Ғылыми еңбектер


№п/п Атауы Жұмыс сипаты Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі авторлық куәлік нөмірі         Көлемі,бет. ірлескен авторлардың аты-жөні
1 2 3 4 5 6
1 Орталық Қазақстан cәулеті дамуының ерекшелiгі – XXғ. басы 1930 жж. қол жазба Сәулет канд. дисс.  – Алматы, 2008 9.4 б.б
2 Орталық Қазақстан cәулеті дамуының ерекшелiгі – XXғ. басы 1930 жж. қол жазба Сәулет кандитдаты ғылыми дәрежесiн iзденуге автореферат. ҚазБСҚА баспасы, 2008 1,6 б.б
3 1970-х – 1990 жылдарда Орталық Қазақстанның қалалық көп пәтерлi тұрғын үйінің қалыптасуы баспа Іздініс. Поиск (жаратылыс және техника ғылыми сериясы). – Алматы. 2008. — №1. – 30-34 б. 0,3 б.б
4 Орталық Қазақстан қалаларындағы көп пәтерлi қазiргi  заманғы тұрғын-үйдiң құрылысы баспа Халықаралық ғылыми конференция еңбектерi  «Ғылым және бiлiм — «Қазақстан – 2030» стратегиясының бастаушы факторы» (Сагинов оқуы №3). Бөлім 5. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011. – 358 – 360 б. 0,1 б.б

5 Қарағанды қаласындағы көп пәтерлi қазiргi  заманғы тұрғын-үйдiң құрылысы баспа XI Республикалық жас ғалымдар және студенттердiң ғылыми — техникалық конференциясы. – Өскемен: ШҚМТУ, 2011. – II Б,  59-60 б. 0,1 б.б Вавилова О.Н.
Без рубрики