Ғылыми-зерттеу жұмысы


«2015-2017 жылдарға арналған ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» ҚР БҒМ Ғылым комитетінің мем.бюджеттік бағдарламасының негізінде Инженерлік педагогика орталығы қазіргі уақытта кәсіби білім берудің маңызды бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда:

  • Қазақстанды әлеуметтік-экономика-лық модернизациялау жағдайында жастарды кәсіби даярлаудың инновациялық жүйесінің ғылыми-тәжірибелік негізін дайындау (ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент Смирнова Г.М.);
  • Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы үшін инженерлік-педагогикалық мамандарды даярлауда инновациялық тәсілдерді әзірлеу (ғылыми жетекші – п.ғ.к., доцент Ударцева С.М.).

2015  жылы жоба табысты аяқталып, «Кәсіби-педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру ғылыми-теориялық негіздердің жаңарту жүйесін дайындау» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижесі енгізілуде.

2016 жылдағы ғылыми мақалалар

Без рубрики