«Механика» кафедрасының ғылымы


«Механика» кафедрасы


Оқытушылар деформацияланған қатты дене механикасы саласында келесі маңызды қолданбалы тақырыптар бойынша үлкен жұмыстар жүргізуде: «Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері», «Конструкция элементтерін есептеудің ықтималдық әдістері», «Соғу жүктемелерімен массивтерді қирату», «Жабдықтардың діріл қорғағыш бірмәнді жүйелерін жобалау және есептеу», «Динамика мен беріктік есептерін сандық әдіспен шешу», «Бетоннан жасалған бұйымдары пішіндеу үшін діріл ауданын таңдау және талдау».
Ғылыми қызметтердің нәтижелері Қазақстан Республикасының халық шаруашылық салаларында және бакалаврлар мен магистранттар дайындайтын оқу процесінде қолданысқа ие.
Ғылыми жұмыстардың нәтижелері бойынша жыл сайын 30 шақты мақалалар периодты журналдарда және баяндама тезистері халықаралық және регионалдік ғылыми конференцияларда басылып шығарылуда.
Кафедрада СҒО–тан 3 кружок жұмыс жасайды, онда 30-қа жуық студенттер қатысады.
СҒЗЖ–ың нәтижелері студенттік ғылым конференцияларында материалдар ретінде жарияланады.
Оқытушылардың ғылыми жұмыстары
1. Жаңа инновациондық білім технологияларын енгізу (Іскерлік ойын), яғни «Инженерлік графика» пәнін білімнің кредиттік жүйесі шарты бойынша оқыту бойынша
Орындалу үшін негіз: ЖМ мәселесі бойынша ҒЗЖ
Орындаушы: аға оқыт. Абильгазин Б.И.
Негізгі нәтижелері: Бұл инновациялық технология кейінгі бес жылда ҚарМТУ механика кафедрасында жүргзілді және оқу процесінде графикалық пәндерді оқытуда қарқындылығы мен тиімділігін жоғарлатқанын көрсетеді. Бұған іскерлі ойын түрінде оқыту әдістерінің дәстүрлілігі қатысты.
2. Механикалық жүйелердің кездейсоқ тербелістері
Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.
Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.
Орындаушы: оқыт. Михайлов В.Ф.
Негізгі нәтижелері: Праметірлік жүйелердің стохастикалық орнықтылығын зерттеуге қолданылатын стохастикалық орташаландыру әдісі құрылды. Кездейсоқ параметірлік әсеретуде механикалық жүйелердің тербелуіне талдау жасалды. «Развитие методов решения нелинейных задач статистической динамики механических систем» тақырыбына кадидаттық диссертация жасалды және қорғалды.
3. Қондырғының бір шамалы дірілқорғағыш жүйесін есептеу және жобалау.
Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.
Ғылыми жетекші: проф. Бакиров Ж.Б.
Орындаушы: преп. Таженова Г.Д.
Негізгі нәтижелері: Сызықты дірілқорғағыш жүйенің тиімді жинау есебі шешілді. Таженовой Г.Д. тақырыбы бойынша кандидаттық диссертация қорғалды.
4. Динамика және беріктік есептерін шешудің сандық әдісі.
Орындалу үшін негіз: өзінің қатысы.
Ғылыми жетекші: проф. Ахмедиев С.К.
Негізгі нәтижелері: Рамалы стержендік жүйелер және қуысты жабындар қарастырылған, олардың статикалық және динамикалық жүктелулеріне әсерету есебінің әдісі қарастырылған. Сонымен бірге көп қабатты ортотропты үшбұрышты айырымдар, қабаттардың симметриялық еместігін ескерумен есептеу теориясы жасалды.
Студенттермен жүргізілетін ғылыми жұмыстар
Студенттермен ғылыми жұмыстар 3 ғылыми кружоктар түрінде жүргізіледі, оларға профессорлармен доценттер жетекшілік етеді:
1. Жинау жұмыстары үшін манипулятор кинетостатикасы (ғылыми жетекшісі т.ғ.д. проф. Бакиров Ж.Б.).
2. Дискілі жұлғышты жобалау және есептеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.д. проф. Бакиров Ж.Б.).
3. Пластиналарды сандық әдіспен есептеу (ғылыми жетекшісі т.ғ.к., проф Ахмедиев С.К.)
4. ММТ бойынша курстық жұмысты орындауды жетілдіру (ғылыми жетекшісі т.ғ.к. доц. Филиппова Т.С.)
5. Қатты дененің жазық қозғалысын зерттеу (ғылыми жетекшісі ф-м.ғ.к. Иманбаева Л.Х.).

Без рубрики