Ғылым


 


2018-2019 оқу жылына «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының ҒЗЖ жоспары

2018-2019 оқу жылына «Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының CҒЗЖ және МҒЗЖ жоспары

 

«Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасының ғылыми мен инновациялық жобалары

Оқу жылы бойынша кафедрада орындалған ғылыми жұмыстардың негізгі нәтижелері және оларды оқу процесінде ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауды еңгізу:

1.1 Жоғарғы мектеп мәселесі бойынша орындалған ғылыми зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ)

Тақырыбы «Кредиттік жүйеде оқитын техникалық мамандығындағы студенттерге СӨЖ жоспарлау ерекшеліктері» (ғылыми жетекші. – т.ғ.к., доцент Кабикенов С.Ж.). Негізгі нәтижелер: кредиттік технология жағдайларында СӨЖ өткізу тәжірибесін талдау, Сөж өткізу бойынша ұсынымдарды өндеу. Сонымен қатар техникалық мамандықтағы студенттер үшін СӨЖ өткізу әдістері мен түрлері ұсынылды.

1.2  Корпоративтік университет шеңберіндегі ғылыми жұмыс нәтижелері
Кафедра «№3 Автобус паркі» ЖШС және «Қарағанды қаласының ГорКомТранс» ЖШС филиалдарында басшыларымен және мамандарымен ғылыми-зерттеу жұмыстарының тұсаукесер жоспарлары және кафедра қызметкерлерінің, магистранттары мен докторанттарының ғылыми әзірлемелерін ұсыну кестелері қаралды. Нәтижесінде КТжәнеЛЖ кафедрасының білім беру бағдарламалары бойынша кафедраның, магистранттардың және докторанттардың ғылыми әзірлемелерінің тақырыптары мен ұсынылатын таныстыру кестесі бекітілді
Кафедра қызметкерлері кейіннен корпоративтік университеттің екі қызметкері магистратураға түсе отырып, ғылыми жұмысты орындауға тартылды. Корпоративтік университет кәсіпорындарының тақырыбы бойынша бакалавриат студенттерінің 11 дипломдық жұмысы орындалды және қорғалды және 4 магистрлік диссертация орындалуда.
Ынтымақтастық үшін қу негізгі кәсіпорындары ретінде Қарағанды қ. «№3 Автобус паркі» ЖШС және «Қарағанды қаласының ГорКомТранс» ЖШС болып табылады.
Ынтымақтастық нәтижелері ғылым департаментіне ұсынылатын есептермен ұсынылған.

1.3 Студенттермен ғылыми жұмыс

Кафедрада студенттер және магистранттармен ғылыми-зерттеу жұмыстары белсенді жүргізіледі. Бастамашыл тақырыптар бойынша зерттеулерге 50-ден астам студент, 7 магистрант қатысады. Студенттермен және магистранттармен ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесінде 2022 ж. 14-15 сәуірінде өткен «Қазақстан-2050 «Стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі» атты республикалық студенттік ғылыми online конференцияға, А. Сағынов атындағы картаға 50 тезис баяндама дайындалды. Сонымен қатар, жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша СҒЗЖ республикалық байқауына 14 студенттің 13 жұмысы ұсынылды. ЖОО ішіндегі кезең 2022 жылғы 15 наурызда өткізілді, оның нәтижелері бойынша үздік деп танылды және ЖОО аралық кезеңге қатысу үшін ұсынылды:
Бөлім: «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»
1 орын: В.В. Забровскийдің жұмысы ғылыми жұмыс тақырыбы «Қарағанды қаласының қалалық автобустарында пайдаланылған газдарды ультрадыбыстық тазалау құрылғыларын қолдану» (ғылыми жетекшісі PhD Пак и. А.) (КТ және ЛЖ кафедрасы);
2-орын: студент Джанкеева А.С. ғылыми жұмыс тақырыбы «Жеңіс автомобильдерінің ауаүз бассейндерін жергілікті материалдан жасау» (ғылыми жетекші, аға оқытушы. Жайлаубеков М.А.) (КТ және ЛЖ кафедрасы);
3-орын: Богач а.а. жұмысы, ғылыми жұмыс тақырыбы: «әсер ету объектілерін лазерлік сканерлеуді пайдалана отырып, жер қазу-көлік техникасын автоматтандыру» (ғылыми жетекші аға оқытушы). Беляев А.В.) (КТ және ЛЖ кафедрасы).
Бөлім: «Логистика (Көлік)»
1 орын: Джарилкасимованың М.У. жұмысы ғылыми жұмыс тақырыбы «Кәсіпорындардағы логистикалық жүйелерді басқарудың тиімділігі», (ғылыми жетекші ст. пр. Анбиев Е. Ж.) (КТ және ЛЖ кафедрасы).
КТ және ЛЖ кафедрасының студенттері кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының жетекшілігімен «№3 автобус паркі» ЖШС КТжәнеЛЖ кафедрасының корпоративтік университеті бойынша ғылыми бағыттағы 11 дипломдық жұмысты қорғауға дайындалды.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу және тарту нәтижесінде ТТ-19-2 тобының студенттері Авдиев М.Т. және Лог-19-2 тобының студенттері Попова Д.Н. аға оқытушы Мухтаров Т. М. жетекшілігімен «Қарағанды қаласының көше-жол желісіндегі бағдаршамдық реттеу параметрлерін талдау» атты ғылым туындысын әзірлеп, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы куәлік алды. 19.04.2022 ж. №25225 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтер. ТТ-20-1 Нұров Ш.Т. Алматы қ.логистика және көлік академиясында өткізілетін «Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары» пәні бойынша «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығы бойынша Республикалық пәндік олимпиадада 2 орын алды. ТТ-19-2с Латыпов А.В. ЕҰУ-де Л.Н. Гумилев атындағы өткен «Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері» пәні бойынша Республикалық пәндік олимпиадада 1 орын алды.
ТТМ-20-2 тобының магистранттары Жиенбаев Б.Б., Жаманқұлов Р.Б., Кокина Д.Е. аға оқытушы Жаркеновтың Н.Б. жетекшілігімен Қарағанды техникалық университетінің жыл сайынғы студенттік бизнес-жобалар байқауына қатысты. А.Сағынов тиісті сертификаттар алынды.
Кафедрада т. ғ. д., профессор А. С. Қадыровтың жетекшілігімен 2 зерттеу тобы жұмыс істейді. Бірінші топқа PhD Ганюков А. А., PhD Сүлеев Б. Д., PhD Қызылбаева Э. ж., PhD Карсаков А. Ж., докторанттар Алтынбаев А. Ж., Аманбаев С. Ш., сондай-ақ 4 магистрант кіреді, екінші топқа: т. ғ. к., доц. Курмашева Б.К., PhD Жунусбекова Ж. Ж., PhD Пак и. А., докторанттар Сарсембеков Б. К., Синельников К. А., Крючков Е. Ю., Кукешева А. Б. және 3 магистрант қатысты.

Студенттің ғылыми зерттеу жұмысын өткізу кезіндегі алынған ғылыми жұмыстардың нәтижелері сәйкес пәндерде оқылып, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылады. Кафедрада жыл сайын ғылыми тематика бойынша орындалған үздік дипломдық жұмыс пен курстық жобаға сайыс өткізіледі. Дипломдық жұмыстардың барлығында зерттеу бөлімі болады, дипломдық жұмыстардың 25% астамы ғылыми тұлғыда сипатталады.


«Логистика» (Көлік) білім беру бағдарламасы бойынша оқитын Республикалық олимпиадалардың жүлдегерлерінің сертификаттары

  

1.4 Кафедраның инновациялық жобалар және зерттемелер

«Көлік техникасы және логистикалық жүйелер» кафедрасы келесі бағыттар бойынша жұмыс істеуде:

1 «Мобильді жол өтпесі құрылымын жасау».

Мобильді жол өтпесінің 3D схемасы

2 «Өңделген май және микрокремнизем өндірісінің қалдықтарымен гидрофобизациялау салдарынан доменді және басқада металлургиялық қождардың сапасын арттыру».

Фрезаның 3D-үлгісі

Синтетикалық сымдарымен жабдықталған фреза

3 «Ендіру кезінде материалдың 40% үнемдейтін саңылау іргетастарының құрылысы».

4 «Ультрадыбыстық генераторлары бар автомобильдердің бөлінетін газдарды тазалау жүйесін әзірлеу».

5 «ҚР логистикалық көлік жүйелері».

6 «Карьерлі автосамосвалдар жұмысының тиімділігін арттыру және техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйелерін әзірлеу жолдарымен оларды жөндеу кезіндегі тоқтап тұруларды азайту.

Ғылыми еңбектердің нәтижелері бойынша практикалық маңызы бар нақты жағдайдағы кафедра магистранттары мен профессор-оқытушылар құрамы авторлық куәліктер алу үшін өтініш жасайды.

talgat

Авторлық құқық объектісіне тіркеу туралы куәлігі

elvira

Авторлық құқық объектісіне тіркеу туралы куәлігі

1.5 Ипакт-фактормен басылымы

1.5.1 Автомобиль бөлшектерінің істен шығуына есептік баға
Әубекеров Н.Ә., т.ғ.к., профессор, Әубекерова Ж.Н., т.ғ.к., доцент, Жұмабеков А.Т., Қызылбаева Э.Ж.

1.5.2 Карьерлік автокөліктің шығарған газын жоюдағы термикалық жүені дамыту
Ибатов М.К., т.ғ.д., профессор, Пак И.А.

1.5.3 Жол қозғалыс қауіпсіздігі мен тәртәбінің бұзылуын бейне және сурет түсірудің автоматтандырылған жүйесі
Ынтықов Т.С., т.ғ.к., профессор

1.5.5 Қазақстан, Баларус және Ресейдің кедендік одағы аясында халықаралық автокөлік тасымалының жұмыс істеу мәселелері
Ибатов М.К., т.ғ.д., профессор, Кабикенов С.Ж., т.ғ.к., доцент

1.5.6 Автокөлік құралдарының қаіпсіздік қамтамасыз ететін жүйелердің пайдаланушылық сенімділігін басқару
Ибатов М.К., т.ғ.к., профессор, Пак И.А.

1.5.7 Жолаушылар автокөліктеріндегі ағымдық жөндеулер мен техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру ерекшеліктері
Жакенов Б.К., т.ғ.к., профессор, Ибатов М.К., т.ғ.д., профессор, Ынтықов Т.С., аға оқытушы Шалаев В.В.

1.6 КТ және ЛЖ кафедраның ПОҰ Хирш индексі (SCOPUS)

Т.ғ.д., профессор Ибатов Марат Kенесович

Т.ғ.к., доцент Кабикенов Сапар Жомартович

Т.ғ.д., профессор Кадыров Адиль Суратович

Т.ғ.к., профессор Интыков Токмирза Смагулович

PhD докторы, доцент Нурмаганбетов Арман сейпилович

PhD докторы, аға оқытушы Кызылбаева Эльвира Жанабековна

Докторант Жаркенов Нурсултан Балгаевич

1.7 КТ және ЛЖ кафедраның ПОҰ дәйексөз индексі (РИНЦ)

Т.ғ.д., профессор Ибатов Марат Kенесович

Т.ғ.к., доцент Кабикенов Сапар Жомартович

Т.ғ.к., доцент Ищенко Александ Петрович

Аға оқытушы Есимсеитова Кадиша Агинбаевна

Аға оқытушы Жунусбекова Жанар Жумашевна

Докторант Жаркенов Нурсултан Балгаевич

Докторант Кунаев Вячеслав Александрович

Без рубрики