Ғылыми еңбектер


ИМАНОВ МАРАТ ӨМІРБЕКҰЛЫНЫҢ

2009-2011 жж. ішіндегі

ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектерінің

ТІЗІМІ

Р/к№ Атауы Жұмыссипаты Баспа, журнал (атауы, нөмірі, жылы) немесе авторлық куәлік нөмірі Көлемі,б.т. Бірлескен авторлардыңаты-жөні
1 2 3 4 5 6
1. Модифицирленген қышқыл шайыр – цементті материалдарға арналған көп функциялы үстеме Баспа «Ғылым және білім – «Қазақстан-2030» стратегиясының жетекші факторы» халықаралық ғылыми конференциясының еңбектері. 2 шығарылым. Қарағанды 2009 ж., 334-336 б. 0,8 Қожас А.К.Сейдинова Г.А.Тайшикова А.М.Иманова М.А.
2. Модифицирленген бетондарға МЖС текті гидрофобтаушы модификатор-ларды дайындаудың құрамы мен әдісі Баспа «Veda a technol. Krok budoucn.» IV Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының материалдары, 2009 ж., 91-93 б. 0,8 Ткач Е.В.Рахимов М.А.Кашаев К.А.Кононенко А.М.
3. Қашықтық оқыту жағдайында студенттің жеке басының қалыптасуының кейбір қырлары Баспа «Жоғары оқу орында қашықтық оқыту технологиясын қолдану» Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясының ғылыми еңбектері. Қарағанды 2009 ж., 279-281 б. 1,3 Рахимова Ғ.М.Аяпбергенова Б.Е.
4. Қазақстандағы экологиялық мониторинг және әскери-ғарыштық мәселелер Баспа «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» ЖОО аралық студенттік ғылыми конференциясының баяндамасының тезистері. 3 бөлім. Қарағанды 2009 ж., 85-87 б. 2 Рахимбаева М.С.
5. Мегаполис орынына экополис Баспа «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» ЖОО аралық студенттік ғылыми конференциясының баяндамасының тезистері. 3 бөлім. Қарағанды 2009 ж., 22 б. 1,5 Давыдова А.
6. Қазақстан Республикасында құрылыс өндірісінің кешенді экологиялық мәселелері Баспа «Студент және ғылыми-техникалық прогресс» ЖОО аралық студенттік ғылыми конференциясының баяндамасының тезистері. 3 бөлім. Қарағанды 2009 ж., 16-17 б. 1,5 Гордей Е.
7. КМФ модификаторлы бетондардың физико-механикалық және деформативті сипаттары Баспа Техникадағы инновациялар, технология және білім беру. ЖОО аралық студенттік ғылыми конференциясының баяндамасының тезистері. Құрылыс және сәулет. Қарағанды 2010 ж., 281-282 б. 1,3 Иманова М.А.Шайкежан А.Ш.
Оқу-әдістемелік оқулық
8. Дипломдық жобалаудың негізі Баспа Әдістемелік нұсқау. – ҚарМТУ, 2008 ж. 26,4 Рахимов М.А.Кононенко А.М.Ткач Е.В.
9. Автоматика және автоматтандыру Баспа Оқу құралы. – ҚарМТУ, 2009 ж. 1
1 2 3 4 5 6
10. «Көтеріп – тасымалдау және құрылыс машиналары» пәні бойынша практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Баспа Әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2010 ж. 13,75 Рахимова Ғ.М.Икишева А.О.Қасымов Н.Б.
11. Құрылыс материалдары өндірісіндегі модификаторлар Баспа Оқу құралы. – ҚарМТУ, 2010 г. 20,6 Рақымов М.А.Рақымова Ғ.М.Сейдинова Г.А.Серова Р.Ф.
12. «Көтеріп – тасымалдау және құрылыс машиналары» пәні бойынша практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Баспа Әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011ж., — 60б. 15 Рахимова Г.М.Икишева А.О.Қасымов Н.Б.
13. Дипломдық жобалау негіздері бойынша әдістемелік нұсқау. Баспа Әдістемелік нұсқау. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2011ж., — 129 б. 21,5 Байджанов Д.О.Рақымов М.А.Қалмағамбетова А.Рақымова Ғ.М.

Қасымов Н.Б.

 

Без рубрики