ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК КОККОЗ М.М. ЕҢБЕКТІҢ ТІЗІМІ.


«Ақпараттық технологиялар және қауіпсіздік» кафедрасының меңгерушісі


Ғылыми және ғылыми-әдістемелік Коккоз М.М. еңбектің тізімі

№№ Атауы Жұмыстардың мінездемесі Шыққан мәліметтері Көлемі Авторластар
1. Негізінде автоматтандырылған рейтингтік жүйені қурастырудың педагогикалық көрсетілген аспектілері мақала «Хабаршы ПМУ» №1, 2009 3
2. Қашықтықтан оқыту студенттеріне арналған автоматты рейтингтік жүйе жасау мақала «Қарағандының университетінің хабаршысы», №3, 2009 4
3. Дәрістің рөлі оқу үдерістің қазіргі құрылымында мақала «Қазақстанның жоғарғы мектебі» №4, 2011 4 В. Н. ГоловачеваН. Абаева
4. Үш өлшемді объекттердің беріктігін есептеу мақала «Қазіргі ғылыми технологиялар»,№ 2, 2012 4 А.З. Бигалиева
5. Дистанциялық тәлім-тәрбиенің студентінің білімінің тексерісінің модулдік-рейтингтің жүйесінің өзгешеліктері мақала «Ректордың ақылы», №1, 2012 6 В. Н. Головачева
6. Конструкциялау негіздері және машина тетіктері Баспа(кітап) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2017. – 330 б., ISBN 978-601-315-405-3 15 Эттель В.А.
5. Клиникалық бағдарламаны іске асыру — клиникалық сынақтарға қатысушылардың рандомизациясы (rtp) Баспа(монография) Карагандинский государственный технический университет. — Караганда, изд-во КарГТУ, 2016. –162 с. ISBN 978-601-301-819-5 10 Какенова У.
7. Инженерлік кадрларды дайындау үшін инновациялық білім беру Баспа(монография) изд-во LAP LAMBERT Academic Pub-lishing, Германия 2015. – 56 с.
SBN-13: 978-3-659-80160-0
ISBN-10: 3659801607
EAN: 9783659801600
3,5 Даненова Г.Т., Саданова Б.М.
8. Ақпаратты қорғаудың заманауй әдістері және құралдары Баспа (монография) Карагандинский государственный технический университет. — Караганда, изд-во КарГТУ, 2016. –159 с. ISBN 978-601-315-181-6 10 Сайлаукызы Ж.
9. Кедергіге төзімді кодтау теориясына кіріспе Баспа(кітап) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016. – 102б. ISBN 978-601-315-177-9 10 Сайлаукызы Ж.
10. Экспертнық жүйелерді құру Баспа(кітап) Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2016.
– 80б. ISBN 978-601-301-702-0
5
11. MS SQL SERVER 2008 криптографиялық дерекқорды қорғау жүйесі Баспа(кітап) Карагандинский государственный технический университет. — Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 67 с. 5 Аипов Т.Ж.
12. Сараптық жүйелерді дамыту Баспа(кітап) Карагандинский государственный технический университет. — Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 84 с. ISBN 978-601-315-7285-1 5 Аипов Т.
13. Бұлтты есептеулер Баспа(кітап) Карагандинский государственный технический университет. — Караганда: Изд-во КарГТУ, 2016. – 84 с. ISBN 978-601-315-7285-1 5
14. Сыйымдылықты сенсорларды қолданатын шахталық желдеткіш тежеуіш құрылғысының тұтқыш-механизм механизмінің тазартуды бақылау жүйесі» Баспа(кітап) Труды конференции: International Conference on Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest)
(Новосибирск, Россия)
1 Юрченко А.В., Мехтиев А.Ж,
15. Қазақстандағы жоғары білім берудегі бакалавр (мақала) «Международный журнал экспериментального образования», №4, 2017, Россия, г. Москва, Электронный журнал 0,2 Пак Ю.Н.
16. Зерттеушінің бағдарламалық жасақтамаларын әзірлеушілер мобильді қосымшалар (мақала) «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», №2, 2018, Россия, г. Москва, Электронный журнал 0,3 Даненова Г.Т..
17. Білім беру жүйесінде мобильді қосымшалардың рөлі (мақала) Международный журнал приклад-ных и фундаментальных исследо-ваний», №2, 2018, Россия, г. Москва, Электронный журнал 0,3 Даненова Г.Т..
18. ВЕБ-чаттың деректтер қорындағы ақпаратты жабық кілтпен шифрлау және хэштау негізінде қорғау Баспа(мақала) Казахстан, Труды Университета. – №3, 2017, Караганда: Изд-во КарГТУ 0,3 Даненова Г.Т..
19. Исследование корректирующей способности кода Хэмминга Баспа(мақала) Материалы XX международной научно-практической конференции «Фундамен-тальные и прикладные исследования в современном мире» 2017. – Санкт-Петербург, Изд-во: ИТМО, С. 145-147 0,2 Сайлаукызы Ж.

 

№№ Атауы Жұмыс сипаты Шығыс деректері Көлемі п.л. Соавторлар
  Учебник, монографии, учебные пособия
1 «Машина тетіктері» Баспа

(Оқулық)

Алматы: ТехноЭрудит, 2018. – 336 б. ISBN 978-601-327-562-8 21 Эттель В.А.
2 «Электроника негіздері» Баспа

(Оқулық)

Қарағанды мемлекеттік аграрлық-техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. – 161 б., ISBN 978-601-320-055-2,

ҚР Білім және ғылым министрлігінің грифі

15 Нешина Е.Г.,

Мехтиев А.Д.

3 «әлеуметтік мәселелерді шешу үшін үлкен технологияларды қолдану перспективалары»» Баспа

(монография)

Қарағанды мемлекеттік аграрлық техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. — 64с.

ISBN 32.973.202: 31. 2я7

9,7 Яворский В.В.,

Клюева Е.Г.

4 «Бұлтты технологиялар» Баспа (Әдістемелік құрал)

 

Қарағанды мемлекеттік аграрлық-техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. — 64с.

ISBN 32.973.202: 31. 2я7

4 Сатметова Т.
5 Бұлтты технологияр Печатный (Әдістемелік құрал)

 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. – 64б.

ISBN 32.973.202:31.2я7

4 Сатметова Т.
6 Деректер базасының дизайны баспа  (Әдістемелік құрал)

 

Қарағанды мемлекеттік аграрлық-техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2019. – 92 б.

ISBN 32.973.26-018.2ya7

5.7 Когай Г.Д.,

Тен Т.Л.

Без рубрики