Ғылыми еңбектер


 

№№пп Атауы Жұмыстүрі Шығыс деректер Көлемі,бет Авторластар Аңдатпа
1. Автоматтандырылған оқыту кешендерінде білімді бақылаушы ақпараттық жүйе құру принциптері мен әдістері баспа Республикалық журнал «Зерттеуші — Исследователь», №№ 8-9 (64-65), тамыз-қыркүйек 2011 ж-б.96-103 8 Маденова А.Е.Абильдаева Г.Б. Айтылмыш мақалада бөлу автоматтандырылған оқыту жүйесінің ұйымының әдістері және білімнің тексерісінің жүйесінің құрылысының ортақ ұстанымының зерттемесі… толық мәтін
2. Автоматтандырылған оқыту жүйелерінде ақпаратты қорғау үшін шифрлеу мен дешифрлеудің полиморфтық алгоритмдерін пайдалану баспа Республикалық журнал «Ғылыми зерттеулер әлемі — Мир научных исследований», №№ 10-12 (52-54), қазан-желтоқсан 2011 ж-б.91-99 8 Маденова  А.Е.Тау А.Г.Охасова А.К. Айтылмыш мақала ақпараттың ығының жүйесінің құрылысының сұрақтарына монополияның рұқсат алуында пайдалану бағдарламалық пакеттер … толық мәтін
3. Есептеу машиналарын, кешендерін және компьютерлік желілерді математикалық және бағдарламалық қамсыздандыру баспа Ғылыми ақпарат журналы “Аспирант и соискатель”,  Мәскеу, “Спутник” баспасы, 2011 – б.141-145 5 Романов Е.В.Романов В.И. Мақалада виртуальных аспаптың зерттемесінің өзектілігі LabVIEW ортасы қарастырылады. Мысал үшін бағдарлама инициализации … толық мәтін
4. Алшақтан білім берудің автоматтандырылған жүйелерінде ақпаратты қорғау  баспа “European researcher» (Европалық зерттеуші) – көппәнді екі тілде жарық көретін ғылыми журнал, Сочи, № 11 (14) 2011 -б.1457-1459 3 Маденова А.Е. Мақалада алшақтан білім беру жүйелерінде ақпаратты қорғау мәселесі, қазіргі таңда қолданыста жүрген автоматтандырылған ақпараттық жүйелер кемшіліктері … толық мәтін
5. LabVIEW ортасында бағдарламалау технологиясы баспа “Varia informatika» – ғылыми журнал, Люблин,  2011 -б.165-182 17 Романов В.И.Романов Е.В. Өндіріске, жоғары оқу орындарына енгізуге болатын инновационды ақпараттық жүйелер қарастырылған, атап айтсақ LabVIEW ортасы. Ол жоғары оқу … толық мәтін
6. «Информатика-қосымша компетенция» TEMPUS  IV желілік магистерлік бағдарлама баспа «Ғылым мен білім беру – «Қазақстан – 2030» стратегиясының басты факторы халықаралық ғылыми конференция еңбектері 24-26 маусым Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010 2 Краюшкина А.Ю.,Баймульдин М.М. TEMPUS – бұл Европалық одақтың жоғары оқу орындарының iстестiгi бойынша жобалар жоғары бiлiмнiң жүйелерiнiң жаңғыртуының… … толық
7. Білім беруде әлеуметтік желілерді пайдалану перспективалары баспа «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010 3 Сергеева А.О.,Амиров А.Ж.,Айдарханов М.К. Өте жаңа бiлiм беретiн технологиялардан оқу барысының қазiргi шарттарындағы мүмкiн емес үзуiнде. Студенттер де, оқытушымен … толық
8. Тау-кен жыныстарының ерекшеліктерін зерттеу кезінде инновациялық технологиялар элементтерін пайдалану баспа «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010 2 Романов В.И. Көмiр, жыныстың лақтыруларымен және газдардың нақтылы шарттардағы көмiр хауыздарындағы тау кенi орындарының өткiзуi кездесiп отыр. Бұл құбылыстар… толық
9. LABVIEW ортасында виртуалды құралдарды бағдарламалау баспа «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010 3 Романов Е.В.Романов В.И.Романов С.В. LabVIEW (лабораториялық виртуалды құралдардың өңдеуiн орта) немесе Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbenchлер құралдардың… толық
10. Өнеркәсіп орындарына ERP-жүйелерді енгізу печатная «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010, 1 Бөлім., 258-260 бет 3 Шаугумбекова А.А.Баймульдин М.М.Серкебаева Г.К. ERP ақпараттық жүйелер – территориялық классы таратылған қорлары бар үлкен корпорациялардың жұмысының автоматтандыруына… толық
11. Саудада RFID-технологияларын пайдалану. баспа «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010,1 Бөлім, 305-307 бет. 3 Шаугумбекова А.А.Исагулов А.З. Қазiргі таңда барлық ықылас өнеркәсiптегi процесстердiң автоматтандыруы, көрсетiлетiн қызметтер салаға бiлдiредi. Келген дәстүрлi штрих ауысымға… толық
12. Тау-кен өндіру аймағында жыныстық массивтің кернеулі-деформацияланған күйін зерттеу баспа «Білім мен ғылымда ақпараттық-коммуникационды технологияларды пайдалану» халықаралық симпозиум еңбектері (28-29 қазан 2010 ж.) Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2010. 3 Маденова А.Е. Өндiрудiң өткiзуi кернеулердiң ашуларды нобай жабысып тұратын максимумы бар тұқымды массивында төңiрегiнде қайта… толық
13. Varia Informatica 2011 баспа PIPS Polish Information Processing Society, Lublin 2011 269 Marek Milosz
14. Realizing SAP-R/3 at CJSC “Kaztransoil” enterprises. баспа «Ғылым мен білім беру – «Қазақстан – 2030» стратегиясының басты факторы халықаралық ғылыми конференция еңбектері 23-24 маусым Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2011 3 Баймульдин М.М.Сейпишева Э.К.Шаугумбекова А.
15. «SIM» микроағзаларын идентификациялау жүйелері клиникалық микробиологиядағы инновация мысалы ретінде баспа «Ғылым мен білім беру – «Қазақстан – 2030» стратегиясының басты факторы халықаралық ғылыми конференция еңбектері 23-24 маусым Қарағанды: ҚарМТУ баспасы 2011 2 Азизов И.С.,Шпильчин Д.В. Анықтау негiзiнде биохимиялық белсендiлiктiң теңестiруi артықшылықтардың қатары салыстырғандаполностью
16. Using The Theory Of Games In Practice Management баспа «Қазақстанның тау-кен-металлургиялық кешені: инновациялық даму мәсілелері мен перспективалары» Қазақстан Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері 29-30 қараша 2011 ж., 1 Бөлім, 91-93 бет 3 Азелханов С.Г.Токпаев Н.О.Сакбасынова Г.А.
17. Жоспарлау ойыны ақпараттық жүйелерді құру әдісі ретінде баспа «Қазақстанның тау-кен-металлургиялық кешені: инновациялық даму мәсілелері мен перспективалары» Қазақстан Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері 29-30 қараша 2011 ж., 1 Бөлім, 94-95 бет 2 Азелханов С.Г.Токпаев Н.О. Жоспарлау ақпараттық жүйелердiң жобалауының өте маңызды кезеңдерiнiң бiрi болып табылады. Өнер-бiлiм де, уақытша қорлар да әр түрлi әдiстер… толық
18. Каспийдің газды гидраттары баспа «Қазақстанның тау-кен-металлургиялық кешені: инновациялық даму мәсілелері мен перспективалары» Қазақстан Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері 29-30 қараша 2011 ж., 1 Бөлім, 32-33 бет 2 Воробьев А.Е.Чекушина Е.В.Молдабаева Г.Ж. Газ гидраттарының шоғырларының аквальныхтың зерттеулерiнiң өзектiлiктерiн қаралады. Дүниелiк энергия теңдеуiшке… толық
19. Жанғыш тақтатасты өндірудің шахталы-үңғымақ әдісі баспа «Қазақстанның тау-кен-металлургиялық кешені: инновациялық даму мәсілелері мен перспективалары» Қазақстан Тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері 29-30 қараша 2011 ж., 1 Бөлім, 252-253 бет 2 Воробьев А.Е.Джимиева Р.Б.Молдабаева Г.Ж. Әдетте мұнай алуының сұрақтары қатты көмбе қаралады. Зерттеулердiң негiзгi бағыты… толық
20. Бактериолог дәрігердің автоматтандырылған жұмыс орны баспа «Қазақстан мен Еуразиялық идея жаңа әлемде» ҚР Тәуелсіздігінің 20-жылдығы мен Н.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Өазақстандағы филиалының 10-жылдығына арналған халықаралық ғылыми форум 3 Шпильчин Д.В.Азизов И.С.Захарова Е.А.  
Без рубрики