Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары


Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы конкуср ұйымдастыр мен өткізу бойынша ұсыныстар

Негізгі ережелер

1. Әр жыл сайын Қазақстанреспубликасының жоғары оқу орындарында  өтетін жаратылыс, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдары бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының Республикалық конкурсы жыл сайын Қазақстан Республикасының  Білім және Ғылым Министрлігімен жоғары оқу орындары негізінде өткізіледі.

2. СҒЗЖ конкурсының басты мақсаттар мен міндеттері:

1) студенттердің ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметін ынталандыру;

2)талантты және дарынды студенттерді таңдау және қолдау;

3) Қазақстан Республикасының интеллектуалды потенциал қалыптастыруына көмектесу.

3.  СҒЗЖ Республикалық конкурсы 3 кезеңде өткізіледі:

1) бірінші кезең – ЖОО ішінде;

2)екініші этап – негізгі ЖОО-ларда (УМС);

3) үшінші (қорытынды) кезең – республикалық.

4. I кезеңнің  (ЖОО ішіндегі)өткізу мерзімдері ЖОО ректоры бұйрығымен қазаннан 1-ші қаңтарға дейін, II кезең (УМС негізгі ЖОО-ларда) қаңтардан 1-ші сәуірге дейін, III кезең (республикалық) сәуір айынан маусымға дейін анықталады.

5. СҒЗЖ конкурсында Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының студенттері мен студенттік топтар қатыса алады.

6. СҒЗЖ конкурсына басты бағыттар мен жаратылыс, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдары бойынша студенттердің өз бетімен орындалған аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары ұсынылады.

7. СҒЗЖ конкурсын басқару СҒЗЖ конкурсын ұйымдастыру және өткізу бойынша республикалық комиссия жүзеге асырады.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурсының қатысушылары

8. СҒЗЖ конкурсының I кезеңінде ғылыми қоғам немесе ғылыми жетекшінің ұсынысы бойынша жаратылыс, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтары бойынша жоғары оқу орындарының студенттері қатыса алады.

9. ЖОО ректоры (проректоры) құрамына жетекші ғылыми ұйымдардың, мекемелердің, үкіметтің жергілікті органдарын қосып, конкурстық комиссияларды ұйымдастырады.

10. Конкурстың комиссиясы сәйкес келетін профиль бойынша ғалымдардың қатысуымен секциялар ұймдастыруға, жеке жоғары оқу орындарына, кафедралар мен жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар мамандарына жұмыстарды комиссияға кейінгі рецензиямен ұсынумен тапсыруға құқығы бар.

11.Жоғары оқу орындарының студенттерінің ғылыми жұмыстары конкурс бөлімдері бойынша басқа ұйымдарда міндетті түрде рецензиялау өтеді. Көрсетілген рецензиялар жоғары оқу орындарының конкурстық комиссиясының есептемесіне қоса тіркеледі.

II және III конкурс кезеңдерінде жұмыстар ұсыну мен оларды конкурстық комиссиялармен қарастыру

12. СҒЗЖ конкурсының I кезең қорытыныдысы бойынша (ЖОО ішінде) ректор бұйрығымен бекітілген ЖОО конкурстық комиссиясы конкурстық негізде саралап, ЖОО студенттерінің ең жақсы ғылыми-зерттеу жұмыстарын УМС негізгі жоғары оқу орындарына конкурстың II кезеңінде қатысуға жібереді.

Жұмыс көрсету мерзімі пошта штемпелі бойынша орнатылады.

13.Студенттердің ғылыми жұмыстарын конкурстың II кезеңінде қатысуға ұсыну кезінде жоғары оқу орны конкурстың сәйкес келетін бөлімі бойынша негізгі жоғары оқу орнына келесі құжаттарды жібереді:

1)ғылыми жұмыс;

2)ғылыми жұмыстың аннотациясы (қосымша 1);

3)ғылыми жетекшісінің орындалған жұмыстың дербестік деңгейі бойынша пікірі (еркін түрде)

4) автор (авторлар) және ғылыми жетекшісі жөнінде мәліметтер (Қосымша 2)

5) Конкурстың бірінші кезең қорытындысы бойынша ректордың қолы қойылған хаты немесе жоғары оқу орнының Ғылыми кеңестің конкурсқа жұмыс ұсыну хаттама арқылы жасалатын шешімі (Қосымша 3).

14. СҒЗЖ конкурсына студенттердің бір жарым арқылы басылған ғылыми жұмыстарының бірінші нұсқалары ұсынылады.Жұмыс көлемі 20 – 40 беттен көп болмау керек. Жұмыс көлемі бойынша шектеулер оның ұлғаюына негізгі жоғары оқу орындарымен конкурс бөлімдері бойынша өзгеру мүмкін. Макет және табиғи экспонат ұсынуға рұқсат етілмейді. Жұмыспен бірге қосылған сызбалар мен суреттер стандартты өлшемдегі парақтарда тұтастырылу керек. Ғылыми жұмысқа ғылыми жұмыстың нәтижелерін енгізу, патент көшірмесі, ғылыми мақалалардың актілері (акт көшірмелері) ұсынылу мүмкін. Егер дипломдық, курстық жұмыстарда және жобаларда ғылыми жаңашылдық немесе оның нәтижелерін өнеркәсіпке немесе оқу үдерісіне енгізілу мүмкіндігі қаралса олар конкурқа ұсыныла алады.

15. Бөлек жапсырылған пакетте автор (авторлар) және оның жұмысының  ғылыми жетекшісі (ғылыми жетекшілері) жөнінде мәлімет, сонымен қатар ашық конкурстың бірінші тур нәтижесі туралы ректор (проректор) қойған қолымен хат немесе ЖОО Ғылыми кеңестің СҒЗЖ конкурсына жұмыстың ұсыныс жөнінде шешімі болады. Егер жұмыс авторлық ұжыммен орындалса, авторлар тізімі олардың жеке салым бойынша ұсынылады.

16.Егер осы Ұсыныстар бойынша бұзумен ұсынылатын жұмыстар болса, негізгі жоғары оқу орнының конкурстық комиссиясы бұл жұмыстарды конкурсқа қатысуға қабылдамауға құқығы бар (қабылдамау себебімен міндетті түрде).

17. Негізгі жоғары оқу орнының конкурстық комиссиясы УМС кездесуінде шешімді ашық дауыс беру арқылы осы кездесуде комиссия құрамы 2/3-тен аз болмайтындай қабылдайды.

18. УМС негізгі ЖОО конкурсына III кезеңіне қатысу үшін студенттердің ең жақсы ғылыми жұмыстарын ұсыну кезінде оларды 2 счәуірге дейін Министрліктің республикалық комиссиясына конкурстың тиісті бөлімі бойынша жіберіледі, ол УМС мәжіліс хаттамасымен (қосымша 4)оның бүкіл мүшелерінің қойылған қолдарымен жасалады.

19. Хаттамамен бірге УМС негізгі ЖОО конкурстық комиссиясы Министрліктің республикалық комиссиясына:

1) конкурс нәтижесі бойынша толтырылған дерекқормен дискетаны;

2) дипломмен марапаттауға ұсынылған негізгі ЖОО студенттердің жұмыстарына жақты ұйымдардың рецензиялары;

3) ғылыми бөлімнің конкурстық жұмыстарының мазмұны мен тақырыбы бойынша қысқаша аналитикалық материал

20. УМС негізгі ЖОО конкурстық комиссиясы СҒЗЖ конкурсының әр бөлімі бойынша жүлдегерлерді марапаттаугға келесі тәртіппен ұсынуға құқығы бар:

1 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 1 дәрежелі дипломымен (бір жұмыстан көп емес);

2 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2 дәрежелі дипломымен (2 жұмыстан көп емес)

3 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 3 дәрежелі дипломымен (3 жұмыстан көп емес).

21. Конкурстың III кезең жеңімпаздарын анықтау бойынша республикалық комиссияның шешімі оның барлық мүшелерінің қойылған қолымен және тиісті хаттамасымен жасалынады.

22.Республикалық комиссияның хаттамалық шешімінің негізінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының республикалық конкурстың қорытындысы Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігімен бекітіледі.

23. Конкурсқа ұсынылған студенттердің ғылыми жұмыстары кері қайтарылмайды.

СҒЗЖ республикалық конкурсы жеңімпаздарын марапаттау тәртібі

24. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің бұйрығының негізінде

1, 2, 3 орын алған студенттердің ең озық ғылыми – зертеу жұмысы республикалық конкурстың жеңімпаздары Министрліктің  I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады.

25. Жоғары оқу орны басшылығымен студенттерге мадақтау шаралары қолданыла алады – конкурстың бірінші,екініші, үшінші кезеңдерінің лауреаттарың ЖОО-ның өзінің жеке қаражат есебіне.

Ақшалай сыйақының беру жылы бар болған қаражатқа байланысты, бірақ оқуақыдан кем емес болатындай орнатылады. Ақшалай сыйақы ұжымдық жұмыстың авторластарына бірдей мөлшерде төленеді.

26. Республикалық конкурстық комиссия СҒЗЖ конкурсының әр бөлімі бойынша жүлдегерлерді марапаттауға келесі тәртіп бойынша ұсына алады:

1 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 1 дәрежелі дипломымен (бір жұмыстан көп емес);

2 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 2 дәрежелі дипломымен (2 жұмыстан көп емес)

3 орын үшін – Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің 3 дәрежелі дипломымен (3 жұмыстан көп емес).

27. Магистратураға түсу кезінде СҒЗЖ конкурсының дипломдарымен марапатталған студент-лауреаттардың жетістіктері қабылдау комиссиялармен есеріледі.

28. Ғылыми жетекші,басшылығымен студенттермен үштен кем емес орындалған ғылыми жұмыстар , марапатқа ие болған, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі дипломымен марапатталады.

Студенттердің ғылыми жобаларының халықаралық жарыстары

29. СҒЗЖ республикалық конкурсының нәтижесі бойынша талапкерлер, студенттердің ғылыми жұмыстарының халықаралық конкурстарына қатысу үшін бірінші орын алған конкурс жүлдегерлері республикалық комиссиямен саралау өткізіледі.

30. Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Республикалық комиссиясының ұсынысымен «Дарын» Республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығымен студенттерді дайындау және олармен студенттік ғылыми жобалардың халықаралық жарыстарына бару үшін Қазақстан құрама командасының жетекшісін мен ғылыми жетекшісін итағайындайды.

Ғылыми жетекшісі команда дайындығының сапасы мен деңгейі үшін жауапты болады. Команда жетекшісі команда мүшелерінің өмірі мен денсаулығы үшін жауапты болады.

31. «Дарын» Республикалық ғылыми-тәжірибелік орталығы республикалық бюджет бөлген қаражатқа команда қатысушылары мен жетекшілерін іссапар қаражаты мен шығу құжаттарын дайындаумен қамтамасыз етеді.

Конкурстың қаржыландыруы

32. Конкурстың I кезеңнің қаржыландыруын келесі кезеңге пошта шығындарымен қоса тиісті жоғары оқу орындары іске асырады.

33. Конкурстың II кезеңнің шығыны тізімін Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі бекітетін негізігі ЖОО (УМО) іске асырады.

34.Конкурстың III кезең шығыны Республикалық бюджет бөленетін қаражатқа іске асады.

Қосымша 1

Ғылыми жұмыстың аннотациясы

 1. Аты
 2. Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекеттік рубрикаторы
 3. ЖОО
 4. Жұмыс аяқтау жылы
 5. Жұмыс көлемі:________б.
 6. Қосымша көлемі:______б.
 7. Суреттердің көлемі:_______б.
 8. Таблицалардың көлемі:______б.
 9. Пайдаланылған әдебиет көлемі:______

Жұмыстың сипаттамасы:

 1. Ғылыми жұмыстың мақсаты

_____________________________________

 1. Өткізілген зерттеулердің әдістері

_____________________________________

 1. Ғылыми зерттеудің негізгі нәтижелері (ғылыми,

тәжірибелік)

_____________________________________

 1. Ғылыми нәтижелерді пайдалану бойынша құжаттардың болуы (иә, жоқ)

Автордың қолы

Қосымша 2

СҒЗЖ конкурсына ұсынылған автор және жұмыстың ғылыми жетекшісі туралы мәліметтер

АВТОР

1. Тегі

2. Аты

3. Әкесінің аты

 1. Курс
 2. Үй мекен-жайы

Ғылыми жұмы бойынша проректоры                                           (қолы)

Ғылыми жетекшісі                                                      (қолы)

Жұмыс авторы                                                                      (қолы)

Қосымша 3

СҒЗЖ конкурстық комиссияның ХАТТАМАСЫ

_____________________________ (УМО) негізгі ЖОО-ның

___________________________________бөлім бойынша

СҒЗЖ конкурстық комиссиясы __________бөлім бойынша

(УМО) негізгі ЖОО ректоры бұйрығымен бекітілген ____ _____________жылы

№__________ саны ______________ адам.

Комиссия мәжілісінде  __________ адам болды.

СҒЗЖ конкурсына _____  жылы   ______________бөлімі бойынша

__________ студенттер жұмыстары келді,  _______ жоғары оқу орындарынан

Студенттердің ғылыми жұмыстарын зерттеп, негізі жоғары оқу орнының комиссиясы марапаттауға ұсынады:

 1. I деңгейдегі Министрлік Дипломымен __________ жұмыстарын
 2. Министерства II деңгейдегі Министрлік Дипломымен __________ жұмыстарын
 3. III деңгейдегі Министрлік Дипломымен__________ жұмыстарын
 4. Жоғары оқу орнының ақшалай сыйлықақымен__________ жұмыстарын

Одан кейін автор (авторлар), жоғары оқу орны, ғылыми жетекшісін көрсетумен студент жұмыстарының тізімі ұсынылады.

Конкурстық комиссияның мүшелері_____________________

Конкурсытқ комиссияның мүшелері__________________

Комиссия мүшелері ____________________________

Қосымша 4

СҒЗЖ конкурстық комиссияның ХАТТАМАСЫ

_____________________________ (УМО) негізгі ЖОО-ның

___________________________________бөлім бойынша

СҒЗЖ конкурстық комиссиясы __________бөлім бойынша

(УМО) негізгі ЖОО ректоры бұйрығымен бекітілген ____ _____________жылы

№__________ саны ______________ адам.

Комиссия мәжілісінде  __________ адам болды.

СҒЗЖ конкурсына _____  жылы   ______________бөлімі бойынша

__________ студенттер жұмыстары келді,  _______ жоғары оқу орындарынан

Студенттердің ғылыми жұмыстарын зерттеп, негізі жоғары оқу орнының комиссиясы марапаттауға ұсынады:

 1. I деңгейдегі Министрлік Дипломымен __________ жұмыстарын
 2. Министерства II деңгейдегі Министрлік Дипломымен __________ жұмыстарын
 3. III деңгейдегі Министрлік Дипломымен__________ жұмыстарын
 4. Жоғары оқу орнының ақшалай сыйлықақымен__________ жұмыстарын

Одан кейін автор (авторлар), жоғары оқу орны, ғылыми жетекшісін көрсетумен студент жұмыстарының тізімі ұсынылады.

Конкурстық комиссияның төрағасы_____________________

Конкурстық комиссияның мүшелері__________________

Комиссия мүшелері ____________________________

Без рубрики