Ғылыми бағыты


ТМКМЭ СЗ негізгі аумақта (АК-дегі ЭМ ИЛ зертханалық үй-жайларында) аккредиттеудің мәлімделген саласына сәйкес газ аналитикалық, термогравиметриялық, спектрометриялық талдауларды, физика-механикалық және геомеханикалық жұмыстарды жүргізуге байланысты қызметтің барлық бағыттарын қамтиды.

Без рубрики