Ғылым


«Кәсіпорын экономикасы мен менеджменті»

Кафедра ұжымы оқу процесін жетілдіруге, оқытудың белсенді формалары мен әдістерін қолдануға, студенттердің өзіндік жұмысына, корпоративтік университеттің кәсіпорындарында дуальды оқытуды дамытуға ерекше көңіл бөледі, Қарағанды облысының басқа ғылыми институттарымен және кәсіпорындарымен бірлесіп ғылыми зерттеумен белсенді айналысады. Жыл сайын жаңа технологияны енгізудің экономикалық тиімділігін зерттеуді орындайды, тау-кен өнеркәсібі және машина жасау саласындағы инновациялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізеді.

Корпоративті  университет өкілдерімен кездесу

Ғылыми зерттеу жұмыстары

1) Тақырыптың атауы: «Еуразиялық экономикалық одақтың электр энергетикалық нарығына ғылыми экономикалық сараптама» ҚР Энергетика министрлігі ММ-мен».

Орындау үшін негіздеме: 2021 жылғы №21.33.01 шарт бойынша тендер нәтижелері негізінде шаруашылық келісімшарт.

Ғылыми жетекші: э.ғ. к., қау. проф.. Тажибекова К. Б., КЭжМ кафедрасы меңгерушісі м. а.

Жұмыстың мақсаты — Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электр энергетикалық нарығының одан әрі жұмыс істеуі және дамуы бойынша ұсынымдарды негіздеу.

 

2) Тақырыптың атауы: «Ушкатын-3 кенішіндегі металдарды жете игеру үшін аршу жыныстарын қайта өңдеу технологиясын зерттеу және әзірлеу».

Орындау үшін негіздеме: 17.11.2021 ж. №МЖ/2021-16 (21.33.04) шарты бойынша «Марганец Жайрема» АҚ-мен шаруашылық келісімшарты.

Ғылыми жетекші: э.ғ.д., проф. Ахметжанов Б.А.

Жұмыстың мақсаты — Ушкатын-3 кенішіндегі металдарды жете игеру үшін аршу жыныстарын қайта өңдеу технологиясын зерттеу және әзірлеу.

 

3) Тақырыптың атауы: «Марганец Жайрема» АҚ кенді және техногенді шикізаттан металды тікелей алудың технологиялық процесі».

Орындау үшін негіздеме: 17.11.2021 ж. №МЖ/2021-17 (21.33.05) шарты бойынша «Марганец Жайрема» АҚ-мен шаруашылық келісімшарты.

Ғылыми жетекші: э.ғ.д., проф. Ахметжанов Б.А.

Зерттеу мақсаты – «Марганец Жайрема» АҚ кенді және техногендік шикізаттан металды тікелей алудың технологиялық процесін зерттеу.

 

4) Тақырыптың атауы: «Марганец Жайрема» АҚ тау-кен кәсіпорнының экономикалық әлеуетін арттыруды техникалық-экономикалық зерттеу».

Орындау үшін негіздеме: 19.11.2021 ж. №МЖ/2021-20 (21.33.06) шарты бойынша «Марганец Жайрема» АҚ-мен шаруашылық келісімшарты.

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., аға оқытушы Шаметова А.А.

Жұмыстың мақсаты – «Марганец Жайрема» АҚ қызметін техникалық-экономикалық зерттеу нәтижелері негізінде тау-кен кәсіпорнының экономикалық әлеуетін болжау және басқаруды талдау әдістемесін әзірлеу.

 

5) Тақырыптың атауы: «Жуманай кенішін игеруді техникалық-экономикалық зерттеу және бариттің өзіндік құнын қалыптастырудың негіздемесі».

Орындау үшін негіздеме: 19.11.2021 ж. №МЖ/2021-21 (21.33.02) шарты бойынша «Марганец Жәйрем» АҚ-мен шаруашылық келісімшарты.

Ғылыми жетекші: э.ғ. к., қау. проф.. Тажибекова К. Б., КЭжМ кафедрасы меңгерушісі м. а.

Жұмыстың мақсаты — Жуманай кенішін игерудің экономикалық тиімділігін зерттеу және «Марганец Жайрема» АҚ баритінің өзіндік құнын қалыптастыру.

 

6) Тақырыптың атауы: «Тау-кен кәсіпорнының техникалық-экономикалық зерттеулерінің нәтижелері негізінде стратегиялық даму моделін құру».

Орындау үшін негіздеме: 19.11.2021 ж. №МЖ/2021-22 (21.33.03) шарты бойынша «Марганец Жайрема» АҚ-мен шаруашылық келісімшарты.

Ғылыми жетекші: э.ғ. к., қау. проф.. Тажибекова К. Б., КЭжМ кафедрасы меңгерушісі м. а.

Жұмыстың мақсаты «Марганец Жайрема» АҚ қызметін техникалық — экономикалық зерттеу нәтижелері негізінде стратегиялық даму моделін құру.

 

  • Тақырыптың атауы: «Экономическое сопровождение деятельности предприятия».

Орындау үшін негіздеме: 27.05.2019 жылғы №27-5 шаруашылық келісімшарты.

Тапсырыс беруші «Кайнама Комир» ЖШС. Жыл сайынғы қаржыландыру көлемі-5,8 млн.теңге. Орындау мерзімі 06.02.2019 — 31.07.2022 ж. ж.

Ғылыми жетекші: э.ғ.д., проф. Ахметжанов Б.А.

 

8) Тақырыптың атауы: Тау-кен бакалаврлары үшін экономика негіздерін оқыту ерекшеліктері.

Орындау үшін негіздеме: ЖМ ҒЗЖ бастамашыл тақырыбы. Орындау мерзімі 31.12.2020-31.12.2021 ж. ж.

Ғылыми жетекші: э.ғ.к., қау. проф.. Тажибекова К. Б., КЭжМ кафедрасы меңгерушісі м. а.

 

9) Тақырыптың атауы: Ұйымның әлеуметтік капиталы: диагностика және басқару. Орындау үшін негіздеме: ЖМ ҒЗЖ бастамашыл тақырыбы. Орындау мерзімі 31.12.2020-31.12.2021 ж.

Ғылыми жетекші: э.ғ.д., доц. Стеблякова Л.П.

 

10) Тақырыптың атауы: «Шұбаркөл кен орнының көмірі мен сыйымды жыныстарынан сирек және шашыраңқы элементтерді алу технологиясын әзірлеу».

ҒЗЖ орындау үшін негіздеме: 26.05.2022 ж. № б/н (22.33.01) шаруашылық келісімшарты.

Тапсырыс беруші: «Шубарколь Премиум» АҚ.

Қаржыландыру көлемі — 25 млн.теңге.

Орындау мерзімі 26.05.2022 — 31.08.2023 ж. ж.

Ғылыми жетекші: э.ғ.д., проф. Ахметжанов Б. А.

 

Студенттер және магистранттармен ғылыми жұмыс

Кафедрада үйірме жұмысы түрінде де, жеке түрде де 6 бағыт бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіледі:

  1. Қазақстан өнеркәсібін әртараптандыру оның тиімді жұмысының негізі.

2.Қазақстанның инновациялық экономикасын құру: негізгі бағыттары.

  1. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды зерттеудің статистикалық мәселелері. Ұлттық есептеулер жүйесі және негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.
  2. Экономиканың өзекті мәселелері.
  3. Нарықтық экономикадағы тиімділікті арттыру.
  4. Ұлттық экономика-даму болашағы.

 

Нәтижелері ::

  1. 2021 жылы «Қазақстан-2050» стратегиясын жүзеге асырудағы жастар ғылымының үлесі» атты республикалық студенттік ғылыми конференциясы:

1 орын — Абильдинова Д.Н., Э-19-2 тобы, ғылыми жетекшісі: э.ғ.м., аға оқытушы   Лустов Н.С.

2 орын — Бекишева К.Т., БТЖ-18-1каз тобы. ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Цешковская Е. А.

2 орын — Куандыкова И.Н., ФИЭМ-18-4 (ГМУ) тобы, ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Королева А.А.

3 орын — Ильчакова И.И., УиА-19-2 тобы, ғылыми жетекшісі: э.ғ.м., аға оқытушы Гарцуева Е. В.

3 орын — Муташова Динара, Мен-18-1 тобы, Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, жетекшісі: Исақұлова А.Т.

3 орын — Құрманов А.Ж., Э-21-1каз (Оц) тобы, ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Уразбеков А. К.

 

  1. 2021 жылы СҒЗЖ конкурсына қатысу: Қарағанды техникалық университетінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы республикалық конкурсының II кезеңінің қорытындысы шығарылды. УиА-18-3 каз тобының студенті Абсаликова Н.Б. 5В011500 «Экономика және құқық негіздері» бағыты бойынша II орын алды. Жетекшісі: аға оқытушы Турсынгалиева К.Н.

 

  1. 3. Студенттер Лим Анастасия және Згардан Оксана Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінде өткен «Жастар және ғылым: дамудың жаңа көрінісі мен диалектикасы» атты Халықаралық студенттер слетінің жұмысына қатысты. Слет аясында студенттік конференция өткізілді, онда Згардан Оксананың жұмысы 2-ші дәрежелі дипломға ие болды. Жетекшісі: аға оқытушы Шаметова А.А. Жалпы, студенттердің жұмысы ректордың атынан кураторға алғыс хатпен атап өтілді.
  2. 2022 жылы «Қазақстан-2050» стратегиясын іске асыруға жастар ғылымының қосқан үлесі» атты республикалық студенттік ғылыми конференциясына белсенді қатысқаны үшін мадақтауға ұсынылды және грамоталар алды:

1) Жәлел Әйгерим, ҚарТУ, МВМ-21-1, ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., доцент Уразбеков А.К.;

2) Толмацкая Илона Александровна, ҚарТУ, Мен-20-2, ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Королева А.А.;

3) Ерімбетова Талшин Қалдыбекқызы, ҚарТУ, Мен-20-1(ГМУ), ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Жуманбаева Т.К.;

4) Дубовец Дарья Алексеевна, ҚарТУ, Марк-19-1, ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Есенбекова Т.И.;

5) Сүлейменова Мөлдір Қайратқызы, КарТУ, ЭМ-21-1, ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., қау. проф. Тажибекова К.Б.

 

Халықаралық конкурстарға қатысу:

1) Студент Романова Н. (ГиК-18-2 тобы) Ресей Федерациясында (Омбы қ.) өткен Халықаралық студенттік ғылыми байқауда 1-орын алды.;

2) Студенттер Серікқызы А., Сағынтаева Г. (ГиК-18-1,2 тобы) Ресей Федерациясында (Омбы қ.) өткізілген Халықаралық студенттік ғылыми байқауға қатысып, қорытындысы бойынша 1-орынға ие болды;

3) Студенттер Касимова Д., Кастой Г. (ГиК-18-3 тобы) Ресей Федерациясында (Омбы қ.) өткізілген Халықаралық студенттік ғылыми байқауға қатысып, қорытындысы бойынша 1-орынды иеленді;

4) Студент Маясарова А. (УиА-18-3каз тобы) Ресей Федерациясында (Омбы қ.) өткізілген Халықаралық студенттік ғылыми жобалар конкурсына қатысып, қорытындысы бойынша 1-орынға ие болды;

5) Студент Костюнин М. (Марк-20-2 тобы) Ресей Федерациясында (Мәскеу қ.) өткізілген Халықаралық студенттік шығармашылық жобалар конкурсына қатысып, қорытындысы бойынша 1-орынды иеленді.

 

 


 

Без рубрики