Қызметкерлер


Инновациялық технологиялар Факультетінің қызметкерлері

Инновациялық технологиялар факультетінің деканы

Cамашова Гүлфарида Ерғалиқызы

Міндеттері: Инновациялық Технологиялар Факультетін жалпы басқару. Сапалы оқу процесін, оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысын қамтамасыз ету бойынша студенттермен және оқытушылармен жұмыс істеу. Резюме.

  Деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары. Акылтаева Съезгуль Дулатовна

Міндеттері: оқу процесін ұйымдастыру үшін құжаттардың даярлығын қаматамсыз ету, сабақ кестесін құрастыру, ағымдағы үлгерiм және сабаққа қатысулары бойынша студенттердiң iскерлiк сараптауларын дер кезiнде өткiзу, студенттердiң үлгерiмдiлiк есебiн ұйымдастыру, емтихан тапсыру мен қайта тапсыруды, сынақтардың өткiзілуін мерзiмдеу, факультеттің оқу-әдiстемелiк жұмысын тiкелей басқарудың жүзеге асуын бақылау, оқытушылардың оқу құжаттамасы, кафедраның жұмысы мен студенттермен жүргізілетін оқу-әдістемелік жұмыстардың барысын рәсімдеу.

 
Деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.  Сагатбекова Динара Ермековна. 

Міндеттері: институт кеңесінде жұмыс, институт кафедралары кураторларымен жұмыс, институт кураторлары Кеңесінде жұмыс, университет жатақханаларында тәрбие жұмысын өткізу, әр түрлі іс шараларды ұйымдастыру мен өткізу.

Деканның ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары.  Жорабек Айгүл Асқаровна.

Міндеттері: баптардың дәйектелетiн журналдарда жариялауға қатысты ғылыми сұрақтарға  жетекшiлiк етедi, Бiрлескен Университет бойынша жоспар және есептеу нәтижелерiмен патент алуға тапсырыс беру және Бірлескен Университет бойынша, кафедралардың ҒЗЖ және СҒЗЖ бойынша есеп беру.

Без рубрики