тот басу диаграммасы. Поляризациялық диаграмманы координата арқылы құруlni – φ.

27. Металл қорғаныстың принципі.  Катодтық және анодтық қорғаныс.

28. Динамикалық тепе-теңдіктің бұзылу себебі. Тот басу потенциалын есептеу

29. Металлдық жабынудың гальваникалық әдісі. Жабынудың қалыңдық қабатын есептеу.

30. Металл жабынудың қондыру әдістері: электролиттік (қалайы, хромдық және т.б.), ыстық әдіс (қорғасынмен, қалайымен, алюминиймен).

31. Al—H2O жүйесіне арналған Пурбэ диаграммасының оңайлатылған түрін қарастыру.

32. Металл қорғаныстардың жабынуының міндеттері. Протекторлық қорғаныс.

33. Металлдағы тот басу химиялық көрсеткіштің әртүрлілігін қарастыру.

34. Металлдың тот басу көрсеткіші және тот басу беріктігінің бағасы. Қорытпаның және тот басу онбаллдық шкаласын түсіну.

35. Поляризациялық қисық. Тот басу потенциалын есептеу .

36. Электродтық үрдістің динамикалық тепе-теңдігі. Электрод потенциалының тепе-теңдігін есептеу .

37. Металл және қорытпа тот басудың негізгі түсініктемесі.

38. Газдық тот басу мінездемелік үрдісі.

39. Электрохимиялық тот басудың механизм ағыны. Қайтымды және қайтымсыз электродтық потенциал.

40. Электрохимиялық тот басудың кинетикалық үрдісі  және термодинамикасы.

41. Металлдың және қорытпаның тот басу пайда болуының себептері.

42. Тот басудан қорғау әдістері.

43. Тот басу металлдың басты себептердің пайда болуы.

44. Алюминий тот басуы және оның қорытпасы.

42. Металлдағы тот басу химиялық көрсеткіштің әртүрлілігін қарастыру.

43. Поляризациялық тот басу диаграммасы. Поляризациялық диаграмманы координата арқылы құруlni – φ.

44. Қорытпаның және тот басу онбаллдық шкаласын түсіну.

45. Титан тот басуы және оның қорытпасы.

46. Мыс тот басуы және оның қорытпасы.

47. Ерітілген анод кезіндегі никельдік жабыну үрдісі.

48. Түсті металлдардың тот басу беріктігі.

49. Металлдық жабынудың гальваникалық әдісі.  

50. Катодтық, анодтықжәне органикалық ингибиторлар.

51. Легірленген болаттардың тот басу беріктігі.

52. Ингибирлендіру, тот басу жылдамдықтың төмендетілу тәсілі. 

53. Тот басу электрохимиялық жылдамдықтың потенциалға әсері.

54. Көміртекті болаттың тот басу беріктігі.

55. Металл тот басудың оттегі және сутектік деполяризациясы.

56. Металл бұйымдарды консервациялау.

Құрастырушы: т.ғ.д. , профессор Турсунбаева А. К.

Металлургия, материалтану және нанотехнологиялар кафедрасы отырысында талқыланған № 14 хаттама «28»наурыз 2012 ж.

Кафедра меңгерушісі: т.ғ.к. , доцент Куликов В.Ю. ______

Без рубрики