Қызметкерлер


Смирнов Юрий Михайлович

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті физика кафедрасының меңгерушісі, техника ғылымының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, «ЖОО ең жақсы оқытушысы — 2008» мемлекеттік грантының иегері, (Россия) Академик А.А. Скочинский атындағы сыйлықтың лауреаты, 2010ж..

Ғылыми қызмет аясы — исследование и создание машиналардың жұмыс органдарына қолданылатын соқпалы және пульстік әсер ету гидравликалық импульсты жүйе жасау және солардың негізінде жаңа импульстық технологиялар әзірлеу.
Программного комитета Халықаралық ғылыми конференция «Физика в системе современного образования (ФССО)» бағдарламалық комитетінің мүшесі.
Байланысу деректері: Телефон: 8(7212) 56-59-32 (доб.2027) E-mail: smirnov_y_m@mail.ru

 

 Маженов Нурлан Ахметчанович

  Физика кафедрасының доценті, физика-математика

 ғылымдарының кандидаты

  Негізгі ғылымимүдделері — Молекулалық спектроскопия.

 Байланысу деректері: е-mail: Mazhenov@mail.ruadmin-ajaxТенчурина Альфия Решатовна

Физика кафедрасының доценті, химия ғылымының кандидаты

 Негізгі ғылыми мүдделері: Молекулалық құрылым сараптамасының люминисценттік әдістері»>


 

Ясинский Владимир Борисович

Техника ғылымдарының кандидаты, доцент

Негізгі ғылыми мүдделері: Жүргізген ғылыми зерттеулері

голография мен лазерлі диагностика саласында стационарлық емес және жылдам өтетін процестер. Оқу процесіне компьютерлік технологияны енгізу. Физика курстарының әртүрлі бөлімдері бойынша электронды мультимедиялық оқулықтар әзірлеу.

Байланысу деректері: е-mail: yas@inbox.ru


Салькеева Айжан Каришовна

Физика-математика ғылымдарының кандидаты,физика кафедрасының аға оқытушысы

Негізгі ғылыми мүдделері: Жүргізген ғылыми зерттеулері физика саласында иондық кристалдардың сирек кездесетін иондармен активтелген оптикалық және радиациялық қасиеттері.


 

Хуанбай Есенболды

Физика-математика ғылымдарының кандидаты,физика кафедрасының аға оқытушысы

Негізгі ғылыми мүдделері: Жүргізген ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыты –жоғары температуралы өткізгіштігі өте жоғары пленкалардың физикалық қасиетін зерттеу, лазерлі абляция әдісі.


 

Кусенова Асия Сабиргалиевна

Химия ғылымының кандидаты, физика кафедрасының аға оқытушысы.


 

 

 

Рақым Қыдырғали

Физика кафедрасының аға оқытушысы

Негізгі ғылыми мүдделері: Жүргізген ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыты – конвертерден шығатын газдардың түзілу динамикасын зерттеу және оларды конвертерлік баолқыма алудың ТП АБЖ-нде оған қоса тексеретін газдарды алуға пайдалану (ПГС).


 

Сыздыков Алпыс Косарбекович

Физика кафедрасының аға оқытушысы

Негізгі ғылыми мүдделері: кристалдардың өсу процесін бақылау әдісі және жылдамдығы жоғары процестердің оптикалық бақылау әдістері.


 

 Морозов Андрей Андреевич

 Физика магистрі, оқытушы


 

 

 

Туребаева Гульнара Бейсенгазыевна

Физика магистрі, оқытушы.

Смакова Нургуль Сериковна

Смакова Нургуль Сериковна

Физика магистрі, оқытушы.

 

Без рубрики